zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Efektivní čistírna odpadních hmot

08.04.2010
Čištění odpadních vod
Efektivní čistírna odpadních hmot

Aby se zabránilo nepříjemnému zápachu v okolí vídeňské čistírny odpadních vod, jsou lapák štěrku, lapák písku, šneková čerpadla, zahušťovače a kalová potrubí zakryty. Odpadní vzduch je čištěn biofiltry.

Původní Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV) ve Vídni byla uvedena do provozu v roce 1980. V roce 2000 se začala rozšiřovat, aby vyhověla rostoucím nárokům na ochranu životního prostředí a po pětileté rekonstrukci byla v roce 2005 otevřena její nová část. Areál hlavní vídeňské čistírny odpadních vod je úctyhodný - měří téměř 45 hektarů.

ÚČOV Vídeň má celkovou kapacitu 4,5 milionu ekvivalentních obyvatel, nyní čistí okolo 98 % odpadních vod z města a částečně i z jeho okolí a ročně vyčistí více než 200 mil. m3 odpadních vod.

Odpadní vody jsou sváděny kanalizační sítí o celkové délce 2300 km a na samotnou ČOV přitékají pěti přívodními kanály, které by byly svým závěrečným profilem dostatečně veliké i pro provoz metra.

V suchém období přitékají odpadní vody v množství 680 000 m3/den (to je průtok středně velké řeky), v případě velkých dešťů může přítok dosáhnout až 1 550 000 m3/den. Odpadní voda je na čistírnu čerpána zařízením se šnekovými čerpadly, každé ze šesti šnekových čerpadel dopraví nejvýše 4500 litrů odpadní vody za sekundu (maximálně do výše 5 m). V roce 2008 byly průměrné hodnoty ukazatelů znečištění na přítoku BSK5 359 mg/l a CHSK 679 mg/l. Díky symbióze staré a rozšířené části čistírny se z odpadních vod odstraní více než 95 % uhlíku a 70 % dusíku.

Fáze čištění

V první fázi čištění odpadních vod lapače štěrku zachytí 15 tun pevného materiálu týdně a z lapače písku, kde odpadní voda protéká rychlostí 10 cm/s, se denně odstraní zhruba 5 tun materiálu. V další části čistírny se odpadní voda dostává na česle, které zachytí předměty větší než 6 mm, což představuje přibližně 70 tun odpadu týdně. Během primární sedimentace se pak v obdélníkových usazovacích nádržích původní staré čistírny zachytí 80 - 120 tun primárního kalu denně.

V dalším kroku se odpadní voda dostává do aeračních nádržích (se starými rotačními aerátory), kde se působením vybrané směsi mikroorganismů odstraní nejvýše 85 % uhlíku a 30 % dusíku. Doba zdržení v přechodných dosazovacích nádržích, kde se usazuje přebytečný aktivovaný kal, jsou dvě hodiny. Část aktivovaného kalu a vyčištěné vody z dosazovacích nádrží nové čistírny je čerpána zpět do původních aeračních nádrží. Primární a sekundární kal se smísí a zahustí společně v gravitačním zahušťovači, který je v provozu od roku 1980. Podíl sušiny v zahuštěném kalu je v rozmezí 3,5 - 4 %. Po zahuštění se kal čerpá do blízké spalovny vzdálené zhruba 500 metrů (jejím vlastníkem je jiná společnost), kde se na centrifuze odvodní a poté spálí ve fluidní peci při teplotě 850 °C. Získaná elektrická energie a teplo jsou využívány na čistírně, přebytek pomáhá vytápět Vídeň.

Kvalita se kontroluje několikrát za den

Odpadní voda se dále přečerpává do nově rozšířené části čistírny, kde dojde k odstranění dusíkatých sloučenin a fosforu. Odpadní voda a vratný kal se v distribuční budově rovnoměrně rozdělí mezi 15 aeračních nádrží, které jsou provzdušňovány 48 000 membránovými aerátory. Aerační nádrže jsou šest metrů hluboké o celkovém objemu 171 000 m3. Odstranění dusíku probíhá ve dvou krocích - nitrifikaci a následné denitrifikaci, přičemž se odstraní více než 70 % dusíku. Fosfor se odstraňuje srážením přídavkem síranu železitého. Sekundární sedimentace probíhá v 15 kruhových dosazovacích nádržích, které patří mezi největší na světě (každá má průměr 64 m, celkový objem 13 300 000 litrů). Celková plocha dosazovacích nádrží je 46 800 m2. Několikrát denně se zde odebírají vzorky kvality vyčištěné vody pro kontrolu ve vlastní moderní laboratoři. Průměrné hodnoty ukazatelů znečištění na odtoku byly v roce 2008 BSK5 5 mg/l, CHSK 34 mg/l, Ncelk 9,7 mg/l (N-NH4+0,6 mg/l) a Pcelk 0,9 mg/l .

Nové jde ruku v ruce se starým

Kombinace staré čistírny a rozšířené čistírny zajišťuje odstranění více než 95 % uhlíku, odpadní voda se v čistírně nyní zdrží 20 hodin namísto původních 5 hodin. Pro co nejefektivnější účinnost čistírny jsou nutrienty udržovány v kvantitativním poměru C : N : P = 25 : 5 : 1. Za den se tedy z odpadní vody odstraní přibližně 100 000 kg uhlíku, 30 000 kg dusíku a 5000 kg fosforu. Vyčištěná odpadní voda je vypouštěna do Dunajského kanálu. V době sucha se část odtoku vrátí na začátek ČOV, aby byl podpořen proces denitrifikace. Průměrné požadavky ČOV na spotřebu elektrické energie jsou 62 mil. kWh za rok.

Podřízeno efektivitě

Celá Ústřední čistírna odpadních vod ve Vídni je automaticky řízena z moderně vybaveného velína. O provoz a údržbu jejího areálu se v současné době stará 150 zaměstnanců. Pracovníci k přepravě na velké vzdálenosti po areálu čistírny využívají kola nebo elektrické vozíky, které mají k dispozici v několika modifikacích: dvoumístné, šestimístné a nákladní (případně i s vlekem).

Nepřetržité provozy mají dvanáctihodinové směny. K dispozici je zaměstnancům speciálně vyškolený závodní lékař, u kterého jsou také očkováni např. proti žloutence. Za zmínku stojí velmi dobře vyřešené šatny provozních zaměstnanců, které mají barevně výrazně odlišeny dvě zóny: zelená je "špinavý" provoz a žlutá "čistý" provoz. Obě jsou odděleny sprchami a nehrozí nebezpečí přenosu nečistot nebo infekce. Jednotlivé šatní skříňky jsou navíc aktivně odvětrávané.

Vlastníkem ÚČOV je město Vídeň, které je také 100% vlastníkem společnosti EbS - Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH, jež čistírnu provozuje.

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí