zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

26.08.2009
Politika
Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 26. srpna 2009 v 10:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

5.
Informace o škodách způsobených záplavou v důsledku přívalových dešťů v areálu Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.
č.j. 1206/09 - bod 50 schůze vlády 17.8.2009
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Přizvána: D. Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

6.
Informace o zlepšení předpovědní a výstražné služby Českého hydrometeorologického ústavu a o návrhu zásad koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím přírodě blízkých opatření
č.j. 1194/09 - bod 46 schůze vlády 17.8.2009
Předkládá: ministr životního prostředí

10.
Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2010, tříletý plán a dlouhodobý plán
č.j. 1184/09
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

K projednání bez rozpravy:

16.
Návrh na obeslání 53. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii, konaného ve dnech 14. 9. - 18. 9. 2009 ve Vídni
č.j. 1210/09
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

18.
Národní přírodní rezervace (NPR) Kaluža - povolení vjezdu motorových vozidel sloužících k odtěžování nánosů, odstraňování vývratů z koryta vodního toku a k opravě spádových objektů na pravém břehu řeky Moravice v ř. km 16,850 až 17,350, Povodí Odry,s.p., 701 26 Ostrava 1, Varenská 49
č.j. 1171/09
Předkládá: ministr životního prostředí

19.
Žádost Karla Švandy, Hlinsko, o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy v souvislosti se stavbou "Obnova MVE Stan, rekonstrukce jezu na řece Chrudimce v ř.km 82,930", k.ú. Stan u Hlinska a k.ú. Vítanov
č.j. 1172/09
Předkládá: ministr životního prostředí

20.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro Jiřího Vágnera za účelem vjezdu motorového vozidla na účelovou komunikaci v trase Strážné - Chalupa na Rozcestí z důvodu ukončení činnosti (stěhování) v objektu Chalupa na Rozcestí
č.j. 1173/09
Předkládá: ministr životního prostředí

21.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm. d) zákona pro pí. Marii Adamcovou za účelem vjezdu motorového vozidla na účelovou komunikaci v trase Pec p. Sněžkou - Obří Důl z důvodu údržby a užívání objektu č.p. 113 v k.ú. Pec p. Sněžkou
č.j. 1174/09
Předkládá: ministr životního prostředí

22.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro Myslivecké sdružení Rýchory za účelem vjezdu na území honitby Rýchory I v souvislosti s výkonem práva myslivosti
č.j. 1175/09
Předkládá: ministr životního prostředí

23.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro spol. Vectris s.r.o. pro vjezd na účelové komunikace na území KRNAP za účelem vyhotovení fotografií a filmového materiálu o východních Krkonoších
č.j. 1176/09
Předkládá: ministr životního prostředí

24.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem čerpání vody z pískovny pro cvičení SDH Adršpach
č.j. 1177/09
Předkládá: ministr životního prostředí

25.
Povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žofínský prales pro Mgr. Jana Kučeru, Ph.D. a Bc. Julii Jandovou za účelem vstupu k provádění monitoringu druhu Dicranum viride
č.j. 1178/09
Předkládá: ministr životního prostředí

26.
Povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko - teplické skály k pořádání sportovně-kulturní akce "ÁDRKROS"
č.j. 1179/09
Předkládá: ministr životního prostředí

27.
Povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny pro výstavbu oplocení
č.j. 1180/09
Předkládá: ministr životního prostředí

28.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava podle § 43 a § 26 odst. 1, písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro společnost Miligal s.r.o., pro vjezd motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace na území CHKO Šumava za účelem geofyzikálního mapování
č.j. 1181/09
Předkládá: ministr životního prostředí

29.
Žádost Agentury pro Lípu, o.s., o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání mezinárodního běžeckého závodu s názvem "Parkmaraton 2009" na území Národního parku České Švýcarsko
č.j. 1182/09
Předkládá: ministr životního prostředí

30.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory pro vjezd a stání motorového vozidla mimo silnice a místní komunikace
č.j. 1185/09
Předkládá: ministr životního prostředí

31.
Žádost LČR, s.p., lesní správy Nové Město na Moravě, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, a to pro obnovu meliorační sítě na revíru Lány
č.j. 1186/09
Předkládá: ministr životního prostředí

32.
CHKO Kokořínsko, Přírodní rezervace (PR) Kokořínský důl - stavba zapuštěného bazénu na p.č. KN 694 v k.ú. Nedamov, žadatelka Ing. Jiřina Franceová, ul. Boženy Němcové 2940, 470 01 Česká Lípa
č.j. 1187/09
Předkládá: ministr životního prostředí

33.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, a to v souvislosti se stavbou "Oprava a odbahnění rybníka Nový Jimramov", k.ú. Nový Jimramov
č.j. 1188/09
Předkládá: ministr životního prostředí

34.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory, Přírodní rezervace Hubský, Přírodní rezervace Strádovka, a to pro aplikaci látek optimalizujících vodní prostředí rybníků Hubský, Rohozenský malý a Rohozenský velký v k.ú. Rohozná, v I. zóně CHKO
č.j. 1189/09
Předkládá: ministr životního prostředí

35.
Povolení výjimky podle § 43 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek CHKO Český ráj a Přírodní rezervace Příhrazské skály
č.j. 1190/09
Předkládá: ministr životního prostředí

36.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Český ráj uvedených v ustanovení § 26, odst.2, písm.a) zákona pro firmu GEVOS, za účelem stavby "Koberovy- rozšíření vodovodní sítě v k.ú. Besedice" v 1. zóně ochrany přírody v CHKO Český ráj
č.j. 1191/09
Předkládá: ministr životního prostředí

37.
Povolení výjimky podle § 43 zák .č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žebračka pro stavbu kabelového vedení
č.j. 1192/09
Předkládá: ministr životního prostředí

38.
Povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery a Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky
č.j. 1193/09
Předkládá: ministr životního prostředí

39.
Přírodní rezervace (PR) Maštale - povolení použití fungicidních přípravků proti sypavce borové, žadatel Ing. Petr Novák, vedoucí odboru městských lesů, Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
č.j. 1203/09
Předkládá: ministr životního prostředí

40.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Čertova stěna - Luč, za účelem pořádání Mistrovství republiky v raftingu na řece Vltavě
č.j. 1204/09
Předkládá: ministr životního prostředí

41.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem výměny analogové vysílací technologie za digitální na vysílači Děvín na území Národní přírodní rezervace Děvín - Kotel - Soutěska
č.j. 1212/09
Předkládá: ministr životního prostředí

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí