zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Je Státního program na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie efektivní?

05.11.2009
Solární energie
Je Státního program na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie efektivní?

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) provedl kontrolu "použití peněžních prostředků na podporu využití obnovitelných zdrojů energie, včetně vytvoření podmínek pro naplnění indikativního cíle dosažení podílu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 8 % k roku 2010." [http://www.nku.cz/informace/informace-08-38.pdf]

NKÚ konstatoval, že příspěvek Státního programu na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie (Státní program) ke zvýšení podílu OZE je zanedbatelný.
NKÚ ve své zprávě uvádí "V kontrolovaném období byly na podporu OZE a úspory energie použity peněžní prostředky státu ve výši cca 2 080 mil. Kč". Kontrolovaným obdobím byly roky 2005 až 2008.

V dalším textu se lze dočíst, že na část A spravovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) bylo použito 451 mil. Kč, na část B spravovanou Ministerstvem životního prostředí bylo použito 554 mil. Kč. Využití zbývající části výše uvedených prostředků NKÚ nekomentuje.

Výstupem části A je úspora energie ve výši 1036 TJ. Podle textu zprávy "V této hodnotě je zahrnut ekvivalent vyrobené energie z OZE jako nespotřebovaná energie z klasických uhelných elektráren. Tato hodnota je těžko porovnatelná s cílovou hodnotou ("výrobou")". Z textu zprávy NKÚ navíc nejí zřejmé, zda se jedná o primární energetické zdroje, elektřinu nebo teplo. Průměrná výše podpory byla 435 Kč/GJ roční produkce. Při "životnosti" opatření 20 let jsou náklady na úsporu asi 22 Kč/GJ uspořeného tepla. Je otázka, nakolik je tato hodnota přiměřená vzhledem ke skutečnosti, že úspory energie jsou v naprosté většině případů ziskové i bez dotací.

Výstupem části B je výroba energie ve výši 396 TJ ročně, což je asi 0,45 % energie vyrobené z OZE. Jedná se téměř výhradně o teplo, podíl elektřiny je asi 2 %. Průměrná výše podpory byla asi 1400 Kč/GJ roční produkce, což při "životnosti" opatření 20 let představuje přibližně 70 Kč/GJ dodaného tepla. Vzhledem k současným a očekávaným cenám tepla tato dotace představuje 10 až 15 %.

Státní energetická koncepce z roku 2004 navrhovala pro posílení účinnosti Státního programu "zásadně řešit" mimo jiné "Výrazné posílení finančních zdrojů (minimálně trojnásobně ve srovnání se současnou praxí) na zvýšení podpory energetické efektivnosti a rozvoje obnovitelných a druhotných zdrojů energie" a "Stabilizaci a dlouhodobější platností stimulačních opatření". Namísto toho došlo v části A k postupnému útlumu a v části B kromě celkového snížení i k výraznému kolísání mezi ročními objemy podpory.

V letech 2002 až 2004 se finanční prostředky na Státní program pohybovaly kolem 2 mld. ročně. Z této částky na MPO připadalo asi 100 mil. a na MŽP částka postupně klesající z 797 mil. Kč v roce 2002 na 322 mil. v roce 2004. V následujících letech objem prostředků přidělovaných MPO klesl do roku 2007 asi o třetinu. Podpora prostřednictvím MŽP klesla v roce 2005 na polovinu a v roce 2006 dokonce na čtvrtinu ve srovnání s nejslabším rokem předchozího období.

Do jisté míry je možno souhlasit se závěrem NKÚ v tom smyslu, že 0,45 % z výroby energie z OZE je zanedbatelný podíl. Je však otázka, zda s přidělenými prostředky bylo možno dosáhnout výsledků lepších. Jak upozornil NKÚ již při předchozí kontrole, MPO a MŽP mají "velmi omezené pravomoci k ovlivňování účelného a hospodárného nakládání s prostředky státu". S přidělenými prostředky mohl mít Státní program ambice v nejlepším případě pomoci při realizaci demonstračních projektů, ne však se svými aktivitami podílet významným způsobem na rozvoji OZE.

Bronislav Bechník
Czech RE Agency, o. p. s. se zabývá propagací úspor, obnovitelných zdrojů energie a trvalé udržitelnosti
www.czrea.org

Zdroje
www.nku.cz
www.nku.cz
download.mpo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí