zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Desítky menších obcí dostanou peníze na kanalizaci a čistírny

06.05.2010
Příroda
Čištění odpadních vod
Pitná voda
Povodně
Urbánní ekologie
Desítky menších obcí dostanou peníze na kanalizaci a čistírny

Řídící výbor, který se sešel na konci dubna, posoudil přes 1000 žádostí. Nejvíce projektů (756) se týkalo zlepšování stavu přírody a krajiny, 322 projektů bylo podáno v prioritní ose 1 zaměřené na zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Celkem doporučil řídící výbor ke schválení 649 projektů s celkovou výší dotace 10,3 miliardy korun.

Kanalizace a čistírny pro menší obce

Řídící výbor totiž na svém dubnovém jednání projednal další balík žádostí a doporučil ministerstvu životního prostředí schválit další projekty určené na snížení znečištění z komunálních zdrojů a zlepšení jakosti pitné vody. Celkem bylo v rámci posuzované výzvy podáno 277 žádostí a ke schválení bylo doporučeno114 projektů s celkovou výší dotace 5,55 miliardy korun. Většina projektů se týká menších obcí.

Kromě toho výbor doporučil ke schválení velký projekt Čistá řeka Bečva II s požadovanou podporou ve výši téměř 1,2 miliardy korun. Tento projekt přímo navazuje na již ukončený projekt Čistá řeka Bečva I. Jedná se o řešení celého povodí horního toku Bečvy nad profilem soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy. Projekt musí s ohledem na jeho velikost schválit ještě Evropská komise.

Do začátku dubna bylo v celé České republice podpořeno 335 projektů zaměřených na budování a rekonstrukci kanalizace, čistíren odpadních vod a vodovodů. Dotace z Fondu soudržnosti a SFŽP ČR pro tyto projekty překročila 29 miliard.

Dotace pro zlepšování stavu přírody a krajiny

Nejvíce projektů projednaných řídícím výborem patří do prioritní osy 6 zaměřené na zlepšování stavu přírody a krajiny. Zájemci mohli podávat žádosti na podporu projektů zaměřených na implementaci a péči o území soustavy Natura 2 000, podporu biodiverzity, obnovu krajinných struktur, optimalizace vodního režimu krajiny, podpora regenerace urbanizované krajiny a prevenci sesuvů a skalních řícení.

Ze 1278 podaných žádostí doporučil výbor podpořit 443 projektů. Celková výše dotace pro tyto projekty přesáhne 4 miliardy korun.

"Jednání dubnového řídícího výboru proběhla ve velmi konstruktivním duchu a jeho výsledky můžeme považovat za velmi vydatné jak v počtu doporučených projektů, tak co do objemu schválených dotací," zhodnotil průběh jednání Jan Kříž, ředitel Odboru fondů Evropské unie na MŽP.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí