zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Mezinárodní veletrhy URBIS TECHNOLOGIE a WATENVI pro potřeby komunální sféry

19.05.2010
Odpady
Voda
Firemní ekologie
Urbánní ekologie
Mezinárodní veletrhy URBIS TECHNOLOGIE a WATENVI pro potřeby komunální sféry

Mezinárodní veletrh komunálních technologií URBIS TECHNOLOGIE se bude letos poprvé konat souběžně s Mezinárodním vodohospodářským a ekologickým veletrhem WATENVI.

Ten zahrnuje Mezinárodní vodohospodářskou výstavu Vodovody-Kanalizace, kterou pořádá Sdružení oborů vodovodů a kanalizací SOVAK ČR, a Mezi-národní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí Envibrno. Toto spo-jení znamená soustředění nabídky technologií, výrobků a služeb zaměřené kromě envi-ronmentalistů a vodohospodářů především na zástupce měst a obcí, kteří mají v kompetenci rozvoj a investice do technologií a vybavení, údržbu a budování infrastruktury. Cílem organizátorů je vytvořit nový model odborného "komunálního veletrhu", jaký je běžný i v zahraničí. Hlavními tématy komplexu veletrhů, který se uskuteční v areálu brněnského výstaviště ve dnech 25. až 27. května 2010, jsou Vodohospodářství, Zpracování a využití odpadů, Environmentální technologie a Komunální technika.
Nomenklaturu veletrhu URBIS TECHNOLOGIE je zaměřena na prezentaci komunál-ních technologií a služeb pro města a obce, a zahrnuje například obory alternativní zdroje energií, městský mobiliář, mechanizace k údržbě veřejných prostranství a mnoho dalších.

Celostátní kongres starostů a primátorů měst a obcí ČR

V rámci veletrhu URBIS TECHNOLOGIE se uskuteční první den veletrhu 25. května od 13.00 hod. v Rotundě pavilonu A XVII. celostátní kongres starostů a primátorů měst a obcí ČR, který pořádá Svaz měst a obcí ČR. Kongres je samozřejmě tématicky zaměřen na legislativu a financování vodního, odpadového hospodářství a enviromen-tálních technologií. O projektu Zelená úsporám pro starosty a Čerpání z Operačního programu Životního prostředí budou hovořit zástupci Státního fondu životního prostředí. Účastníci kongresu budou také seznámeni s vodohospodářskou problematikou v souvislosti s financováním, výzvami a čerpáním financí se zaměřením na obce a města a rovněž se změnami, které přinese nedávno schválená Novela vodního zákona. Příspěvek pod názvem Realistický pohled na stav veřejných financí přednese na závěr kongresu zástupce ministerstva financí.

Většina vystavovatelů představí novinky

Vystavovatelé veletrhů URBIS TECHNOLOGIE a WATENVI budou soustředěni do příjemného prostředí pavilonu P. Stejně jako v předešlých letech představí své výrobky a nejnovější technologie řada českých i zahraničních firem. Každý z návštěvníků si přijde na své, neboť vystavovatelé se snaží představit především novinky ze své produkce či dodávek. Například firma Geocentrum Teplice předvede novou fyzikální úpravnu pitné vody Anticalc, KSB- PUMPY+ARMATURY čerpadla nejnovější generace, novinkou v expozici firmy Pipelife bude trubní systém Quantum SN 12 nebo vodovodní trubky z materiálu PE 100RC. Jejich předností je zhruba pade-sátkrát vyšší odolnost vůči praskání při poškození a proti bodovému zatížení. Premiéru na veletrhu bude mít nový typ mobilní úpravny pitné vody UMUV 01, který vyvinula společnost VODASERVIS s.r.o. Firma Infinity a.s. nabídne vertikální řešení informačního systému s modulem pro vodárenství, společnost je zároveň dodavatelem komplexních služeb v oboru informačních technologií.
Zajímavostí pro návštěvníky budou Lexus s hybridním pohonem nebo vysokotlaký čistící přívěs v expozici společnosti Eurom. Nový Eurom SmartTrailer je ideální stroj pro kanalizační firmy, instalatéry a městské komunální služby. S řadou novinek z oblasti komunální techniky přijede do Brna také Strom Praha a.s., která bude prezentovat komunální traktory pro úklid obcí, komunální žací stroje pro sečení velkých ploch i zahradní stroje (sekačky a zahradní a parkové traktory).

Více informací naleznete na www.watenvi.cz

Jana Tyrichová
manažer PR a reklamy WATENVI
Tel. +420 541 152 890, Fax: +420 541 152 889, E-mail: jtyrichova@bvv.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí