zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář H a b r - dřevina roku 2009

14.09.2009
Příroda
Les
Pozvánka na seminář H a b r - dřevina roku 2009
Pořádá Česká lesnická společnost, o.s. - republikový výbor, Pobočka ČLS Dendrologická Dobřichovice, a pobočka ČLS Křivoklát

ve spolupráci
s Lesní správou Nižbor, Lesy České republiky, s.p.
a Odborem lesního hospodářství ČAZV Praha,

Habr – dřevina, která sice není přímo předmětem lesního hospodaření, ale je v našich lesích středních a nižších poloh všudypřítomná. Svou nenáročností, přizpůsobivostí a odolností, bez toho že by byl pravidelně vysazován, je stále součástí našich lesů. Dříve, v období selských lesů, byl v pařezinách důležitou hospodářskou dřevinou pro rychlou obnovu, využití v kolářství a jako výborné palivo. Dnes toto využití ztratilo na významu, přesto má habr dále značný  význam pro zvyšování druhové pestrosti lesů
 a pro zvyšování odolnosti porostů proti bořivým větrům.
V celé ČR podle údajů ÚHÚL Brandýs n. Labem je nejvyšší podíl habrů na LS Nižbor, pak LS Křivoklát. Součástí semináře je terénní exkurze těmito lokalitami, které dlouhodobě chráněné a obhospodařované lesníky patří mezi skvosty naší přírody a to nejen v podzimních měsících.

ISBN  978-80-02-02140-7  

ÚTERÝ, 6. ŘÍJNA 2009
Sídlo LS NIŽBOR, LČR,  s.p.

Odborný garant:       Ing. František   Davídek, LČR, s.p., LS Nižbor
Nižbor 268, 267 05 Nižbor
tel:  311 693 272                                                           
e-mail: davidek.ls181@lesycr.cz

Organizační garant:
Ing. Karel Vančura Česká lesnická společnost, o.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
mobil: 776 791 401, e-mail: cesles@csvts.cz
 
Časový program odborné akce:    8,30  -    9,00 hod.        prezence
9,00  -  12,30 hod.        zahájení a přednášky
12,30   -  13,30 hod.        přestávka na občerstvení
13,30   -  16,00 hod.        odborná exkurze
 
Odborné referáty:
 
Ing. Miroslav  Pecha – Česká lesnická společnost Křivoklát
Historie osídlení habru na našem území a jeho prognóza
 
Ing. František Davídek - LČR, s.p.,  LS Nižbor
Habr - jeho pěstování na LS Nižbor, řešení jeho agresivity při obnově porostů

Miroslav Pecha ml. - LČR s.p., LS Křivoklát
Význam habru v modelu přírodě blízkého hospodaření na Křivoklátsku. Praktické zkušenosti s pěstováním habru na revíru Kouřimec, LS Křivoklát

Doc. Ing. Vladimír Švihla, CSc. - Správa CHKO Český kras
Habr a CHKO – obhospodařování formou pařeziny

Ing. Pavel Moucha, CSc. - Správa CHKO Křivoklátsko
Využití habru jako okrasné dřeviny ve volné krajině, okrasné a veřejné zeleni

Ing. Pavel Kyzlík, pobočka Debdrologická Dobřichovice
Památné stromy - habr

Rostislav Žampach, Bc. - LČR,s.p., LS Nižbor
Současný stav a výhled obchodování s dřevem habru
 
Václav Eliáš Lenhart, 1793 
Zkušené naučení osetí lesův – o habru

Doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc., Národné lesnické centrum Zvolem
Rast a produkci hraba na Slovensku

Odborná exkurze – informace u organizačního garanta
Poznámka: Poslední dva příspěvky budou uvedeny pouze ve sborníku


Organizační pokyny:

1. Odborná akce  se koná v úterý 6. října  2009 v Nižboru u Berouna, sídlo Lesní správy Nižbor, č.p. 268, 26 705 Nižbor, které najdete při silnici 236  Beroun - Křivoklát.
http://www.lesycr.cz/ls181/lesni-sprava-nizbor/hlavni-stranka.ep
2. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo jejich vysílající organizace.
3. Účastnický poplatek činí  750, - Kč, přednášející neplatí. Poplatek za účastníka/účastníky uhraďte ve prospěch účtu ČLS u LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 1/126, Praha 5,
PSČ 150 00, č.ú. 5115061308/4000,  k.s. 0308, v.s. 2240906.
Upozornění: ČLS  je plátcem DPH, DIČ: CZ00549746. Součástí účastnického poplatku je tištěný sborník, občerstvení a přeprava autobusem na exkurzi.
4. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 22. září 2009
na e-mailovou adresu  cesles@csvts.cz (mailové přihlášky upřednostňujeme!), nebo poštovní : ČLS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Na jednu přihlášku lze přihlásit  více účastníků a úhradu provést jednou platbou. Později je nutno účast dohodnout telefonicky s organizačním garantem semináře s platbou na místě. Při platbě složenkou či převodem uveďte prosím do Zprávy pro příjemce jméno účastníka, firmu i v.s. 
Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen, ale
zašleme sborník.
5. Přijetí závazných přihlášek zaslaných jinak než mailem nepotvrzujeme. Prosíme
o včasné zaslání přihlášek a úhradu vložného. Z důvodu nutnosti objednat autobus
na exkurzi Vás prosíme o výslovné potvrzení účasti na exkurzi (viz. přihláška na poslední straně). 

Na Vaši účast se těší pořadatelé

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí