zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Alibistický prístup k envirozáťažiam zlikviduje mnohé podniky

14.09.2009
Geologie
Hydrogeologie
Sanace, staré zátěže
Alibistický prístup k envirozáťažiam zlikviduje mnohé podniky

Zamestnávateľské organizácie - Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, Klub 500, Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) a Zväz priemyslu Slovenska (ZPS) vyjadrujú rozhorčenie, sklamanie a protestujú proti tomu, že poslanci Národnej rady (NR) SR 8.9.2009 opätovne rozhodli o tom, že novela vodného zákona upraví aj geologický zákon. Poslanci nevzali do úvahy návrh prezidenta SR Ivana Gašparoviča, ktorý v rámci svojho veta žiadal, aby k takejto nepriamej novelizácii nedošlo. Schválená novela spája staré environmentálne záťaže s povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona o vodách a pre podniky bude znamenať dodatočné náklady na likvidáciu záťaží, za ktoré nemôžu a ktoré budú pre mnohé z nich likvidačné. Uvádza sa v spoločnom stanovisku zamestnávateľských organizácií.

,,Argumenty zamestnávateľov sú opakovane ignorované a prijatou novelou sa spúšťa hon na čarodejnice. Novela je nešťastná, pretože nepristupuje k riešeniu problémov systémovo, ani konštruktívne, ale alibisticky. Drvivá väčšina podnikov nie je schopná staré environmentálne záťaže riešiť podľa dikcie prijatej novely. Hrozí klientelizmus a individuálny prístup k podnikom, s rizikom likvidácie mnohých z nich, ktoré staré záťaže nespôsobili, nemôžu za ne a nemajú odkiaľ zobrať obrovské finančné čiastky, ktoré si ich likvidácia vyžiada. Sú ohrozené tisíce pracovných miest nielen v priemysle, ale aj v poľnohospodárstve a ďalších oblastiach. Zamestnávatelia odmietajú prenášanie celej zodpovednosti za neidentifikované náklady v desiatkách miliárd eur na podnikateľskú sféru, ktorá uvedené škody nespôsobila a nedisponuje ani finančnými prostriedkami na ich likvidáciu. Naďalej žiadajú, aby sa na likvidácii starých environmentálnych záťaží podieľal najmä štát, zdroje EU a aj podniky", konštatuje stanovisko.

Spôsob, akým bola uvedená novela pripravená a schválená považujú zamestnávatelia za flagrantné zneužitie demokratického parlamentného systému, keď namiesto spoločnej prípravy a diskusie v Legislatívnej rade Vlády, vo vláde, vo výboroch NR SR bola novela predložená poslancom Jánom Chrbetom priamo v druhom čítaní ako poslanecký návrh. Nepriama novelizácia definuje pojem "environmentálna záťaž", ako aj otázky súvisiace so sanáciou takýchto záťaží. Zamestnávatelia nechápu, prečo poslanci NR SR nedali prednosť tomu, aby schválili taký návrh zákona o environmentálnych záťažiach, ktorý by bol konsenzom s podnikateľskou sférou, nebol by pre podniky likvidačný a neohrozoval tisícky pracovných miest.

Podnikatelia požadujú vytvorenie takých mechanizmov, ktoré by zabezpečili ekonomické pravidlá umožňujúce aj podnikom čerpať finančné zdroje na odstraňovanie záťaží. Priemyselná sféra má záujem na postupnej eliminácii kontaminácie horninového prostredia, ktoré môže negatívne ovplyvňovať kvalitu podzemných, alebo povrchových vôd. Spôsob riešenia však musí byť konsenzom medzi potrebou postupného skvalitňovania životného prostredia a možnosťami celej spoločnosti a praktickým legislatívnym inštrumentom, ktorý pomôže túto oblasť konštruktívne a rýchlo riešiť.

Zamestnávatelia preto požadujú aby MŽP urýchlene predložilo úlne nový zákon
o environmentálnych záťažiach, ktorý bude výsledkom vzájomnej dohody so
zamestnávateľmi", uzatvára spoločné stanovisko ZCHFP SR, AZZZ SR, Klubu 500,
RÚZ a ZPS.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí