zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Energetická agentura pomáhá všem a zcela zdarma

26.10.2009
Energie
Energetická agentura pomáhá všem a zcela zdarma

Velkou pomocí nejen pro obce, ale i pro firmy a soukromé osoby jsou dobře pracující energetické agentury.

Ve Zlínském kraji je tato agentura velmi úspěšná i díky její ředitelce Ing. Miroslavě Knotkové.

Jste iniciátorkou a spoluautorkou energetické koncepce Zlínského kraje. Na co klade hlavní důraz? Řídí se kraj touto koncepcí? Jaký byl finanční příspěvek z EU?

Pracovala jsem jako energetik na úřadu Zlínského kraje a zákonnou povinností úřadu je zpracovat územní energetickou koncepci. Já jsem pouze iniciovala, aby tato koncepce byla zpracována současně s programy na ochranu ovzduší, neboť tyto dvě oblasti jsou spolu neodmyslitelně spojeny. Koncepce se zaměřila zejména na podporu energetické soběstačnosti regionu, rozvoj obnovitelných zdrojů energie, ale hlavně na energetické úspory. Samozřejmě že se kraj touto koncepcí řídí. V souladu s ní byla založena jako obecně prospěšná společnost i Energetická agentura Zlínského kraje. Na zpracování koncepce jsme dotaci nedostali, ale na založení agentury obdržel Zlínský kraj 49% dotaci po dobu tří let z programu IEE (Inteligentní energie pro Evropu).

Na kterých projektech se agentura podílela a kolik z nich bylo úspěšných?

Agentura byla založena v červnu 2006. Za tu dobu se podílela na desítkách projektů zaměřených na instalaci zařízení na využívání obnovitelných zdrojů energie a na zlepšení energetické efektivity budov. Uvést lze například rekonstrukce kotelen a rozvodů tepla ve dvou krajských nemocnicích, v městských soustavách centrálního zásobování teplem či instalaci solárních panelů pro ohřev teplé vody a fotovoltaické elektrárny. Byly to i projekty na úspory na technologiích páry v jednom z pivovarů, na komplexní zateplení a rekonstrukce topení v hotelu, zateplení školských budov atd. V této době jsme překonali iniciování více než stovky těchto projektů jak Zlínského kraje, tak jednotlivých obcí i podnikatelů. Úspěšnost námi zpracovaných projektových žádostí o dotace byla dosud téměř stoprocentní. Za každou korunu vloženou na činnost naší agentury jsme získali 122 Kč dotace na investiční projekty na energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie.

Které způsoby energetických úspor považujete pro Zlínský kraj za nejvhodnější a proč?

Zlepšení obvodových plášťů budov jak veřejného, tak soukromého sektoru. Jednak proto, že je nyní možno čerpat dotace z operačních programů pro veřejný i podnikatelský sektor a pro občany z programu Zelená úsporám, tak a hlavně proto, že je zde i vysoký potenciál úspor energie.


Jak značný je potenciál využívání biomasy a pro které obce je převážně vhodný? Jaký může být v tomto případě efekt?

U nás je ze všech obnovitelných zdrojů energie nejvyšší. Nejvhodnější je pro soustavy centrálního zásobování teplem, kde je možné salovat dřevní odpad většinou v podobě dřevní štěpky, a pro obce, na jejichž území není zaveden plyn. U nich se snažíme maximum kotlů na uhlí nahradit kotli na kusová polena nebo pelety. Efekt spočívá v tom, že v zimních měsících je ovzduší takových obcí čisté, navíc se tím podporujemístní zaměstnanost, protože vznikají obecní společnosti, zabývající se přípravou paliva. Hlavní je však samozřejmě komfort a čistota topení pro samotné vlastníky nemovitostí. V neposlední řadě je to i příznivější cena tepla. U zmiňovaných soustav centrálního zásobování teplem spalování biomasy totiž zajišťuje stabilitu cen tepla.

Se kterými hlavními problémy se potýkají zejména menší obce při zpracovávání i podávání projektů?

Hlavně s nedostatkem finančních prostředků na přípravu projektové dokumentace, respektive s neochotou rad či zastupitelstev investovat do přípravy a do posouzení variant.

Mohou využívat dotace na energeticky úsporné projekty i ty nejmenší vesnice, třeba se stovkou obyvatel, vzhledem k nutnosti finanční spoluúčasti?

Samozřejmě; na tyto projekty lze žádat o dotaci například z Programu obnovy venkova. Naše agentura navíc díky grantu EU a Zlínského kraje pracuje pro všechny sektory zdarma, tedy i těmto starostům poskytujeme kompletní servis až po zpracování žádostí zdarma.

Budují se také ve vašem kraji pasivní domy? Co brání rozšíření tohoto způsobu stavění?

Pasivní domy jsou na území našeho kraje pouze výjimkou. Jako všechny nové technologie se rozšíření výstavby pasivních domů potýká s tím, že postavit opravdu pasivní dům je schopno pouze několik společností v republice. Rovněž tak investoři neumí definovat své požadavky na dům. Většinou šetří na projektové dokumentaci. Zástavbové studie neřeší optimální rozmístění domů a rovněž u projektantů a stavebních inženýrů přetrvává názor, že je to něco navíc, něco, co musí být drahé. Zkrátka chybí jak kvalitní nabídka, tak poptávka.

Do jaké míry využijí obce na Zlínsku možnosti získat dotace na zateplení z programu Zelená úsporám?

Tato dotace je určena především občanům a podle dnešní úpravy ji lze využít i na zateplení panelových domů. Tady vidím velký prostor, protože program Panel hradil pouze úhradu úroků z úvěru. Dnes mohou získat vlastníci i dotaci. Od vyhlášení programu jsme uspořádali řadu besed na jednotlivých obcích, proškolili úředníky stavebních úřadů, měst a obcí a poskytujeme individuální konzultace jednotlivým občanům. V obcích bez plynofikace vedeme cílené kampaně pro zapojení všech vlastníků rodinných domů. Kolik žádostí se podaří vypracovat, ukáže čas.

Nebrání někdy energetickým úsporným opatřením, zejména zateplování přísné požadavky památkářů?

Jistěže ke střetům dochází, ale já si nemyslím, že by se všechny budovy musely zákonitě zateplit. Zjednodušeně lze konstatovat, že obce nemohou podléhat dotačním titulům a za každou cenu obalit budovu polystyrénem. Podmínky Operačního programu Životní prostředí nejsou pro většinu historických staveb vhodné. Tímto programem nelze nahradit potřebnou modernizaci historických budov.

AUTOR: JIŘINA ONDRÁČKOVÁ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí