zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kogenerační jednotky na bázi spalovacích motorů

13.10.2009
Energie
Kogenerační jednotky na bázi spalovacích motorů

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla při použití spalovacích motorů je známa již desítky let. Současná technická propracovanost nabízených jednotek a jejich variabilita stran paliva je zajímavá především pro investory zaměřující se na zvyšování účinnosti výroby energií ...

Příspěvek je koncipován jako elementární průřezová rekapitulace ve vztahu ke kombinované výrobě elektrické energie a tepla (v některých aplikacích i chladu - TRIGENERACE) při použití spalovacích motorů. Samotný princip je znám již desítky let. To, co je v současné době - na prahu třetího tisíciletí - interesující nejen pro teoretické obory, ale zejména a hlavně pro reálné investory, kteří se zaměřují na zvyšování účinnosti výroby energií, je technická propracovanost nabízených jednotek, jejich variabilita stran paliva a zejména bezpečnost provozu z pohledu dodávek elektrické energie.

Typickým představitelem této technologie jsou výrobky společnosti TEDOM s. r. o., která je spolu se společností EKOL, spol. s r. o. akcionářem společnosti TENERGO Brno, a.s. Aktuální počet referencí již překročil 2000 jednotek a od původních "malých" jednotek se postupně propracovali až ke strojům o výkonu 4MW.

Výhody

 • Úspora paliva
  Použití kogeneračního způsobu výroby tepla a elektrické energie představuje zhruba 40% úsporu paliva. Převedeno na peníze to znamená, že za stejné množství energie zaplatí uživatel pouze 60% finančních prostředků
 • Úspora nákladů na nákup energie
  Ze stejného množství paliva získá přibližně dvojnásobné množství energie, z níž část může prodávat, a tím opět snižovat vlastní náklady.
 • Minimalizace nákladů na rozvod energie
  Teplo i elektrická energie navíc vznikají v místě své spotřeby, čímž odpadají náklady na rozvod energie i ztráty tímto dálkovým rozvodem způsobené. Teplo vznikající v kogenerační jednotce je využito k vytápění budov, přípravě teplé užitkové vody nebo k přípravě technologického tepla.
 • Ekologický způsob výroby
  Protože se při použití kogeneračního způsobu výroby elektřiny a tepla ušetří asi 40% paliva, zatěžuje kogenerace z ekologického hlediska přibližně o totéž procento méně životní prostředí.
 • Energie pro případ nouze
  Kogenerační jednotky slouží často též jako nouzové zdroje elektrické energie v místech její nepřetržité potřeby.
 • Výroba chladu
  Pomocí absorpčního výměníku je vyrobené teplo možno využít i k výrobě chladu pro technologické účely nebo klimatizaci. V takovém případě se hovoří o tzv. trigeneraci, kombinované výrobě elektrické energie, tepla a chladu.

Trigenerace
Kromě technické části, tedy popisu technického, je velmi interesující přínos ekonomický, který mimo aplikace průmyslové, kde je potřeba chladícího příkonu daná, je velmi podstatný v aplikacích, které se zaměřují na klimatizaci a vzduchotechniku, např. v administrativních centrech, hotelnictví, zdravotnictví apod. Pozitivním prvkem a i samotným důsledkem je samotný princip, tedy využívání odpadního tepla z kogenerace pro výrobu chladu v absorpčním výměníku.

Při vhodně navržené konfiguraci kogeneračního soustrojí a současně při vhodně přiřazené absorpci se docílí velmi potentního časového využití v rámci roku a tím i podstatného ekonomického přínosu.

Technika "absorpce" respektive "trigenerace"
Základním principem absorpčních oběhů je nahrazení komprese tepelným pochodem, ve kterém je chladivo za nízkého tlaku pohlcováno vhodnou látkou (absorbentem), potom se dopravuje do dalšího výměníku, který pracuje za vyššího tlaku a kde se chladivo přívodem tepla v roztoku varem znovu uvolňuje (vypuzuje). Výsledkem je chladivo s vyšším tlakem, který odpovídá podmínkám kondenzace. Děj v kondenzátoru a výparníku je podobný jako při parním oběhu.


Kogenerační blokové provedení V kontejneru
s proti hlukovou kapotou

Absorpční chlazení má tři okruhy, mezi kterými probíhá výměna tepla. První okruh je okruh topné vody, která je hnacím médiem vnitřní výměny tepla. Tento okruh je napojen na zdroj tepla, v našem případě kogenerační jednotku. Druhý okruh je okruh studené vody, který je napojen přímo na okruh chlazení - podobně jako ústřední topení, ale místo teplé vody proudí voda studená, která pak v místnostech ochlazuje vzduch a odvádí se jím teplo z prostoru. Třetím okruhem je okruh chladicí vody, který odvádí vodu s teplem k ochlazení. Vychlazení se provádí nejčastěji pomocí chladicích věží.

Absorpční chlazení je také tiché, jednoduché a spolehlivé. Nevýhodami jsou především vyšší investiční náklady oproti kompresorovému chlazení, větší rozměry a větší hmotnost. Pracuje s teplotami potřebnými pro odvod tepla z prostoru, které se pohybují od 7 do 15

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí