zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak na dotace

11.05.2010
Příroda
Jak na dotace

Vlastníme pozemek, který je významným krajinným prvkem. Jde o údolní nivu bezejmenného pravostranného přítoku řeky Úhlavky, který pozemkem protéká. Na pozemku jsou jen břízy, vrby a jiné stromy. Z jakého operačního programu lze žádat o dotaci na údržbu této nivy?

Nejvhodnější je Program péče o krajinu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí pro roky 2009-2011. Tento program aktuálně slouží k zabezpečení těch cílů v ochraně přírody a krajiny, které nemohou pokrýt plošněji nastavené operační programy, zejména Životní prostředí a Program rozvoje venkova. Konkrétně pro váš účel lze využít podprogram B) - Zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí. Opatření Péče o registrované významné krajinné prvky a prvky Územního systému ekologické stability (ÚSES) podporují například

  • kosení travního porostu a rákosin s vyloučením mulčování včetně zpracování, svozu a odvezení posečené rostlinné hmoty,
  • likvidaci křovinného a dřevinného náletu, dále extenzivní pastvu a
  • následnou péči u prvků ÚSES realizovaných v rámci programu.

Výše požadované dotace může být stanovena až do 100 % uznatelných nákladů podle předložené příslušné dokumentace a podmínek místně příslušného sběrného mís ta - pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK).

Program dále podporuje péči o památné stromy a aleje a další významné stromy a aleje, výsadby nelesní zeleně plnící krajinotvornou funkci, a vytváření drobných přírodních prvků v krajině

Žádat o dotace mohou fyzická osoba, právnická osoba, obecně prospěšné organizace, obce, občanská sdružení, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace, státní podniky. Žadatel musí být vlastníkem, nájemcem nebo podnájemcem pozemku. Z jeho pověření smí žádat i jiná fyzická nebo právnická osoba. Projekt lze konzultovat a následně předložit na místně příslušném pracovišti AOPK.

MARTINA ŠLAPÁKOVÁ
poradkyně

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí