zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce z EU

16.03.2010
Energie
EMS
Klimatické změny
Krátce z EU

Program EMAS byl zaveden nařízením (ES) č. 761/2001. Organizace, které jsou v systému dobrovolně, hodnotí, řídí a zlepšují vliv svých činností na životní prostředí. Tato zpráva podává informace o pobídkových opatřeních, která byla přijata v období 2004-2006. V České republice již byly zahájeny přípravné práce ohledně poskytování právních výhod účastníkům EMAS. ČR poskytuje finanční podporu na projekty, propagační programy, a dohody týkající se ochrany životního prostředí. Finančně se také angažuje při podpoře zaměřené na malé a střední podniky.
Tento přehled byl vypracován Kanceláří Senátu, oddělením pro EU. Více informací o činnosti Senátu oblasti evropských záležitostí naleznete zde, přehledy dokumentů za jiná časová období zde.

Komise Radě a Evropskému parlamentu o požadavcích na udržitelnost pro využívání zdrojů pevné a plynné biomasy při výrobě elektřiny, tepla a chlazení
Ze směrnice o obnovitelných zdrojích energie (2009/28/ES) vyplývá Komisi povinnost předložit zprávu o požadavcích na udržitelný režim pro energetické užití biomasy. Díky velké rozmanitosti vstupních surovin biomasy a různých nároků na udržitelnost výroby není vhodné zavádět závazná kritéria pro všechny členské státy. Dále jde také o fakt, že většina biomasy v EU pochází ze zbytků lesnictví a z vedlejších produktů jiných průmyslových odvětví, což snižuje riziko udržitelnosti. Komise však předkládá členským státům doporučení, které minimalizuje riziko při vytvoření různorodých kritérií na vnitrostátní úrovni.
Tento přehled byl vypracován Kanceláří Senátu, oddělením pro EU. Více informací o činnosti Senátu oblasti evropských záležitostí naleznete zde, přehledy dokumentů za jiná časová období zde.


5. března 2010 podepsali bulharský ministr pro ekonomiku, energetiku a turismus Traycho Traykov a Petar Škundrič, srbský ministr pro důlní průmysl a energetiku dohodu týkající se urychlení stavby plynovodu spojujícího obě území. Podpis smlouvy uvítal i generální ředitel ředitelství pro energetiku Evropské komise Philip Lowe, který se jednání přímo zúčastnil, ale především pak eurokomisař pro energetiku Günther Oettinger. Dle Oettingera se jedná o velice důležitý krok na cestě k zajištění větší energetické bezpečnosti v Evropě. Smlouva si vytyčuje konkrétní body, kterých je nutné v nejbližší době dosáhnout a zároveň i vyzývá Evropskou komisi a ostatní finanční instituce k potřebné spolupráci. Cílem projektu bude vytvoření 180 kilometrů dlouhého plynovodu, jehož předpokládaná cena bude okolo 100 až 120 milionů euro. Práce na projektu by měly začít na podzim tohoto roku a dokončení celé stavby se plánuje na rok 2013.

Jedním ze zásadních cílů strategie EU 2020 je i snížení emisí oxidu uhličitého a přechod na obnovitelné zdroje. Strategie konkrétně stanovuje podmínku, že 20 procent vyrobené energie každého členského státu musí pocházet z obnovitelných zdrojů. Evropská komise vydala 11. března 2010 potěšující zprávu, ve které se uvádí, že pokud bude vývoj pokračovat podobným způsobem jako doteď, EU jako celek dokonce lehce překoná hranici 20 procent. Co se týče jednotlivých států, měla by téměř třetina z nich dosáhnout lepšího výsledku než je stanovený limit a pouze 5 by států sedmadvacítky pravděpodobně těchto cílů nedosáhne. Eurokomisař pro energetiku Günther Oettinger uvedl, že je pro všechny státy otázka energetiky velice významná a podle toho také k celé záležitosti přistupují. Pozitiva lze podle Oettingera hledat nejen ve zvýšení energetické bezpečnosti EU a ve snížení emisí, ale také v podpoře inovací a investic do zelených technologií.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí