zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci Problematika nakládání se sedimenty IV

24.09.2009
Odpady
Zemědělství
Čištění odpadních vod
Pozvánka na konferenci Problematika nakládání se sedimenty IV

Konference je určena: zástupcům obcí, krajských úřadů, české inspekce životního prostředí, správcům vodních toků (ZVHS, Povodí, Lesy ČR, obce), ÚKZÚZ, projektovým inženýrům, zemědělským podnikatelům.

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové
Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví
a
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Sekce úřední kontroly
ve spolupráci s Krajským úřadem Královehradeckého kraje

si Vás dovolují pozvat na čtvrtý ročník konference Problematika nakládání se sedimenty IV

úterý 27. října 2009, Úřad práce v Hradci Králové

Motto:
"Po letech snah došlo k naplnění zmocnění k využívání sedimentů na zemědělské půdě. Jak jsou nastaveny podmínky vyhlášky pro využití by mělo být tedy jasno. Mnohdy tomu tak ale není. Proto náš seminář, jenž by měl osvětlit těmi nejpovolanějšími cíle a definované postupy všem zúčastněným stranám procesu."

Konference je určena: zástupcům obcí, krajských úřadů, české inspekce životního prostředí, správcům vodních toků (ZVHS, Povodí, Lesy ČR, obce), ÚKZÚZ, projektovým inženýrům, zemědělským podnikatelům.

ODBORNÝ GARANT
Dr. Ing. Pavel Čermák - ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ - Sekce úřední kontroly
Ing. Vladimír Bláha - EMPLA AG spol. s r. o. Hradec Králové

PŘIBLIŽNÝ HARMONOGRAM

8,30 - 9,30 hod. PREZENCE
9,30 - 16,30 hod. ODBORNÝ PROGRAM
12,30 - 13,30 hod. PŘESTÁVKA NA OBĚD

ODBORNÝ PROGRAM

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
- seznámení posluchačů s důvody konání dalšího ročníku konference
Ing. Petr Uhlíř - vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, úvodní slovo konference a zahájení
Dr. Ing. Pavel Čermák - ÚKZÚZ a Ing. Vladimír Bláha - EMPLA AG spol. s r. o., stručný úvod do problematiky

I. VĚCNÁ (legislativní) SEKCE 9:30 až 12:30

o Novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech v platném znění, zejména ve vztahu k používání sedimentů na zemědělské půdě a zakotvení nového prováděcího předpisu, tj. vyhlášky o používání sedimentů na zemědělské půdě.
Ing. Michaela Budňáková - MZe

o Ochrana půdy jako základní požadavek pro možnost využití sedimentů na zemědělské půdě
Ing. Ivo Hauptman - MŽP, oddělení ochrany půdy

o Vyhláška č. 257/2009 Sb. jako podklad pro nakládání se sedimenty na zemědělské půdě, principy, postupy
Dr. Ing. Pavel Čermák - ÚKZÚZ

o Land Parcel Identification Systém (LPIS) - nástroj pro kontrolu nad používáním sedimentů na zemědělské půdě
Ing. Vladimír Klement, CSc. - ÚKZÚZ

o Nakládání se zeminami a sedimenty z pohledu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a připravované novely zákona o odpadech, možný vztah nového zákona o odpadech k současným předpisům (k vyhlášce č. 257/2009 Sb. a příloze č. 9 zákona č. 185/2001 Sb.)
JUDr. Ing. Emil Rudolf - ředitel odboru výkonu státní správy Hradec Králové, MŽP

o Diskuse nad tématy. Vždy po každém příspěvku bude provedeno stručné shrnutí presentace a poté bude probíhat diskuse nad příspěvkem. V závěru bloku legislativy bude diskutováno nad všemi uvedenými skutečnostmi.


II. TESTOVÁNÍ A MĚŘENÍ (praktická sekce) 13:30 až 16:30

o Zkušenosti s aplikací limitů definovaných vyhláškou č. 257/2009 Sb. ve vztahu k příloze č. 9 zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášce č. 294/2005 Sb. a její uvažované novely
Ing. Vladimír Bláha - EMPLA AG spol. s r.o.

o Kontaktní a ekotoxikologické testy potencionálně prováděné dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 257/2009 Sb., klasická ekotoxikologie, pro a proti biologického testování
Ing. Stanislav Eminger, CSc., Bc. Kateřina Benediktová, EMPLA AG spol. s r.o.

o Kontaminace sedimentů ve vztahu k jejich využití dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. na zemědělské půdě
Doc. Ing Jiří Gergel, CSc. - Jihočeská univerzita

o Parametry sledované vyhláškou č. 257/2009 Sb. - definování konkrétních limitů a rozsahů požadovaných testů a analýz, otázka přirozeného pozadí půd ve vztahu k ochraně produkčních vlastností půd.
Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

o Výsledky monitoringu sedimentů prováděného ÚKZÚZ při jejich používání na zemědělské půdě
Dr. Ing. Pavel Čermák - ÚKZÚZ

o Diskuze - postup využití sedimentů po vydání vyhlášky č. 257/2009 Sb., shrnutí všech přednášek nad řízenou diskusí
Moderuje Ing. Vladimír Bláha - EMPLA AG spol. s r.o.

ORGANIZAČNÍ POKYNY

1) ORGANIZAČNÍ GARANT AKCE, INFORMACE:
Ing. Zuzana Bílková
EMPLA spol. s r. o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
fax.: 495 217 499, tel.: 495 218 875, e-mail: marketing@empla.cz

2) MÍSTO KONÁNÍ
Úřad práce v Hradci Králové, Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové, velký sál - B204

Bližší informace o místu konání a orientační mapku naleznete na adrese:
http://portal.mpsv.cz/sz/local/hk_info/kontakt


3) DATUM KONÁNÍ
Datum konání: 27. října 2009

4) PŘÍHLÁŠKY
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 20. října 2009 na některý z uvedených kontaktů:
EMPLA spol. s r. o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
fax - č. 495 218 875, 495 217 499
e-mail: marketing@empla.cz

Po telefonické dohodě je možné se přihlásit též po datu uzávěrky.

5) ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Účastnický poplatek činí ............ 1 900,- Kč včetně DPH (tj. 1 596,60 Kč + 19 % DPH 303,40 Kč)
- obsahuje vložné včetně pracovních materiálů, drobné občerstvení a oběd

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí