zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Reakce ministra životního prostředí Jana Dusíka na včerejší setkání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky

03.02.2010
Obecné
Politika
Reakce ministra životního prostředí Jana Dusíka na včerejší setkání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky

Jsem nadmíru nespokojen s výsledkem projednání "Návrhu krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků" na dnešním jednání Rady pro hospodářskou a sociální dohodu.

Plně souhlasím s tím, že je nutno hledat způsoby znovuoživení české ekonomiky; činíme tak například vysokým nárůstem podpory z programu Zelená úsporám nebo uspokojivým čerpáním z operačního programu Životní prostředí. Není však možné kroky k oživení realizovat na úkor životního prostředí nebo v rozporu se schvalovacími procedurami podle platných zákonů.

Jedním z 38 bodů, které dnešní jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR přijalo, je i závazek vlády, že bude podporovat dostavbu dvou bloků Jaderné elektrárny Temelín a komplexní obnovu elektrárny Prunéřov podle projektu navrženého ČEZem Tento bod materiálu nebyl ve vládě předem projednán a byl do závěrečného dokumentu ke schválení na dnešní schůzi uměle přilepen. Zřejmě cíleně mi tak bylo znemožněno tento bod plnohodnotně projednat se zástupci jednotlivých partnerů a přesvědčit je o vypuštění tohoto bodu, který nemá dle mého názoru v souvislosti s krátkodobými řešeními krize v takovém dokumentu své místo. Na vlastním jednání se mi nepodařilo zástupce jednotlivých partnerů přesvědčit ani o přijatelné úpravě tohoto bodu.

Slib vlády ohledně dostavby Temelína a rekonstrukce Prunéřova není slučitelný s tím, že k oběma záměrům probíhá proces posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

V případě dostavby JE Temelín ČEZ od února 2009 zpracovává dokumentaci podle zadání MŽP, po jejím předložení bude proces pokračovat; každopádně se nejedná o krátkodobé opatření, v němž by současná vláda do konce svého mandátu mohla nějaké protikrizové kroky přijmout; případná výstavba se uvažuje nejdříve za několik let. Dnešní výsledek jednání tripartity proto považuji za silovou politickou deklaraci hospodářských a sociálních partnerů, ne za příspěvek k řešení současné ekonomické krize.

V případě obnovy elektrárny Prunéřov je proces EIA ve svém závěru. S ohledem na závažnost záměru jsem si vyžádal nezávislé mezinárodní posouzení, jehož výsledek by měl být k dispozici za několik týdnů. Rovněž v tomto případě se hodlám rozhodovat čistě na základě posouzení dopadů na životní prostředí a podkladů, které jsou v procesu k dispozici.

Přes závěry přijaté na dnešním jednání tripartity hodlám dále vést procesy svěřené ministerstvu životního prostředí a zajistit kvalifikované posouzení dopadů obou těchto projektů na životní prostředí, na něž nemá dnešní výstup z jednání tripartity žádný dopad.

Dále hodlám, mimo jiné v návaznosti na debatu a úkoly mně svěřené na jednání Poslanecké sněmovny minulý týden v souvislosti se závažnou smogovou situací na Ostravsku, pokračovat v projednávání a vládě předložit návrh nového zákona o ochraně ovzduší, a to i přesto, že materiál mě explicitně vyzývá k tomu, abych jej vládě nepředkládal. Ke zlepšení kvality ovzduší v zemi a zvláště v Moravskoslezském kraji je nový zákon absolutně nezbytný. V materiálu jsou obsaženy i další ekonomické záměry kontroverzní z pohledu životního prostředí, a sice výstavba jezů na horním i dolním Labi. Na vytváření podmínek pro konečné rozhodnutí o těchto záměrech je MŽP připraveno spolupracovat a hledat řešení přijatelná jak z pohledu ochrany přírody, tak ve vztahu k rozvoji vodní dopravy.

Jan Dusík, ministr životního prostředí

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí