zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výroční zpráva OPŽP byla Evropskou komisí přijata bez připomínek

03.08.2009
Obecné
Výroční zpráva OPŽP byla Evropskou komisí přijata bez připomínek
Přijetí Výroční zprávy OPŽP je dalším úspěchem Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR a týmu všech jejich pracovníků, kteří se na administraci Operačního programu Životní prostředí podílejí.

Výroční zpráva OPŽP za rok 2008, která byla schválena Monitorovacím výborem OPŽP v Praze dne 28. května 2009, byla Evropskou komisí 25. června 2009 shledána přípustnou, tzn. obsahuje všechny náležitosti, které vyžaduje legislativa Evropské unie. Po detailnějším prostudování obsahu nemá Evropská komise k Výroční zprávě OPŽP za rok 2008 další komentáře a zpráva je tedy ke dni 16. července 2009 Evropskou komisí přijata.

Výroční zpráva popisuje stav Operačního programu Životní prostředí k 31. prosinci 2008. K nalezení jsou zde podrobné informace o vyhlášených výzvách, o finančním čerpání v rámci jednotlivých prioritních os a o plnění věcných indikátorů. Vše je doplněno příklady realizovaných projektů s fotografiemi. Kapitola 5 informuje o čerpání Technické pomoci OP Životní prostředí, včetně příkladů projektů. Informace o plnění Komunikačního plánu jsou podrobně rozepsány v kapitole 6 Informování a propagace a jsou shrnuty v příloze č. 3.

Přílohou VZ je seznam nejčastějších chyb v žádostech a projektech včetně doporučení pro žadatele a příjemce. Dalšími přílohami jsou Indikativní seznam velkých projektů a Standardní monitorovací tabulka. Ta přehledně shrnuje finanční čerpání programu.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí