zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Projekt bioplynové stanice: nezávislý posudek vyloučil rizika

29.04.2010
Bioplynové stanice
EIA
Projekt bioplynové stanice: nezávislý posudek vyloučil rizika

Krajský úřad Královehradeckého kraje v minulých dnech zveřejnil důležitý posudek hodnotící vlivy na obyvatele a životní prostředí v rámci záměru výstavby bioplynové stanice v Jičíně. Podle posudku patří technologie stanice zpracovávající bioodpad mezi vůbec nejlepší v současnosti dostupné technologie. Vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byly odborníky výslovně označeny za nevýznamné.

Velká EIA


Krajský úřad Královehradeckého kraje v říjnu minulého roku rozhodl, že vliv záměru stanice zpracovávající bioodpad na životní prostředí musí být posouzen v procesu EIA. Tento proces je pro svou důkladnost a detailnost označován jako "velká EIA". Proto v rámci něj musí být vypořádány všechny důležité připomínky, které ve stanovené lhůtě vznášeli jak občané, tak různé instituce. Krajským úřadem byl vybrán nezávislý odborník (posudkář). V rámci tohoto procesu si tento posudkář nechal navíc vypracovat několik dalších nezávislých studií, které měly za úkol prověřit informace uvedené v dokumentaci.

Rozhodující studie


Ze studií vybíráme zejména ty, které se zevrubně zaobíraly tématy vyvolávajícími minulé měsíce veřejnou debatu v Jičíně:
V prvé řadě tak pachová studie vypracovaná společností ODOUR s.r.o. v závěru uvádí, že "záměr při dodržení plánovaného souboru technicko-organizačních opatření, nebude mít obtěžující vliv na průměrně senzitivní populaci ve vztahu k pachovým látkám v přilehlé obytné zóně".
Dále byla předním českým epidemiologem Prof. MUDr. Jaroslavem Kotulánem, CSc. vypracována studie s názvem "Posouzení míry rizika přenosu infekce mouchou", z níž plyne, že riziko přenosu infekcí mezi posuzovanou bioplynovou stanicí a okolní obytnou zástavbou je prakticky nulové.
Dopad záměru na ovzduší dále hodnotí rozptylová studie, která nezaznamenala žádné překročení emisních a imisních limitů v souvislosti s projektem.

Co říká posudek


Posudek na základě všech těchto studií doporučuje Krajskému úřadu vydat souhlasné stanovisko se záměrem. Toto souhlasné stanovisko je podmíněné splněním celkem 24 podmínek.

ZO ČSOP Křižánky - Jičín, která je iniciátorem výstavby biostanice v jičínské průmyslové zóně (areál bývalé mlékárny) výsledky posudku vítá. Vojtěch Drahoňovský, který projekt vede, uvádí: "Naším hlavním cílem po celou dobu existence místní organizace ČSOP v minulých osmnácti letech bylo a stále zůstává zlepšování ochrany přírody v Jičíně. Proto jsme přivítali pečlivý posudek hodnotící dopady našeho záměru na obyvatele i životní prostředí. Souhlasíme s podmínkami pro povolení stavby a věříme, že provozu stanice nebudou kladeny další překážky. Zejména však zveme všechny jičínské občany na veřejné projednání posudku EIA, které se uskuteční dne 25. května. Jsme rádi, že můžeme výsledky tohoto procesu otevřeně projednat nejen s příslušnými orgány, ale zejména s občany, kteří měli ze záměru obavy. Některé výtky na naší adresu v minulosti nás opravdu jako místní patrioty mrzely. Proto i touto cestou poskytujeme informace, které vysvětlují problémové otázky. Chceme, aby naše město drželo krok s dalšími zeměmi Evropské unie. Proto stále považujeme záměr, který z městského odpadu vyrobí energii v podobě elektřiny i tepla za unikátní a užitečný pro rozvoj Jičína jako ekologického města."

Bližší informace:
Vojtěch Drahoňovský
mobil: 736 244 490

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí