zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

NKÚ nebude kontrolovať použitie financií Recyklačného fondu

26.10.2009
Odpady
NKÚ nebude kontrolovať použitie financií Recyklačného fondu

BRATISLAVA. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR nebude kontrolovať účelnosť, efektivitu a transparentnosť použitia prostriedkov Recyklačného fondu (RF). Parlament dnes totiž hneď v prvom čítaní zastavil návrh novely zákona o odpadoch z dielne poslancov Ivana Štefanca a Jarmily Tkáčovej (obaja SDKÚ-DS).

Ten mal definovať Recyklačný fond ako neštátny účelový fond, ktorý vykonáva činnosť vo verejnom záujme, čím sa dostáva pod kontrolnú pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu.

Predkladatelia zároveň navrhovali, aby RF musel Národnej rade SR predkladať raz ročne správu o nakladaní s finančnými prostriedkami. "Tým sa rozšíri kontrolná činnosť nad RF aj o NR SR, v ktorej prebehne k predloženej správe rozprava. V jej priebehu môžu poslanci navrhnúť uznesenie k predloženej správe," odôvodňovali zákonodarcovia.

Pripomenuli, že zákonom o odpadoch z roku 2001 je RF neštátny účelový fond, v ktorom sa sústreďujú peňažné prostriedky na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania odpadových olejov, opotrebovaných pneumatík, viacvrstvových kombinovaných materiálov, elektrozariadení, plastov, papiera, skla, vozidiel a odpadov z kovových obalov.

Prispievateľmi do RF sú výrobcovia a dovozcovia, teda producenti odpadu uvedeného v zákone. Ďalšími zdrojmi príjmov fondu sú dary a príspevky domácich a zahraničných fyzických osôb a právnických osôb, príjmy zo zmluvných pokút, úroky z úverov poskytnutých Recyklačným fondom, úroky z prostriedkov Recyklačného fondu uložených v bankách a výnosy zo správy vlastného majetku.

"Základnou úlohou fondu je z takto sústredených finančných prostriedkov podporovať projekty separovania a zhodnocovania odpadov vo forme dotácií a úverov a finančne podporovať obce a ich združenia pri separácii odpadu a jeho odovzdávaní na ďalšie spracovanie," priblížili poslanci s tým, že jediným kontrolným orgánom RF je v súčasnosti dozorná rada, ktorá dozerá na hospodárne a účelné nakladanie s prostriedkami RF a preskúmava návrh rozpočtu, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení a činnosti RF za kalendárny rok.

www.sme.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí