zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Technologie ukládání oxidu uhličitého do podzemních prostor

01.07.2010
Ovzduší
Geologie
Klimatické změny
Technologie ukládání oxidu uhličitého do podzemních prostor

V roce 2003 byl ve Washingtonu podpesán mezinárodní dokument o zachytávání a dlouhodobém skladování oxidu uhličitého, zakládající současně tzv. "Carbon Sequestration Leadership Forum". Zakládajícími členy Fóra jsou: Austrálie, Brazílie, Itálie, Indie, Japonsko, Kanada, Kolumbie, Mexiko, Norsko, Čína, Rusko, Velká Británie a USA. Nedávno bylo k účasti ve Fóru přizváno i Polsko. Cílem Fóra je podporovat vývoj technologií pro zachytávání oxidu uhličitého z průmyslových zplodin a jeho ukládání ("carbon capture and storage - CCS", "carbon dioxide sequestration", "geosequestration") v různých geologických formacích.

V současné době probíhá ve světě řada projektů řešících zachytávání a ukládání CO2 teoreticky i poloprovozně, a to jak v rámci EU, tak dalších národních (např. USA, Kanada, Austrálie, Finsko, Japonsko) a nadnárodních programů (např. RECOPOL - mezinárodní pilotní projekt ukládání CO2 ve vytěžených uhelných slojích hornoslezské pánve v Polsku). Hlavním cílem těchto projektů je zjistit, zda je ukládání CO2 v geologických formacích ekologicky bezpečné a ekonomicky únosné. Investice z fondů EU do obdobných projektů se budou v následujícím období dramaticky zvyšovat. Současně příslušné instituce EU vyzývají k rozvoji mezinárodní spolupráce na poli těchto progresivních technologií.

Principy a technologie geologické sekvestrace (geosekvestrace) CO2

Termín geosekvestrace CO2 představuje jeho dlouhodobé uložení v různých geologických formacích. V širším smyslu se do obsahu pojmu zahrnuje i extrakce CO2 z kouřových (spalných) plynů nebo průmyslových plynů, jeho stlačení a případný transport do místa uložení.


Metody extrakce CO2

Pro vlastní zachytávání CO2 ze spalných plynů existuje řada technických možností (techniky absorpční a adsorpční, kryogenní, membránové, Carnolova technika), které jsou v současné době dále zdokonalovány a testovány. Z hlediska časového zařazení zachytávání vzhledem ke spalovacímu procesu se vyčleňují tři metody:

  • zachytávání CO2 před spalovacím procesem ("pre-combustion capture");

  • zachytávání CO2 po spalovacím procesu ("post-combustion capture");

  • zachytávání CO2 po spalování s podporou směsi O2/CO2 ("oxyfuel combustion");
    při použití této metody lze dosáhnout až 90% koncentrace CO2 (při klasickém spalování pouze 12 - 15 %) v kouřových plynech a jeho extrakce je potom technicky jednodušší a levnější.

Dále na: http://www.geoindustry.cz/index.php?page=8

ZDROJ: www.geoindustry.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí