zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Recyklace obalů - šance pro životní prostředí

22.04.2010
Recyklace
Recyklace obalů - šance pro životní prostředí

Produkce obalů se zpravidla zvyšuje s rostoucí úrovní společnosti. Proto je doporučeno odpad, tedy i použité obaly, třídit. V Česku se tak děje podle následujícího schématu:

A) modré nádoby pro sběr papíru - noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky) s značením PAP 20, 21, 22,

b) zelené nádoby pro sběr skla - láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy, tabulové sklo s označením GL 70, 71, 72,

c) žluté nádoby pro sběr plastů - PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén s označením PET/1, HDPE/2, LDPE/č, PP/5, PS/6,

d) sběrny kovů - kovové odpady,

e) kontejnery nebo pytle označené oranžovou nálepkou pro sběr nápojových kartonů; pokud nejsou sbírány, pak se odkládají do směsného odpadu s označením C/PAP 81, 84,

f) sběrný dvůr pro odpady, které nelze vložit do běžných kontejnerů. Do sběrného dvora lze umístit tyto druhy logistických odpadů: kovy, objemné odpady jako je nábytek, podlahové krytiny, umyvadla, toalety apod., elektrotechnika, nebezpečné odpady.

V ČR je skladba domovního odpadu (% hmotnosti) následující: 22 % papír, 13 % plasty, 9 % sklo, 3 % nebezpečný odpad, 18 % bioodpad, 35 % ostatní. Každý občan vyprodukuje za rok asi 150 až 200 kg odpadů. Pokud však jsou odpady tříděny již v domácnostech a jsou vkládány do barevných kontejnerů, pak je recyklována více než jedna třetina tohoto množství. Za rok tak může být vytříděno až 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla na osobu.

V roce 2008 bylo v ČR vyprodukováno 3176 tis. tun komunálního odpadu, což je o 11,8 % více než v roce 2004. V tomto roce bylo celkem vyprodukováno 25 869 tis. tun odpadu, z toho bylo 1518 tis. tun nebezpečného odpadu. Přičemž odpad v dopravě a logistice měl na celkové produkci podíl cca 1 % a podíl nebezpečného odpadu z tohoto segmentu byl 1,4 %.

Odpady z obalů zaznamenaly v uplynulém období výraznou změnu v důsledku změn v oblasti balení, byly zavedeny a rozšířeny nové obalové materiály, převážně se jednalo o jednocestné obaly s důsledkem nárůstu odpadů z obalů. Příkladem jsou obaly na nápoje, kde došlo z ekologického hlediska k nežádoucí náhradě vratných obalů za jednocestné PET lahve, kombinované obaly, popřípadě jednocestné skleněné lahve. Nárůst množství PET lahví byl v období 1995 až 2000 téměř šestinásobný. V současné době je podíl vratných obalů cca 30%. Cílem je zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50 % již v letošním roce (2010). Dále je třeba dosáhnout cíle snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování.

Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí