zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Recyklát slouží při zateplení staveb

01.02.2010
Recyklace
Vytápění, zateplení
Recyklát slouží při zateplení staveb

Ve stavbách se využívá stále více lehkých, tepelně a akusticky izolačních hmot.

Zároveň roste produkce odpadů a zdokonaluje se způsob separace. Propojením těchto dvou průmyslových odvětví vznikly vysoce hodnotné stavební materiály využívajících průmyslové recykláty.

Pod pojmem recyklace je možno si představit takové nakládání s odpadem, které vede k jeho dalšímu využití, a tím umožňujeme šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje.

Odpady z tvrdé polyuretanové pěny vznikají při mechanickém opracování (formátování) vypěněných polyuretanových bloků a při vypěňování polyuretanu do forem (ve formě přetoků). Tyto odpady tvrdých pěn o objemových hmotnostech 30-80 kg/m-3 a velikostí zrna 0-6 mm lze znovuzpracovat na plnivo pro tepelně izolační omítky, kde může plně nahradit přírodní kamenivo. Pro zpracování odpadního polyuretanu je vhodné použití rychloběžných nožových mlýnů s následným tříděním výstupní polyuretanové drti na sítech.

Mezi další zdroj recyklované polyuretanové pěny pro tepelně izolační omítku je recyklace bílé techniky, zejména ledniček a mrazáků, které obsahují jako ,izolační vrstvu právě polyuretanovou pěnu. Povolení MŽP k recyklaci těchto výrobků mají v ČR čtyři společnosti. Tři z nich využívají stacionární technologii zpracování a recyklace bílé techniky a jedna společnost využívá mobilní recyklační technologii v rámci svých sběrných míst v ČR. Požadavky na zařízení pro zpracování použitých chladicích zařízení, které musí zpracovatelé bílé techniky dodržet, jsou dány zákonem č. 86/2002.

DOVEDENO DO PRAXE

Technologii výroby a použití tepelně izolačních omítek s využitím těchto recyklátů dovedla do stavební praxe společnost D&DAXNER Technology, s. r. o., ve spolupráci s Vysokou školou báňskou - TU Ostrava, Institutem environmentálního inženýrství a zemědělským obchodním družstvem "Slezská Hořina" Brumovice. Nyní probíhá transfer aplikovaného výzkumu do praxe. Na základě poloprovozního ověření byla již zahájena průmyslová výroba. Kapacita výroby v současné době je schopna zpracovat 30 % polyuretanového odpadu v ČR. Pro rok 2010 bude navýšena kapacita výroby tak, aby bylo možné zpracovat min. 80 % těchto odpadů.

VLASTNOSTI PLNIVA

Polyuretan jako plnivo je sekundárním, tedy recyklovaným produktem. Má vhodnou objemovou hmotnost, vynikající tepelně izolační vlastnosti, je chemicky i objemově stálý. Při dezintegraci odpadního polyuretanu a následném třídění je možné navrhovat tepelně izolační omítkové směsi s přihlédnutím na optimální zrnitost zateplovací omítky. Vzhledem k tomu, že jednotlivá polyuretanová zrna mají otevřený povrch, v tepelně izolačních omítkových směsích jsou optimálně zakomponovány z hlediska segregace objemově rozdílných složek v omítkových směsích. Otevřený povrch zrn polyuretanu je částečně nasákavý vodou, takže tepelně izolační omítkové směsi nejsou při vlastní aplikaci náročné na přesné dodržení množství záměsové vody.

Tepelně izolační omítková směs na bázi polyuretanu umožňuje přirozený odvod vlhkosti z interiéru budov, nižší pracnost při realizaci zateplení, omítku lze aplikovat ručně nebo pomocí strojního nanášení. Tato omítka také zvyšuje celkový tepelný odpor stavby při zachování prostupu par stěnou. Nezanedbatelné je, že při zateplení rodinného domu tepelně izolační omítkou, je možno získat dotaci v rámci programu "Zelená úsporám". #226#3/4

Vytvořeno v rámci programu IMPULS: Fi-IM5/015 "Nová technologie zateplovací omítky na bázi PUR odpadů", poskytovatel dotace MPO, ČR.


ING. VOJTĚCH VÁCLAVÍK, PH.D.,
IEI 546, HGF, VŠB-TUO

JAROMÍR DAXNER,
D-Daxner Technology, s. r. o.


Použití v interiéru

Použití tepelně izolačních polyuretanových omítek daxner<< v interiéru objektu ve Velkých Heralticích. Budova pochází dle dostupné dokumentace z roku 1870. Obvodové zdivo je šířky 60-90 cm a skladba obvodového zdiva je různorodá. Jedná se především o kamenné zdivo, pokládané na vápenné omítce a toto zdivo je různorodě a nestejnoměrně prokládáno pálenými, místy i nepálenými cihlami. Celý objekt není podsklepen.

Pohled na vnitřní klenbu a na zdivo zbavené původní omítky uvnitř stavby

Klenba po aplikaci tepelně izolační polyuretanové omítky a finální povrchové úpravy

Tvrdá polyuretanová pěna

Tvrdá až polotvrdá polyuretanová pěna s více jak 90 % uzavřených buněk je tepelně izolační materiál. Je to hmota prakticky nenasákavá a tudíž i hydroizolační, přesto má schopnost difúze vodních par. Její hlavní přednost spočívá v mimořádně tepelně izolačních vlastnostech. Součinitel tepelné vodivosti se pohybuje v závislosti na jejich typu mezi 0,02 až 0,03 W/mK. Tato hmota je odolná vůči agresivním prostředím, zředěným kyselinám a alkáliím, minerálním olejům a rozpouštědlům. Není napadána hlodavci ani jinou faunou. Je tvarově a rozměrově stálá, nesublimuje a její trvalá tepelná odolnost se pohybuje mezi -200 °C a +140 °C. Její odolnost proti zahoření je závislá na formách retardace.

Polyuretanové odpady ve formě odřezků při formátování a mechanickém opracování polyuretanových bloků

ODPADY.IHNED.CZ Autor/ři: ING. VOJTĚCH VÁCLAVÍK, JAROMÍR DAXNER

Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí