zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kodaň nastaví zrkadlo politickým lídrom

09.12.2009
Klimatické změny
Kodaň nastaví zrkadlo politickým lídrom

Včera sa v dánskej Kodani začal pätnásty klimatický COP (Conference of the Parties) od ktorého sa očakáva najvýznamnejšia politická dohoda na ochranu klímy. Dohoda, ktorá určí či bude náš svet ochotný odvrátiť klimatickú katastrofu prechodom na nízkouhlíkové technológie, úspory energií a zdrojov alebo budeme naďalej kráčať po samovražednej ceste. Občianske združenie ZA MATKU ZEM a Slovenská klimatická koalícia* považujú medzinárodne akceptovateľnú dohodu v Kodani za kľúčovú pre politickú časť ochrany klímy.
Na to, aby bola dohoda, alebo aspoň rámec dohody, v Kodani efektívny a užitočný musia krajiny sveta:
- Znížiť emisie skleníkových plynov o 40% do roku 2020, resp. o 80-100% do roku 2050. Bez prijatia legislatívy a kvalitnej medzinárodnej dohody nebude možné udržať zmenu svetovej klímy pod +2°C, teda teplotu, na ktorú sú ešte schopné sa ekosystémy Zeme a ľudstvo adaptovať.
- Podporiť obnoviteľné zdroje energie, úspory energie, verejnú dopravu, ekologické poľnohospodárstvo, nízko emisný priemysel a zamedzenie odlesňovania ako hlavné možností znižovania emisií CO2.
- Podporiť najchudobnejšie krajiny sveta v prechode na nízkouhlíkový a energeticky úsporný priemysel. Aby mohli zlepšiť svoju životnú úroveň aj bez nárastu emisií, musíme im pomôcť s rozvojom udržateľných technológií, ktorý bude založený na obnoviteľných zdrojoch a adaptácii na nevyhnutné zmeny podnebia. Pokrytie týchto potrieb zodpovedá príspevku každého občana EÚ vo výške cca 6,- EUR za mesiac. Väčšinu sumy by ale mali zaplatiť znečisťujúce firmy,.
- Vytvoriť seriózny mechanizmus financovania klimatických zmien, ktorý bude brať do úvahy historickú zodpovednosť za emisie skleníkových plynov, najväčších súčasných emitentov a finančné možnosti jednotlivých krajín.
- Prejsť na aukčný systém obchodovania s emisiami, kde budú všetci znečisťovatelia musieť kupovať každú emitovanú tonu za cenu na aukciách. Prideľovanie voľných alokácií neviedlo k reálnemu zníženiu emisií CO2 a firmy odignorovali možnosť dobrovoľného investovania zisku z obchodovania s emisiami na prechod na nízkoemisné technológie.
- Dohodnúť seriózne podmienky transferu technológií z vyspelých do rozvojových krajín, ktorý pomôže rozvíjajúcim krajinám spravodlivý prístup k najefektívnejším technológiám nízkoemisného priemyslu.
- Zamedziť aby sa jadrová energetika dostala medzi technológie podporované z hľadiska znižovania emisií CO2 (CDM - Clean Develompent Mechnisms). Okrem toho, že jadrová energetika nemá vyriešené mnohé vážne problémy (bezpečnosť, vplyv nízkych emisií rádioaktívnych látok na ľudské zdravie, likvidácia vyhoretého jadrového paliva...), mohla by doslova vycucať všetky prostriedky. Jadrové elektrárne sú totiž ekonomicky náročným a časovo nevýhodným riešením. Emisie CO2 by ale klesli minimálne keďže jadro sa týka len elektroenergetiky, nie dopravy, tepla, poľnohospodárstva a pod.

"Cieľom novej dohody by v podstate malo byť eliminovanie neúspechov Kjótskeho protokolu, hlavne prechod z alokačného/voľného prideľovania emisných povoleniek na aukčný systém obchodovania, právne záväzky a postihy za nedodržanie záväzkov, výrazne vyššie ciele pre zníženie emisií CO2, dlhodobé záväzky (nielen do roku 2020) a rok 2015 by mal byť všeobecne akceptovaný ako posledný možný rok pre zvýšenie globálnych emisií CO2", uviedol Pavol Široký, koordinátor Slovenskej klimatickej koalície (o.z. ZA MATKU ZEM), "Dôležité tiež bude, aby nová dohoda reflektovala aj historické emisie CO2. Ekonomicky vyspelé krajiny ako USA alebo krajiny EÚ sú historicky zodpovedné za viac ako 55% emisií CO2, Čína za 5%, ale na druhej strane je momentálne najväčším emitentom CO2. Bez ekonomickej a technologickej pomoci Číne a iným rozvíjajúcim sa ekonomikám nie je možné od nich požadovať rovnaké alebo podobné záväzky ako pre industrializovaný svet.", dodal Pavol Široký.

Kontakt a viac informácií:

- Mgr. Pavol Široký - koordinátor Slovenskej klimatickej koalície, 0903-791060, siroky@zmz.sk
Pre rozhovor na Slovensku k dispozícii 8.-9.12.2009 v Bratislave. V čase od 10.12. do 19.12.2009 bude na konferencii v Kodani - k dispozícii na tel. čísle +421-903-791060, alebo e-maily siroky@zmz.sk

Zaujímavé odkazy a linky:

- Web stránky Slovenskej klimatickej koalície a ZA MATKU ZEM:
o www.zmz.sk
o stránka ZA MATKU ZEM ku COP 15 - http://www.zmz.sk/index.cfm?Module=Static&page=w&s=cop15
- ECO - denný spravodaj mimovládnych organizácií združených v sieti Climate Action Network (CAN): www.climatenetwork.org
- Oficiálna web stránka COP 15 v Kodani - en.cop15.dk
- United Nations Framework Convention on Climate Change - oficiálna stránka OSN ku klimatickej konferencii v Kodani - unfccc.int
- Denný program COP 15 - unfccc.int
- Otvárací film COP 15 - www.youtube.com
- Průvodce rodičů po klimatické konferenci v Kodani - Jan Beránek- blog.aktualne.centrum.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí