zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zveřejnění závazných nástrojů FEA pro oblast podpory biodiverzity (Prioritní osa 6) a environmentálního vzdělávání (Prioritní osa 7)

20.10.2009
Příroda
Ekologické vzdělání a výchova
Zveřejnění závazných nástrojů FEA pro oblast podpory biodiverzity (Prioritní osa 6) a environmentálního vzdělávání (Prioritní osa 7)

Na webu OPŽP, v sekci Dokumenty ke stažení, odkaz Pro žadatele a příjemce,

a dále v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL, sekci Dokumenty ke stažení, byly dne 16. 10. 2009 zveřejněny aktualizované závazné nástroje pro zpracování Finanční a ekonomické analýzy (FEA) projektů pro oblast podpory biodiverzity (Prioritní osa 6, Operační program Životní prostředí 2007-2013) a environmentálního vzdělávání (Prioritní osa 7, Operační program Životní prostředí 2007-2013).

Soubor aktualizovaných nástrojů FEA, v.15.0, obsahuje vedle výpočetních modelů a uživatelských manuálů též doprovodné metodické texty a vypracované modelové příklady. Použití aktualizovaných nástrojů je povinné pro všechny projekty s finanční (příp. ekonomickou) analýzou v rámci XIV. výzvy OPŽP. Nástroje pro zpracování FA/FEA jsou určeny k použití v programu MS Excel, verze 2003 a 2007. Zpracování FA/FEA jiným softwarem není přípustné.

V závislosti na typu projektu volí Žadatel/Zpracovatel odpovídající sadu nástrojů ze tří setů. Pro projekty, u nichž je předpoklad generování provozní ztráty projektu, vyplní Žadatel/Zpracovatel model "Provozní ztráta". Model je uzpůsoben jak pro projekty výstavby zcela nové infrastruktury (projekt na tzv. "zelené louce"), tak i projekty obsahující rekonstrukce/rozšíření stávající infrastruktury (tzv. "přírůstkový" přístup).

U projektů, které neprokáží provozní ztrátu v souladu s podmínkami uvedenými v manuálu k modelu Provozní ztráta, příp. přílohách, ověří Žadatel/Zpracovatel postup vyplnění modelu Provozní ztráta s odpovědnými pracovníky SFŽP. V případě, kdy projekt generuje kladné čisté příjmy dle čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, použije následně pro zpracování finanční (příp. ekonomické) analýzy jeden ze setů "Model environmentálního vzdělávání - zelená louka" nebo "Model environmentálního vzdělávání - přírůstkový", dle typu projektu. Podpůrný návod pro určení typu projektu a výběr správného modelu je obsažen v úvodních pasážích manuálů.

Podrobné informace ke zpracování FEA projektů jsou uvedeny v uživatelských manuálech k jednotlivým modelům. V případě pochybností kontaktuje Žadatel/Zpracovatel Oddělení projektové podpory.

Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny
Podporuje projekty, které přispívají ke zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, zajištění ekologické stability krajiny a podporují vznik a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech.

Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí