zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Život v přírodě mizí rychleji, varuje OSN

15.05.2010
Příroda
Život v přírodě mizí rychleji, varuje OSN

Současný úbytek druhů snese srovnání jen s vyhynutím dinosaurů. Investice do ochrany ekosystémů se mohou zúročit až stonásobně.

Vymírání živočišných a rostlinných druhů podle nové zprávy OSN vážně ohrožuje celou planetu. Odborníci se obávají, že se stále více blížíme k okamžiku, kdy dojde k nenapravitelnému selhání přírodního společenství. Dopady na lidstvo by v takovém případě byly nedozírné.

"Rozsah škod na ekosystému Země je mnohem větší, než jsme si dříve mysleli. Vymírání druhů postupuje až tisíckrát rychleji, než je historicky přirozené," prohlásil před včerejším vydáním zprávy Global Biodiversity Outlook 3 (GBO3) předseda Konvence pro biologickou diverzitu OSN Ahmed Djoghlaf. Zpráva shrnuje vývoj rozmanitosti přírodních druhů za posledních osm let.

Příroda si už nepomůže

Až donedávna se soudilo, že vývoj nových druhů dokáže vymírání vyvážit. Podle odborníků z nezávislé Komise pro přežití druhů, která oficiálně prohlašuje živočišné a rostlinné druhy za ohrožené nebo vyhynulé, jsme téměř jistě překročili hranici, kdy už tato rovnováha neplatí.

Celková situace ohrožuje obnovitelnost přírodních zdrojů, na kterých je člověk závislý. Zejména při zhroucení celého systému hrozí masivní úbytek zdrojů potravy a pitné vody a nárůst přírodních katastrof a zdravotních rizik. Nízká rozmanitost zasahuje i genofond druhů zemědělských plodin a zvířat. Chovných druhů například od roku 2000 vyhynulo více než šest desítek.

Mohou za to lidé

Nejvíce je vymírání živočišných a rostlinných druhů spojováno s úbytkem jejich přirozeného prostředí. Ačkoliv se od roku 2002 podařilo výrazně omezit mýcení tropických pralesů a mangrovníkových porostů v jihovýchodní Asii, další významné ekosystémy stále mizí v nenávratnu.

Může za to především nadměrné využívání přírodních zdrojů lidmi, znečištění, klimatické změny a zavádění cizích druhů, které vytlačují nebo přímo hubí původní živočichy a rostliny.

Zpráva GBO3 uvádí za druhy nejvíce ohrožené vymíráním obojživelníky a mořské korály. Jako další jsou obecně nejvíce ohroženi obratlovci z tropických a sladkovodních ekosystémů.

"Od roku 1970 jsme snížili živočišnou populaci o 30 procent, porosty mangrovníků a mořských řas o 20 procent a společenství živých korálů dokonce o 40 procent," uvedl Joseph Alamco, hlavní výzkumný pracovník Programu pro životní prostředí OSN (UNEP).

V ohrožení a často bez ochrany se nachází také stále více druhů mořských živočichů, zejména lovných ryb. Konference o obchodování s divoce žijícími druhy, která se konala letos v Katarském Dauhá, nepřiznala chráněný status žádným novým mořským živočichům, především kvůli politice Japonska.

Ochrana se vyplácí

Podle GBO3 už řada zemí přijala efektivní opatření, jak úbytek důležitých ekosystémů zvrátit. Asi 170 států má v současné době na ochranu prostředí národní akční plány. Zpráva ovšem zdůrazňuje, že opatření je nutné rychle a trvale rozšiřovat a že nástroje k tomu existují.

Výrazným úspěchem je podle zprávy celosvětový nárůst rozlohy chráněných oblastí. I těch však není dostatek a velké a významné oblasti zůstávají nadále nechráněny.

Podle výkonného ředitele UNEP Achima Steinera je potřeba, aby si vlády jednotlivých států uvědomily ekonomické dopady úbytku biodiverzity. Například odlesňování a úpadek lesních ekosystémů podle něj způsobuje roční ztráty 2 až 4,5 bilionu dolarů. "Roční investicí přibližně 45 miliard dolarů by se ztrátám dalo zabránit. To je stoprocentní návratnost," uvádí Steiner v předmluvě k GBO3.

Jako příklad může sloužit Vietnam, který vysazováním mangrovů za jeden milion dolarů ušetřil sedm milionů dolarů na údržbě mořských hrází. Venezuela zase investicí do systému chráněných oblastí ušetří 3,5 milionu dolarů ročně díky prevenci půdní eroze v zemědělství.


Velké vymírání

Ohrožené druhy

Z více než 47 000 živočišných a rostlinných druhů, kterými se zabývá Mezinárodní unie pro zachování přírody, je 17 291 ohroženo vyhynutím.

Neznámé druhy

Celkově bylo na světě identifikováno 1,9 milionu živočišných a rostlinných druhů. Odhaduje se ale, že jejich skutečný celkový počet se pohybuje mezi deseti a dvaceti miliony. Obzvláště slabě jsou zdokumentovány především druhy bezobratlích, ryb a plazů.

Masové vyhynutí

Podle vědců ročně vyhyne sto až tisíc druhů z milionu. Podobná situace odpovídá masovému vyhynutí, z nichž historicky poslední postihlo dinosaury před 65 miliony lety.


Úbytek živočišných a rostlinných druhů v důsledku lidské činnosti nyní postupuje podle vědců až tisíckrát rychleji, než se dosud předpokládalo. Program OSN pro životní prostředí to přirovnává k masovému vyhynutí dinosaurů před 65 miliony lety.

Od roku 1975 na Zemi ubylo:

  • 40 % korálů
  • 30 % živočichů
  • 20 % mangrovníků a mořských řas


Ropná skvrna stále ohrožuje Mexický záliv

Ropa, která již třetím týdnem uniká z poškozeného vrtu na dně Mexického zálivu, ohrožuje pobřežní ekosystémy tří států USA. Na snímku je jedna z asi deseti želv, které se také staly obětí této ropné katastrofy. Britské společnosti BP se zatím vrt nedaří uzavřít, selhal i víkendový pokus odčerpávat unikající surovinu pomocí ohromného zvonu. Nyní se zvažuje použití nového, menšího zvonu, nebo ucpání vrtu pomocí odpadových materiálů. Likvidace havárie zatím stála BP zhruba 350 milionů dolarů. Konečné náklady tak budou vyšší, než se předpokládalo.

AUTOR: Jakub Černý
AUTOR-WEB: www.ihned.cz

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí