zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vytipované tříměsíční priority se nám podařilo společně naplnit

12.07.2010
Politika
Vytipované tříměsíční priority se nám podařilo společně naplnit

Rut Bízková byla jmenována ministryní životního prostředí po demisi ministra Jana Dusíka dne 15. dubna a úřednická vláda Jana Fischera podala demisi do rukou prezidenta Václava Klause dne 25. června. Do jmenování nové vlády vládnou ministři v demisi.

Pro 3 měsíce ve funkci si ministryně životního prostředí Rut Bízková jako svoje priority zvolila témata, která s ohledem na svůj krátký mandát ve vládě považovala za reálně splnitelná, šlo zejména o následující krátkodobé a střednědobé priority:

1. Zlepšení kvality ovzduší v Moravsko-slezském kraji
2. Rozšíření programu Zelená úsporám
3. Zelené nakupování
4. Stabilizace situace v NP Šumava
5. Dobrovolné nástroje
6. Zefektivnění a zprůhlednění čerpání finančních prostředků z OP ŽP


"Prvním krokem bylo schválení "Zprávy o řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravsko-slezském kraji" v dubnu na jednání vlády. Tím se spolupráce a zadávání úkolů dostalo na úroveň vyšší než resortní a vznikla možnost pro funkční meziresortní zásahy trvalejšího charakteru," říká o první ze svých priorit ministryně Bízková. "Kromě finančních prostředků na bonifikované žádosti pro MSK ze Švýcarských fondů a Operačního programu Životní prostředí, jednáme i s podniky a krajem o dalších možných úpravách snižování emisí z výroby a úpravách legislativy." [1]

"Dojednání nových prodejů emisních kreditů a podpis dodatku smlouvy s japonskou stranou (Organizace pro rozvoj nových energetických a průmyslových technologií - NEDO) umožnilo rozšířit Program Zelená úsporám i na veřejné budovy, po úpravě Směrnice o poskytování prostředků v rámci programu byla vyhlášena pro veřejné budovy výzva a od 19. července bude Státní fond životního prostředí ČR přijímat žádosti. V programu je nyní k dispozici 20 miliard korun, z toho jsme 4 miliardy korun vyčlenili právě na zateplení veřejných budov," hodnotí stav další z priorit ministryně Bízková. [2]

"Od 1. listopadu letošního roku bude státní správa nejvíce obměňované investice - kancelářskou techniku a kancelářský nábytek - nakupovat podle environmentálních kritérií při zadávání veřejných zakázek, orgány samosprávy mohou její příklad převzít jako doporučující také. Na speciální webové stránce www.zelenenakupovani.cz mají všichni k dispozici informace a návody, jak postupovat včetně fóra pro výměnu zkušeností. Věřím, že další kategorie výrobků pro Zelené nakupování budou brzy následovat," představuje další z priorit ministryně Bízková. [3]

"Na Šumavě jsem několikrát byla osobně a dohody o jednotlivých tématech - jak o novém návštěvním řádu, tak i o stanovení protikůrovcového postupu, si velice vážím. Podařilo se připravit projekt "Bezpečná Šumava" a podepsat dohodu o narovnání rozporů ohledně Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, což významně přispívá k nastartování udržitelného rozvoje Šumavy" konstatuje ministryně Bízková o čtvrté ze svých priorit. [4]

"Dobrovolné nástroje jsou motivací pro spolupráci. Program partnerství Zelená úsporám i podpis Charty kvality ČR budou dávat impulsy výrobě pro vytváření takových produktů, které šetří peněženky zákazníků i životní prostředí. Dobrovolná dohoda Stop prach, která ukazuje v Ústeckém kraji možnosti spolupráce samosprávy, obyvatel i podnikatelů pro zlepšení ovzduší, je dobrým příkladem i pro další regiony naší republiky," popisuje pátou prioritu ministryně Bízková. [5]

"Pro zvýšení transparentnosti čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí došlo k úpravě váhy jednotlivých kritérií tak, aby celkově byl posílen význam ceny veřejných zakázek a tím i efektivita čerpání dotací, nově cena představuje 80% hodnotících kritérií. Upravena byla také další hodnotící kritéria tak, aby byly v co největší míře eliminovány možnosti pro vznik korupčního jednání," přibližuje hlavní přínos své šesté priority ministryně Bízková. [6]

"Některá témata přišla nečekaně - jednalo se například o povodňové situace v Moravsko-slezském a Zlínském kraji, které vyžadovaly okamžitý zásah a pomoc lidem v nouzi. Ministerstvo i fond nabídly finanční pomoc krajům postiženým povodněmi - dvěma mimořádnými výzvami na opatření pro optimalizaci vodního režimu v krajině, omezování rizika povodní, prevenci sesuvů půdy a dále také možnost odkladu splácení půjček či bezúročné půjčky na opravu poničené vodohospodářské infrastruktury," říká ministryně Bízková. [7.1]

"Podpis pod Chartou národních geoparků je přínosem pro oblast Českého ráje a část Karlovarského kraje a umožní rozšířit odbornou i turistickou atraktivitu těchto území," zakončuje hodnocení ministryně Bízková. [7.2]
Poznámky:

[1]
www.mzp.cz
www.mzp.cz
www.mzp.cz
www.mzp.cz
http://www.mzp.cz/cz/news_100609_ovzdusi%20v%20MSK

[2]
www.mzp.cz
www.mzp.cz
www.mzp.cz
www.mzp.cz
www.sfzp.cz

[3]
www.mzp.cz
http://www.mzp.cz/cz/news_tz100621zelene_nakupovanií

[4]
http://www.mzp.cz/cz/news_tz100528podpis_ZUR_jihočeský
www.mzp.cz
www.mzp.cz

[5]
www.mzp.cz
www.mzp.cz
www.mzp.cz

[6]
www.mzp.cz

[7.1]
www.mzp.cz
www.mzp.cz
www.mzp.cz
www.mzp.cz
www.mzp.cz

[7.2]
www.mzp.cz

Jarmila Krebsová
tiskové odd. MŽP - odbor vnějších vztahů

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí