zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ochránci přírody budou společně s Opatovem pečovat o přírodu na Vysočině

26.06.2010
Příroda
Ochránci přírody budou společně s Opatovem pečovat o přírodu na Vysočině

Kněžice - Ochránci přírody z Kněžic společně s občany Opatova se rozhodli společně pečovat o přírodu ve svém nejbližším okolí. Díky grantovému programu dokonce získali na svoji činnost i finance. První vycházka za krásami opatovské přírody pro širokou veřejnost s odborným výkladem se uskuteční v sobotu 26. června v 10.00. Startuje se přímo v Opatově cesta je naplánovaní přibližně na dvě hodiny.
Pestrá společenstva na suchých mezích podél silnice z Opatova do Kněžice zaujala pozornost členů Základní organizace Českého svazu ochránců přírody z Kněžice, kteří se o tento mizející biotop starají již dva roky. Pozemky nacházející se na této lokalitě jsou ve vlastnictví městyse Opatov, který souhlasil s dlouhodobým záměrem pečovat o tyto zbytky bývalých suchých pastvin. Péče o tuto lokalitu spočívá v kosení, odklízení biomasy a pastvě ovcí. Tyto aktivity zajišťovaly ochránci z Kněžic svépomocí nebo s pomocí dobrovolníků díky finanční podpoře z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí. Rozpočet programu na rok 2010 se zúžil, tak se ochránci přírody společně s městysem Opatov a Sokolem Opatov rozhodli podat projekt do grantového řízení Nadace VIA. Projekt nese název "Péče o přírodní a kulturní dědictví obce Opatov na Moravě" a byl úspěšně podpořen v květnu 2010.
"Cílem tohoto pilotního projektu je zvýšit zájem občanů obce Opatov na Moravě o přírodní a kulturní hodnoty v jejich obci a okolí, povzbudit je k vlastní aktivitě v ochraně obecního přírodního a kulturního dědictví a vybudovat fungující partnerství mezi občany Opatova na Moravě, naší neziskovou organizací a veřejnou správou," uvedla Kateřina Feikusová z Českého svazu ochránců přírody Kněžice a dodává: "Pojem biodiverzita - rozmanitost je stále velkou neznámou mezi laickou veřejností a je třeba jej přiblížit občanům konkrétních obcí konkrétními příklady z jejich bezprostředního okolí. Jedině skrze osobní seznámení se s rozmanitostí jejich domovské krajiny mohou pochopit její význam pro jejich život, zaujmout zodpovědný vztah k neustále se snižující rozmanitosti a zapojit se aktivně do ochrany biodiverzity ve svém regionu."
Projekt reaguje na vlastní zájem obce Opatov na Moravě dozvědět se o přírodním dědictví ve své obci a jejím okolí a snahu pečovat nejen o kulturní dědictví, ale také přírodně cenné lokality v katastru své obce.
"V rámci projektu bude uspořádána terénní exkurze s populárně-naučnou přednáškou pro dospělé i děti na přírodně významné lokality v katastru obce, jedna pracovní akce spojená s kosením suchých trávníků a mezí za Opatovem a jedna pracovní akce zaměřená na opravu kamenné zídky u kaple sv. Anny a probírku suchých stromů a větví v areálu kaple," dodává Feikusová.


Okolí Opatova tvoří převážně zemědělská krajina a produkční smrkové lesy, přesto zde najdeme mozaiku drobných přírodních lokalit mimořádného významu. Bezesporu nejcennější z hlediska rozsahu a zachovalosti jsou rašelinné louky v tak zvaných Opatovských zákopech. Zde se vyskytuje celá řada ohrožených druhů rostlin a živočichů jako např. vrba rozmarýnolistá, všivec ladní, rosnatka okrouhlolistá nebo početná populace prstnatce májového. Z živočichů jsou to například hnědásek rozrazilový nebo vážka lesklice severská. Zbytky vlhkých a rašelinných luk najdeme také kolem potoka přitékajícího do rybníka Zlatomlýn, podél Hladovského potoka nebo u Vávrovského rybníka. Dříve běžné suché pastviny a meze již většinou zanikly rozoráním nebo zarostly křovinami. Poslední zbytky těchto pestrých společenstev lze najít kolem silnice na Kněžice nebo nad rybníkem Vidlák.

Více informací poskytne: Kateřina Feikusová, ZO ČSOP Kněžice, 604 157 350, katerina.feikusova@chaloupky.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí