zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Představujeme naše partnery - EKOLA group, spol. s r.o.

02.02.2010
Doprava
Ovzduší
BOZP
EIA
EMS
Hluk
IPPC
Urbánní ekologie
Představujeme naše partnery - EKOLA group, spol. s r.o.

Od 1. února se stala novým partnerem (nejen hlukové sekce) EnviWebu spoečnost  EKOLA group...

EKOLA group, spol. s r. o. - 1990-2010

20 let komplexních služeb v oblasti akustiky a životního prostředí

Firma EKOLA group má již 20letou tradici v oblasti akustiky a ochrany životního prostředí. Od počátku svého působení se společnost specializuje na problematiku dopravy a její vliv na životní prostředí, především na hluk. V týmu pracovníků jsou oprávněné osoby pro hodnocení záměrů dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA/SEA).

V současné době má společnost 40 kmenových pracovníků a 5 pracovišť na území ČR. Kromě toho spolupracuje s řadou externích odborníků v ČR i v zahraničí. Specializuje se na rozsáhlá synchronní měření hluku z dopravy v území a modelování akustických situací pro velké územní celky. Příkladem může být řada hlukových map na území celé ČR, hl. m. Prahy, Středočeského kraje a strategických hlukových map pro plošně největší část ČR.

Společnost EKOLA group vyvíjí nové měřicí i výpočtové postupy a nová zařízení pro měření hluku. Ve spolupráci s ŘSD ČR byl připraven a odzkoušen proces (postup) řešení problematiky tzv. "Staré hlukové zátěže". Snahou o neustálé zdokonalování je maximální soulad výsledků výpočtu a měření.

Společnost EKOLA group má jednu z největších akreditovaných laboratoří č. 1329 pro měření hluku, prachu a světla v ČR a dále největší hlukově mapovací pracoviště v ČR a jedno z největších i v rámci EU. Disponuje i vlastním pracovištěm informatiky (GIS). Je zkušebnou akustiky autorizované osoby č. 227 a notifikované osoby č. 1516 pro výkon státního zkušebnictví.

Pro svou činnost využívá nejmodernější techniky, softwarového vybavení a posledních poznatků v této oblasti získaných nejen u nás, ale i ve světě. Spolupracuje s řadou odborných pracovišť v EU a řeší projekty i v zahraničí. (Např. příprava dálnice v Ázerbájdžánu, řešení problematiky hluku elektrárny ve Varně a spolupracuje na řadě významných projektů na Slovensku).

Ročně se ve společnosti zpracovávají stovky různých akustických situací a realizuje se řada dlouhodobých i krátkodobých měření hluku z dopravy (ročně firma provádí kolem 5-7 tisíc hodin měření v okolí silniční sítě ČR.) Jako pilotní pracoviště Českého akreditačního institutu organizuje a vyhodnocuje mezilaboratorní porovnávací zkoušky akreditovaných laboratoří.
Firma je výhradním distributorem a servisem zvukoměrné techniky firmy NORSONIC a distributorem světově nejrozšířenějšího hlukového výpočtového programu CADNA A, CADNA R, SAK a BASTIAN od firmy Datakustik.

Kontakty:

Centrála : Praha
Adresa : Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
Telefon : 274 784 927-9
Fax : 274 772 002
Mobil : 602 375 858, 777 045 858

mapa | (letecká mapa)

Pobočka : Turnov
Adresa : Palackého 190, 511 01 Turnov
Tel. / Fax : 481 323 765
Mobil : 776 112 775

mapa | (letecká mapa)

Email : ekola.tu@ekolagroup.cz
Pobočka : Teplice
Adresa : Kollárova 11, 415 36 Teplice
Tel. / Fax : 414 121 569
Mobil : 776 112 770

mapa | (letecká mapa)

Email : ekola.tpc@ekolagroup.cz
Pobočka : Morava
Adresa : Lucemburského 229, 686 01 Uherské Hradiště
Tel. / Fax : 572 550 572
Mobil : 775 112 769

mapa | (letecká mapa)

Email : ekola.uh@ekolagroup.cz


Adresa:

EKOLA group, spol. s r.o. (pobočka Plzeň-Východní Předměstí) Radyňská 435/29, 326 00 Plzeň-Východní Předměstí

Telefon WORK: +420 373 730 877

Mobil CELL: +420 776 112 773

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí