zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministerstvo životního prostředí nechá posoudit obnovu uhelné elektrárny Prunéřov nezávislým mezinárodním týmem

27.01.2010
Energie
IPPC
Ministerstvo životního prostředí nechá posoudit obnovu uhelné elektrárny Prunéřov nezávislým mezinárodním týmem

Ministr životního prostředí Jan Dusík dnes rozhodl o dalším postupu Ministerstva životního prostředí při posuzování vlivů na životní prostředí záměru společnosti ČEZ "Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II 3 x 250 MWe".

"Po důkladném prostudování veškeré dokumentace záměru jsem dospěl k rozhodnutí předložit záměr i k nezávislému mezinárodnímu posouzení. Spornou otázkou totiž zůstává, jaké účinnosti výroby elektřiny lze v Prunéřově dosáhnout, zda navržená technologie odpovídá parametrům nejlepší dostupné techniky (BAT). Mezinárodní posouzení rovněž vyhodnotí, zda proběhlý proces EIA představoval řádné posouzení celého projektu. Tento postup jsem včera navrhl premiérovi, který s ním souhlasil," komentuje rozhodnutí ministr Dusík.

"Mezinárodním posouzením chci oprostit proces EIA od politických a ekonomických tlaků. Věřím, že posouzení nezávislým mezinárodním týmem pomůže objektivitě celého procesu. K tomuto postupu mne vede několik skutečností: především význam projektu ve vztahu k produkci emisí CO2 a nejednoznačnost ve výkladu závaznosti aplikace BAT. Prunéřov je v současnosti největším zdrojem emisí oxidu uhličitého v České republice a je třeba, aby bylo nalezeno to nejlepší řešení," pokračuje ministr Dusík.

O zpracovateli a časovém vymezení nezávislého mezinárodního posouzení bude Ministerstvo životního prostředí informovat, jakmile bude dokončeno zadání studie a podepsána smlouva se zpracovatelem. Pro zajištění plné nezávislosti bude posouzení zadáno přímo ministerstvem, nikoli oznamovatelem.

Ministerstvo životního prostředí posuzuje záměr "Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II 3 x 250 MWe" od června 2008, kdy obdrželo od oznamovatele (ČEZ, a.s.) jeho oznámení. Elektrárna by pak měla být v provozu 25 let.

Oznamovatel navrhl řešení záměru v procesu EIA jako jednovariantní s tím, že jinou variantu nepředložil ani na základě dodatečné výzvy ke zpracování takové varianty, která by odpovídala ve všech parametrech tzv. nejlepším dostupným technikám (BAT). Investor odůvodnil nemožnost variantního řešení jeho technickou a ekonomickou neproveditelností. Ministerstvo životního prostředí proto pokračovalo v projednávání záměru jako jednovariantního. Nyní se proces nachází před vydáním závěrečného stanoviska posuzování vlivů na životní prostředí.

Ve vztahu k nejlepším dostupným technikám je navržený záměr způsobilý splnit všechny parametry s výjimkou účinnosti zařízení, která má přímý dopad na emise CO2. V tomto ohledu se v záměru navrhuje zvýšení čisté účinnosti oproti stávajícím blokům z 32,80 % na 39,06%. Podle metodiky BAT (uvedené v referenčních dokumentech EU - BREF) by měla být dosažena čistá účinnost takového zařízení v rozmezí 42-45%. Splnění BAT je v dalších stadiích povolovacího procesu posuzováno při vydávání tzv. integrovaného povolení. Záměr je přitom nutno vyhodnocovat jak z hlediska porovnání se stávajícím stavem (tj. emisní charakteristika v současnosti provozovaných bloků elektrárny, které by měly být nahrazeny), tak z hlediska souladu jeho emisních parametrů se složkovými emisními limity a s parametry BAT. Z pohledu zákona o integrované prevenci představuje záměr nové zařízení, je tedy nutno k němu vztahovat parametry BAT pro nová zařízení.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí