zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hygienické a ekologické vlastnosti vodou mísitelných obráběcích kapalin

25.06.2010
Firemní ekologie
Hygienické a ekologické vlastnosti vodou mísitelných obráběcích kapalin

Špičkové technické vlastnosti a vysoký výkon jsou dnes samozřejmé požadavky na vodou mísitelné obráběcí kapaliny. Nadstandardní obráběcí kapaliny dále vykazují mimořádnou životnost jako významný benefit pro zákazníka. Skutečně prvotřídní obráběcí kapalina navíc musí, jako výsledek nejnovějšího vývoje, ve své formulaci obsahovat chemické látky vykazující minimální negativní vlastnosti z hlediska hygieny a ekologie.

Vodou mísitelné obráběcí kapaliny můžeme rozdělit na dvě velké skupiny - na dnes převažující mikroemulze s nižším obsahem minerálního oleje, a na syntetické roztoky zcela bez minerálního oleje představující nový směr vývoje.

Je nutné zdůraznit, že vzhledem k obsahu minerálního oleje, syntetických složek a biocidů, vykazuje každá obráběcí kapalina více či méně negativní ekologické a hygienické vlastnosti. Z hlediska působení na lidský organismus jde zejména o odmaštění a vysušení pokožky, její senzibilizaci a vznik alergických reakcí. Vedoucí firmy v oblasti vývoje obráběcích kapalin se proto snaží zavádět nejnovější poznatky a látky do praxe a tím snižovat negativní hygienické a ekologické dopady na minimum.

Trendy podmiňuje zpřísňující se legislativa

Současný trend je usměrňován aktuální legislativou, která zapracovává poznatky o působení používaných chemických látek. Jednou ze základních legislativních norem EU v této oblasti je nařízení REACH, které má za cíl nově registrovat vyráběné chemické látky. To s sebou nese úpravy seznamů zakázaných látek. V Německu platí hygienická norma TRGS 611, kromě jiného vylučuje používání sekundárních aminů v obráběcích kapalinách, neboť mohou vytvářet karcinogenní N-nitrosaminy. Samozřejmé je použití mikroemulzních a syntetických kapalin bez fenolů, dusitanů a chlorovaných látek.

Řada aditiv používaných v obráběcích kapalinách je omezována i nově zaváděnými předpisy zemí EU. Toto se týká např. formaldehydu, který se může uvolňovat při aditivaci určitými typy baktericidů. Nové studie zařadily formaldehyd na seznam látek s potenciálně karcinogenními účinky, což vedlo k úpravě expozičních limitů a k tlaku na zavedení vodou mísitelných obráběcích kapalin neuvolňujících formaldehyd.

Další problematickou látkou je kyselina boritá a její deriváty, využívané jako konzervanty. Výzkum toxikologie volné kyseliny borité neustále probíhá a jeho výsledkem je zpřísnění klasifikace nebezpečnosti - toxická pro reprodukci. Dnes proto existuje v mnoha zemích výrazná tendence eliminovat sloučeniny boru z obráběcích kapalin.

Zaměřeno i na biocidy a detergenty

Legislativní úpravy se týkají také biocidů a detergentů. Současné předpisy určují, že složky používané v detergentech musí být biologicky odbouratelné, některé látky jsou zakázány z důvodu toxicity a bioakumulace, např. nonylfenolethoxyláty.

Uvedené skutečnosti vedou proto k zásadním změnám produktového portfolia u vedoucích firem v oblasti vodou mísitelných obráběcích kapalin. Společnost Castrol doporučuje používat hygienicky excelentní produkty, které jsou zcela bez obsahu boru, neuvolňují formaldehyd a na vrcholu vývoje jsou formulovány dokonce zcela bez aminů.

AUTOR: Ing. Petr Kříž

Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí