zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce z EU

14.07.2010
Obecné
Krátce z EU

Belgie již velmi brzy převezme štafetu předsednictví po Španělsku a v souvislosti s tím belgická vláda oznámila, že během šesti měsíců, kdy bude stát v čele Rady EU, bude usilovat o snížení na minimum dopadů na životní prostředí. Belgický předseda společně s dalšími představiteli EU dokonce podepsali tzv. chartu pro udržitelné předsednictví. Belgie tak navazuje na podobné snahy například francouzské nebo německé vlády a doufá, že půjde dalším zemím příkladem. Zároveň tím i poukazuje na jeden z hlavních bodů belgického předsednictví, kterým bude udržitelný rozvoj.

Výbor Evropského parlamentu pro dopravu (TRAN) přijal 22. června návrh, který stanovuje emisní limity pro lehká nákladní vozidla. Původní cíl, který měl být pro výrobce těchto vozidel stanoven, byl 175 gramů oxidu uhličitého na kilometr, nakonec byl ale přijat ambicioznější návrh, který snižuje množství emisí na 160 gramů. Upravený je i limit pro splnění tohoto požadavku, který byl prodloužen z původního roku 2016 na 2017. O návrhu bude v nejbližší době hlasovat výbor Parlamentu pro životní prostředí a na plenárním hlasování by se o něm mělo rozhodovat na konci listopadu tohoto roku.

Rada přijala rozhodnutí týkající se akčního plánu pro městskou dopravu. Rozhodnutí se do značné míry shoduje s plány Evropské komise. Pozornost by se měla soustředit především na vytvoření platforem, které by zajistily lepší komunikaci mezi zainteresovanými stranami a podpořily výměnu zkušeností. Důraz je kladen také na omezení nákladní dopravy ve městech, což by mělo mít pozitivní dopad jak na životní prostředí, tak na bezpečnost na silnicích. V rámci dalšího snižování emisí si Rada přeje také podpořit využívání alternativních technologií, jako například elektromobily, a chce rozšířit především síť napájecích stanovišť. Na konci roku by měla Komise vydat k tomuto tématu bílou knihu.

Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, energetiku a výzkum (ITRE) schválil návrh týkající se nových opatření v oblasti dodávek plynu. Podle návrhu by se členské státy měly řídit novými bezpečnostními standardy, díky čemuž by nemělo docházet k přerušení dodávek plynu. Navíc každý stát bude muset předložit plán týkající se toho, jak plánuje zakročit v případě přerušení dodávek, ať již z důvodu finančního nebo technického. Parlament zároveň žádá větší kontrolu nad členskými státy, pokud by k přerušení došlo a také chce mít v kompetenci konečné schvalování nouzových plánů. O návrhu se bude hlasovat v červenci tohoto roku na plenárním zasedání.

Zástupci belgického předsednictví představili zprávu, ve které se zaměřují na lepší využívání přírodních zdrojů a surovin. Zpráva zdůrazňuje, že zpracování odpadu není dostatečné a navrhuje proto přístup tzv. udržitelného managementu materiálů (SMM), díky kterému by byl ošetřen celý životní cyklus surovin. 12. a 13. července 2010 se bude konat konference ministrů životního prostředí, na které Belgie navrhne vytvoření platformy zabývající se touto problematikou. Belgičané doufají, že Rada učiní rozhodnutí o založení této platformy do roku 2011.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí