zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Program rozvoje venkova se opět otevřel i pro lesy

18.03.2010
Les
Program rozvoje venkova se opět otevřel i pro lesy

8. března nproběhla uzávěrka dalšího, v pořadí již devátého kola příjmů žádostí v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) 2007-2013.

Týká se i vlastníků lesních pozemků. Finanční pomoc pro lesy hledejme v Ose II tohoto programu - v opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů.

Jeho zaměření lze sledovat ve dvou rovinách. Podopatření Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (II.2.4.1) má za cíl přispět ke snížení rozsahu škod, způsobených přírodními kalamitami a požáry, k provádění ochranných opatření pro zamezení či zmírnění škod způsobených abiotickými a biotickými činiteli. V rámci prevence půjde mj. o protierozní opatření na lesních pozemcích, protipovodňová opatření, odstraňování případných škod, které jsou způsobeny povodněmi na drobných tocích.

Další podopatření Neproduktivní investice v lesích (II.2.4.2) se týká neproduktivních investic v lesích. V tomto případě budou podporovány činnosti, které vedou k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků.

CO 9. KOLO PROGRAMU PŘINESE?

Protože PRV 2007-2013 se letos nachází ve >>středu<< svého života, bylo snahou pracovní skupiny (v níž zasedají zástupci Sdružení vlastníků obecních lesů ČR - SVOL) Monitorovacího výboru zachovat plynulost dříve přijatých opatření, a tak v podstatě minimalizovat zásadní změny. A naopak se věnovat řešení, která by vedla k zjednodušení samotného procesu administrace podaných projektů.

Pro opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu se tak objevilo nové kritérium: Žádost o dotaci zaslaná v elektronické podobě přinese zvýhodnění projektu 5 body.

Kromě toho je aktualizován limit na projekty v rámci podopatření Zvyšování společenské hodnoty lesů. Vzhledem k nadměrnému převisu poptávky se tento limit snižuje na 2 mil. Kč na jeden projekt.

MOHLY BÝT I JINÉ ZÁSADNÍ ZMĚNY?

Určitě ano. Zástupci SVOL navrhovali přehodnotit kritérium č. 1 podopatření II.2.4.1 v tom smyslu, aby se posuzoval celkový objem kalamity v m3 vzhledem k ročnímu etátu pro daný lesní hospodářský celek LHC/LHO (pokud má vlastník - žadatel o dotaci více LHC/LHO, rozumí se výší ročního etátu součet všech jeho LHC/LHO). Tuto změnu jsme považovali za zcela zásadní pro dosažení podpory podle skutečného postižení lesních majetků. Požadovali jsme i změnu v kritériu č. 2, a to v souvislosti s plochou, jež byla zasaženou kalamitou v porostech do 40 let věku. Žel, ani tento náš návrh nebyl přijat. Zdůvodněním bylo, že prioritou osy II je zlepšování životního prostředí a krajiny s hlavním důrazem na obnovu porostů nejvíce postižených kalamitou.

Nepřijetím našeho návrhu zřejmě z celkové alokované částky do daného pod-opatření poputuje největší podíl Lesům ČR, s. p. Vzhledem k celkové výměře lesních majetků lze tento podíl, de facto určený pro Lesy ČR, pochopit. Ale z hlediska skutečného poškození lesních majetků jednotlivých vlastníků se s takovým pojetím dělení celkové alokované částky smířit nelze.

S odstupem času musím připustit, že jsme měli požadovat (předpokládám, že se k tomuto tématu vrátíme) částečný přesun prostředků v rámci daného opatření. Jak to však provést? Jako možná cesta se rýsuje přesunutí části peněz z podopatření II.2.4.1 b/ do podopatření II.2.4.1 a/. Vím, že i preventivní opatření jsou nezbytná. Ale pokud hlavní prioritou je důraz na obnovu porostů nejvíce postižených kalamitou, bylo by přínosem pro les posílit zejména tuto činnost. Při dalších jednáních v Monitorovacím výboru PRV se jako zástupci SVOL ČR chceme věnovat také podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích, pro něž citelně chybějí peníze.

S ČÍM MŮŽEME POČÍTAT?

Odpověď dává tabulka. Za >>bernou minci<< považujme současnou alokaci závazkování na 100 %. Navrhované závazkování na 115 % by mohlo přijít v úvahu například až tehdy, kdyby v počáteční fázi administrace bylo přijato více žadatelů. Protože však někteří žadatelé od svého projektového záměru nakonec zřejmě ještě ustoupí či původně požadované finanční prostředky sníží, konečné financování patrně dosáhne pouze výše nyní alokované částky.

JAN KALAFUT
jednatel Správy lesů města Tábora, s. r. o. člen republikového výboru SVOL za Jihočeský kraj člen pracovní skupiny Monitorovacího výboru PRV

PETR DUŠEK
Odbor environmentálních podpor PRV, MZe ČR

DEVÁTÉ KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ Z PRV 2007-2013 - OPATŘENÍ II.2.4

Opatření/záměr Současná alokace (Kč) - závazkování 100 % Navrhované závazkování (Kč) - závazkování 115 %

II.2.4.1 a) 90 580 410 104 167 472

II.2.4.1 b) 22 645 102 26 041 867

II.2.4.2 a) 11 008 034 12 659 239

Celkem 124 233 546 142 868 578

ZDROJ: ING. PETR DUŠEK, MZE ČR

AUTOR: JAN KALAFUT
AUTOR: PETR DUŠEK

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí