zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Regulace veřejné produkce hudby

11.01.2010
Hluk
Regulace veřejné produkce hudby

Je možné regulovat veřejnou produkci hudby obecně závaznou vyhláškou obce (OZV)?

Přesnou definici veřejné produkce hudby v platném právním řádu nenalezneme. Pouze § 32 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, demonstrativně vyjmenovává, co lze za veřejnou produkci hudby považovat. Jsou to například koncert, taneční zábava nebo artistická produkce s hudbou. V § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je upraveno oprávnění obce ukládat v samostatné působnosti povinnosti obecně závaznou vyhláškou. Podle písm. a) tohoto ustanovení může obec uložit povinnost k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány. Dále podle písm. b), může obec uložit povinnosti pro pořádání, průběh a ukončení veře jnosti přístupných sportovních a kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. Obec tedy může OZV podrobněji regulovat podmínky pořádání, průběhu a ukončení hudebních akcí (například stanovením doby nočního klidu, kdy je zakázáno veřejnou produkci hudby provozovat, případně vymezením částí obce, kde toto omezení platí).

K této otázce se vyjádřil Ústavní soud například v nálezu ze dne 5. 8. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 35/06. Podle tohoto nálezu skutečnost, že limity hluku reguluje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, bez dalšího nevylučuje regulaci vyhláškou, vydanou v rámci samostatné působnosti obce.

Obec však naproti tomu není oprávněna vyhláškou upravit odpovědnost za překročení hygienických limitů hluku z veřejné produkce hudby. Tato odpovědnost totiž vyplývá přímo ze zákona č. 258/2000 Sb., který ji upravuje ve svém § 32. Jak judikoval Ústavní soud v nálezu ze dne 8. 3. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 69/04, nemůže v takovém případě obec stanovit odchylnou úpravu vyhláškou. Taková vyhláška, případně její jednotlivé ustanovení, by bylo v rozporu s § 35 odst. 3 písm. b) zákona o obcích i čl. 104 odst. 3 Ústavy. Totéž Ústavní soud konstatoval i v nálezu ze dne 3. 4. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 44/06. V něm doplnil, že smyslem
§ 10 zákona o obcích je, aby obec upravovala obecně závaznou vyhláškou záležitosti, které nejsou podle své povahy přímo upraveny zvláštními předpisy jako výkon státní správy a které jsou současně záležitostmi místního významu.

Shrnutí: Obec při výkonu samostatné působnosti nemůže upravovat vyhláškami otázky, jež jsou vyhrazeny výlučně zákonné úpravě, tj. mj. hlukové limity. Může ale stanovit takové dodatečné povinnosti, které se zákonnou úpravou sice souvisejí, ale zákon je přímo neupravuje.

Mgr. KAROLINA KLANICOVÁ
Ekologický právní servis

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí