zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci KŘIVOKLÁTSKÉ LESNICTVÍ VE TŘETÍM TISÍCILETÍ

09.05.2010
Les
Pozvánka na konferenci KŘIVOKLÁTSKÉ LESNICTVÍ VE TŘETÍM TISÍCILETÍ

Dvoudenní konference v rámci akce Evropský týden lesů 2010 na téma "Křivoklátské lesnictví ve třetím tisíciletí", je věnována založení "Lesnického parku Křivoklátsko"...

Česká lesnická společnost, o.s.
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA KONFERENCI

KŘIVOKLÁTSKÉ LESNICTVÍ VE TŘETÍM TISÍCILETÍ

KTERÁ SE KONÁ PŘI PŘÍLEŽITOSTI DESÁTÉHO VÝROČÍ VZNIKU PROGRAMU 2000 LČR A KONFERENCE
"PŘÍRODĚ BLÍZKÉ HOSPODAŘENÍ V LESÍCH CHKO KŘIVOKLÁSKO"
A ZALOŽENÍ PRVNÍHO LESNICKÉHO PARKU V ČR "ÚZEMÍ PRO PŘÍRODU I PRO LIDI"

Připraveno pod odbornou záštitou a za finančního přispění
Ministerstva zemědělství ČR, sekce lesního hospodářství
a za finanční podpory Lesů České republiky, s.p.

Dvoudenní konference v rámci akce Evropský týden lesů 2010 na téma "Křivoklátské lesnictví ve třetím tisíciletí", je věnována založení "Lesnického parku Křivoklátsko", připomenutí desátého výročí vzniku Programu 2000 LČR a výše zmíněné předcházející konference, která se uskutečnila právě v době, kdy byl Program 2000 vyhlášen.
Založení LESNICKÉHO PARKU KŘIVOKLÁTSKO - roční snaha ČLS, LČR, s.p., MZe a dalších lesnických organizací o vznik institutu, který by na Křivoklátsku, kromě vysokých přírodních hodnot území, zachoval i vysoký standard lesního hospodářství jako kulturního dědictví českého národa, bude prezentována lesnické, laické i politické veřejnosti.
Účastníci se seznámí s principy lesnického parku a modelového lesa, jako se způsobem společné správy území, kde vlastníci a správci lesa a pozemků nesou zodpovědnost za stav lesa před zákonem a jejich hospodaření trvale udržitelným způsobem vede k zachování všech funkcí lesů, bez nutnosti zvýšené ochrany přírody ze strany státu. Ve vztahu k tomuto novému modelu péče o zalesněnou krajinu, který je charakterizován dobrovolností partnerů, kteří bez nároku na mandatorní výdaje ze státního rozpočtu usilují o společnou, odpovědnou správu kulturní krajiny. Dále zazní informace o podobných iniciativách jinde ve světě a v neposlední řadě bude tématem dne přínos práce lesníka a význam LH pro trvalou udržitelnost rozvoje krajiny.

ISBN 978-80-02-02227-5

Roztoky u Křivoklátu, hotel Roztoky
čtvrtek a pátek 13.-14. května 2010, 8.00 hod

První den konference - čtvrtek 13.5. 2010
8,00 - 9,00 Prezentace
9,00 - 9,10 Trubači, zahájení, přivítání hostů, úvodní slovo
9,10-12,15 Odborné referáty s jednou 15 minutovou přestávkou
12,30-13,30 Oběd (po obědě odjezd autobusy na Emilovnu)
13,30-14,00 Tisková konference (Emilovna)
14,00-15,00 Symbolické založení Lesnického parku Křivoklátsko na Emilovně
15,00-17,00 Odborné referáty v Hotelu Roztoky
17,00-17,15 Zpráva Přípravného výboru a ukončení prvního dne konference
od 18,00 Neformální posezení účastníků v prostorách hotelu / volný program

Druhý den konference - pátek 14.5. 2010 - exkurze

8,00 - odjezd prvního autobusu s průvodcem od hotelu Roztoky (návrat do Roztok cca 15.00)
9,00 - odjezd druhého autobusu s průvodcem od hotelu Roztoky (návrat do Roztok cca 16.00)

Exkurzní trasa povede z Roztok údolím Berounky přes Skryje, na revír Bušohrad, dále
na panství Jerome Colloredo Mansfelda a dále přes obce Kublov, Karlov a na loveckou chatu Emilovnu. Po občerstvení okružní jízda revírem Kouřimec a nakonec na Klučnou a zpět do Roztok. Ukázku na každé zastávce (viz. exkurzní trasa) představí místní revírník.

ZAHÁJENÍ A ÚVODNÍ SLOVO - konferenci moderuje ing. Jan Příhoda
Zástupce Ministerstva zemědělsví ČR a zástupce GŘ Lesů ČR, s.p.

RNDR. PETR HŮLA, ředitel CHKO Křivoklátsko
Představy zástupců ochrany přírody o budoucím směřování lesnictví na Křivoklátsku

DOC. ING. VLADIMÍR ŠVIHLA, CSC., Odb. lesního hospodářství České akademie zemědělských věd
Stanovisko Komise pro mimoprodukční funkce lesa OLH ČAZV k návrhu Národního
parku Křivoklátsko.

ING. MIROSLAV PECHA, Základní pobočka ČLS Křivoklát
Seznámení s myšlenkou zřízení 1. lesnického parku na Křivoklátsku. Důvody a cíle, poslání, územní členění, hospodaření, ekonomika LP.

ING. JOSEF MYSLIVEC, Lesní a rybniční správa J. C. M, Zbiroh
Základní principy hospodaření na Lesní a rybniční správě J. Colloredo Mannsfelda Zbiroh

MIROSLAV PECHA jr,. LČR, s.p., lesní správa Křivoklát
Současné způsoby praktické realizace trvale udržitelného hospodaření na revíru Kouřimec

RNDR. JIŘÍ STONAWSKI, LČR, s.p. Hradec Králové
Standardy lesnických parků rozpracované na podmínky Lesnického parku Křivoklátsko,
Realizace Programu 2000 LČR - základní informace, historie

ING. JIŘÍ POUR, LČR, s.p., lesní správa Křivoklát
Možnosti využívání Lesnického parku Křivoklátsko v oblasti environmentální výchovy
- lesní pedagogika

12:30 - 15:00 PŘESTÁVKA NA OBĚD + ODJEZD ÚČASTNÍKŮ NA EMILOVNU a ZPĚT

ING. FRANTIŠEK MORÁVEK, PEFC ČR
Lesní hospodářství a trvale udržitelný rozvoj krajiny.
Zhodnocení desetiletého trvání Programu 2000 u LČR a prezentace PEFC jako mezinárodně uznávaného systému certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích

ING. JAROSLAV BENEŠ, Povodí Vltavy, s.p. útvar vodohospodářského plánování
Plán oblasti povodí Berounky ve vztahu ke krajině

ING. KAREL VANČURA, CSC., Středočeská pobočka ČLS, DR. JERZY LESINSKI, Katedra botaniky a ochrany lesa Zemědělské univerzity v Krakově
Iniciativy zaměřené na trvale udržitelné obhospodařování lesů a možnost připojení lesnických parků k Mezinárodní síti modelových lesů

DOC. DR. ING. PETR HORÁČEK,. děkan Fakulty lesnické a dřevařské MU Brno
Možnosti vyhlašování dalších lesnických parků, zaměření na ŠLP Křtiny

ING. JAN VYBÍRAL, Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
Podstata a smysl vzniku Mezinárodní sítě modelových lesů ve světě. Fungování sítě, možnosti připojení a význam MSML pro lidské aktivity na území Lesnického parku.

ZPRÁVA PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU O DALŠÍCH KROCÍCH PO VZNIKU LESNICKÉHO PARKU

Pořadatel si vyhrazuje právo změny referátů.

ORIENTAČNÍ BODY PÁTEČNÍ EXKURZNÍ TRASY (EXKURZNÍ PRŮVODCE VE SBORNÍKU!)

1. Revír Bušohrad, Zakopalovy plochy, Matýsková (Ing. Pour)
Velkoplošná přirozená obnova bukových porostů s příměsí vysoce kvalitního modřínu evropského
2. Majetek Jarome Colloredo Mannsfelda, polesí Vlastec
Dosud blíže nespecifikovaná ukázka hospodaření na tomto majetku
3. Emilovna
Zastávka na občerstvení s prohlídkou areálu lovecké chaty Emilovna
4. Okolí Emilovny
Praktická ukázka lesní pedagogiky (Pavel Šebek)
5. Revír Kouřimec, Brtva, NPR Velká Pleš (M.Pecha, Ing. Moucha)
Ukázka "nastartování přírodních procesů" v NPR Velká Pleš po orkánech Ema a Ivan
6. Revír Kouřimec, Havlův luh (M. Pecha)
Ukázka přirozených obnov listnatých porostů v genové základně
7. Revír Kouřimec, lokalita U hřbitova (M. Pecha)
Ukázky různých způsobů obnovy BK, DB, MD a JD
8. Revír Kouřimec, lokalita Tři prameny (Ing. Pelesná)
Akce Programu 2000 LČR - ukázka úpravy prameniště a vybudování piknikového místa

Odborný garant:
Ing. Miroslav Pecha, ZP ČLS Křivoklát. Privat: 270 23 Křivoklát 42
tel.: 721 633 739, e-mail: mira.pecha@quick.cz

Organizační garant:
Ing. Karel Vančura, Česká lesnická společnost, o.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
mobil: 776 791 401, e-mail: cesles@csvts.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí