zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Máte nespotřebované chemikálie? Obraťte se na burzu

04.03.2010
Odpady
Chemické látky
Máte nespotřebované chemikálie? Obraťte se na burzu

Roční obrat v desítkách milionů korun očekávají tvůrci od nového trhu s nespotřebovanými chemikáliemi, který se brzy otevře v Česku. Projekt má pomoci především malým a středním podnikům zbavit se látek, které jim zbyly po změně nebo ukončení výroby.

"Rozhodli jsme se firmám otevřít trh, který pro tyto látky doposud chyběl. Je to unikátní systém, který zatím neprovozuje žádný ze sousedních států," prohlásil Vladimír Tošovský, ministr průmyslu a obchodu (MPO), při spuštění nového systému NECHELA (NEspotřebované CHEmické LÁtky) do pilotního provozu, ke kterému došlo ke konci loňského roku. "Pro malou firmu bude vždy výhodnější nepoužité chemikálie včas prodat, než je mít na skladě a nakonec zaplatit za jejich ekologické odstranění nebo v horším případě za nelegální skladování," dodal.

NECHELA JAKO EKONOMICKÁ MOTIVACE

Na funkcionalitě elektronické aukčního trhu, jehož cílem není generovat zisk, má participovat i stát, který v posledních letech vynaložil desítky milionů korun na likvidaci nelegálních skladů chemikálií. Počet těchto případů se zvýšil zejména v letech 2006 až 2008, protože se příslušným orgánům nepodařilo prokázat odpovědnost konkrétním osobám. Značné výdaje s likvidací nelegálně skladovaných chemikálií měly i některé kraje a obce. Situace byla natolik vážná, že se jí zabývala i Bezpečnostní rada státu a vláda v roce 2008 uložila některým resortům, aby navrhly řešení. MPO dostalo za úkol připravit systém, který umožní nežádoucí nakládání s chemickými látkami a odpady omezit.

"Inspirovali jsme se známými internetovými tržišti, jako je eBay, ale bylo nám od počátku jasné, že musíme výrazně posílit bezpečnost," říká o novém systému NECHELA Erik Geuss, náměstek ministra průmyslu a obchodu. Výsledkem je elektronická forma obchodování s nepoužitými chemikáliemi, která bude probíhat v zabezpečeném burzovním prostředí, takže by nad ním stát měl mít dostatečnou kontrolu. Na on-line burze NECHELA je možné nabízet prodej chemikálií (hydroxidy, kyseliny, chloridy, sírany, fosforečnany, uhličitany, dusičnany, fluoridy), organických rozpouštědel, průmyslových odmašťovadel, potravinářské chemie, maziv a aditiv do pohonných hmot, impregnačních laků a pryskyřic, izolačních laků a tmelů nebo brusných a leštících prostředků. Z obchodování jsou naopak vyloučena léčiva, zdravotnické prostředky, krmiva, kosmetické prostředky, jaderné materiály, omamné a psychotropní látky, výbušniny a pohonné hmoty. Pro celkovou přehlednost mají účastníci systému k dispozici i nformační servis.

JAK FUNGUJE ON-LINE BURZA?

Systém umožňuje registrovaným firmám samostatně nebo s asistencí makléře zveřejnit detailní parametry nabídky, o které se posléze rozhoduje v jednom ze tří typů aukcí. Při jejím zpracování mohou firmy využít katalog více než sta tisíc chemických látek, ale také mohou detailně specifikovat druh obalu, expirační dobu nebo místo odběru nabízené chemikálie.

On-line burza NECHELA umožňuje u každé nabídky zvolit jeden ze tří různých typů aukcí. Vyhlašovatel si typ aukce vybírá sám podle svých preferencí, případně ve spolupráci se svým makléřem. Systém podporuje tyto typy aukcí:

Klasická nabídková s rostoucí cenou - obchoduje se vždy s celým nabízeným množstvím, není možné zobchodovat jen jeho část. Cenu určují přihlášení klienti. Ti během aukce podávají cenové návrhy, z nichž každý musí být vyšší než předchozí. Vítězí klient, který jako poslední podal platný cenový návrh. Vyhlašovatel u tohoto typu aukce nijak nezasahuje do jejího průběhu.

Množstevní nabídková s klesající cenou - obchoduje se s nabízeným množstvím po částech. Vyhlašovatel v průběhu aukce může (ale nemusí) cenu snižovat. Klienti zadávají množstevní návrhy - tedy množství, které jsou při aktuální cen ochotni koupit. Aukce tohoto typu může skončit nejen uplynutím stanoveného času, ale i vyprodáním celého nabízeného množství nebo rozhodnutím vyhlašovatele.

Klasická nabídková s klesající cenou - tento typ aukce se podobá množstevní nabídkové aukci s klesající cenou. Liší se od ní tím, že se obchoduje vždy s celým nabízeným množstvím. Vyhlašovatel v průběhu aukce může (ale nemusí) cenu snižovat. Klient, který jako první akceptuje aktuální cenu, vítězí.

Architekturu a technické řešení internetového aukčního systému NECHELA pro MPO zpracovala Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKBK). "Protože jde o burzovní systém vybavený vícestupňovými kontrolními mechanismy, lze v něm bezpečně obchodovat i s nebezpečnými chemikáliemi," vysvětlil Pavel Štorkán, předseda burzovní komory ČMKBK. Příprava pilotního projektu trvala jeden rok. Cílem je, aby od roku 2012 byl systém NECHELA samofinancovatelný.

KDO MŮŽE PŘIPRAVOVANÝ SYSTÉM VYUŽÍT?

Přínosy v současné době testovaného systému je nejlépe si připodobnit na praktickém příkladu. Společnost vyrábějící potravinářské fólie hledala nový výrobní areál pro jeden ze svých závodů. Odpovídající areál nakonec získala od konkurzního správce, který rozprodával majetek zkrachovalého podniku, jenž se též zabýval výrobou plastů. Firma proto projevila zájem nejen o nemovitý majetek firmy v konkurzu, ale také o část jejích skladových zásob. Konkurzní správce nakonec do skladových zásob zahrnul všechny zásoby, a to za stejnou cenu jakou firma nabízela za materiál, o který měla zájem. Záhy se ukázalo, že se jednalo o "danajský dar" - dvě třetiny hlavního skladu zabíraly desítky tun volně ložené práškové neměkčené PVC směsi pro výrobu plastových profilů, zbytek pak stacionární cisterna obsahující 50 t kyseliny sírové, kterou nový vlastník areálu ve své výrobě rovněž neupotřebil. Konkurzní správce odmítl o vrácení nepotřebných zásob byť jen jednat a cena za dočasné uskla dnění takového množství chemikálií byla vysoká.

Firma se potřebovala "danajského daru" co nejrychleji zbavit, aby mohla začít s úpravami nového areálu, ovšem najít zájemce o takovýto specifický materiál není snadné. Výrobce fólií proto kontaktoval oblastní pobočku Hospodářské komory ČR, kde získal informaci o tom, že nevyužitelné zásoby lze nabídnout na on-line burze NECHELA. Během měsíce byly pro firmu nepotřebné zásoby prodány a společnost tak nemusela platit za jejich ekologickou likvidaci a navíc na transakci ještě vydělala. "Je to příklad toho, že spíš než regulací můžeme některá rizika pro životní prostředí snižovat tím, že budeme firmy ekonomicky motivovat," uzavírá Erik Geuss ambice nového systému NECHELA.

Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí