zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na jihu Čech vznikne unikátní "Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz"

29.07.2010
Příroda
Voda
Na jihu Čech vznikne unikátní  Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích vybuduje unikátní výzkumné centrum a výrazně posílí vzdělávací infrastrukturu v přírodovědných a technických oborech

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích bude do roku 2014 investovat do vědecké, výzkumné a vzdělávací infrastruktury cca 1 mld. Kč. Téměř 90 % těchto prostředků bude podpořeno ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a zbývajících 10 % prostředků bude hrazeno z vlastních zdrojů univerzity. Realizovány budou celkem tři projekty. Dva projekty jsou zaměřeny na posílení infrastruktury pro výuku přírodovědných a technických oborů spojených s výzkumem na Přírodovědecké fakultě, Zemědělské fakultě a Fakultě rybářství a ochrany vod. Třetím projektem je unikátní výzkumné centrum nadregionálního charakteru "CENAKVA" o kterém se podrobně dočtete níže. Všechny tyto projekty zapadají do dlouhodobého záměru univerzity a mají za cíl upevnit postavení univerzity a posílit její konkurenceschopnost.

o Dne 12. července 2010 podepsala dnes již bývalá ministryně školství Miroslava Kopicová Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu ,,Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz", které pro Fakultu rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity (FROV JU) znamená tolik očekávané zařazení na seznam příjemců podpory z fondů EU v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v rámci již ukončené Výzvy podporující Regionální VaV centra.

Seznam příjemců / tabulka na webu MŠMT:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/seznam-prijemcu-v-ramci-op-vavpi?lang=1&ref=m&source=email.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU (FROV JU) byla založena k 1. 9. 2009 a je součástí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tvoří ji Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech (VÚRH JU) a Ústav akvakultury v Českých Budějovicích (ÚA). FROV JU je nejkomplexnějším pracovištěm v Evropě s bakalářským, magisterským a doktorským studiem, badatelským a aplikovaným výzkumem, s habilitačními a profesorskými právy v oblasti rybářství a ochrany vod. Fakulta má k dispozici experimentální zázemí pro studium a výzkum akvakultury, hydrobiologie, toxikologie, nemocí ryb, reprodukce, genetiky, chovu ryb a raků a unikátní rybářskou knihovnu

Mezinárodní vědecko-výzkumný kredit fakulty a její aktivita ve vědě a výzkumu byla podpořena a oceněna rozhodnutím MŠMT z července 2010 o zřízení v Evropě jedinečného specializovaného centra výzkumu fakulty pod názvem "Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz" CENAKVA (CZ.1.05/2.1.00/01.0024) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace MŠMT, 2. prioritní osy. Centrum výzkumu za 273 mil. Kč se začíná budovat ve Vodňanech (od 1.8.2010) a bude dokončeno v roce 2013. Podmínky a vybavení, srovnatelné s evropským a světovým výzkumem následně do roku 2018 přinesou do resortu i odpovídající výsledky.

Stavebně investiční část centra se týká tří objektů ve Vodňanech. Hlavní budova fakulty z roku 1952 projde totální rekonstrukcí, při níž se protáhne o třetinu a zvýší o jedno patro. Tím se rozšíří laboratorní a technické kapacity a přiblíží se podmínkám 21. století. Dále se nová budova postaví v místech líhně, kde vznikne tzv. genetické rybářské centrum s laboratořemi, technickým zázemím a uzavřeným recirkulačním systémem pro chov jeseterů. Poslední rekonstrukce se bude týkat experimentálního rybochovného zařízení, které vznikne v místě pokusnictví renovací bývalé centrální laboratoře. Budova se zvýší o patro a doplní speciálními laboratořemi a experimentálními odchovnami pro ryby.


Vedle stavebních výdajů půjde velká část finančních prostředků na přístroje a technologie pro realizaci špičkového výzkumu. Proto se centrum (a tím i fakulta) zavázalo k plnění celkem šesti vědecko-výzkumných priorit orientovaných na:
1) Kvalitu rybího masa;
2) Technologii produkce kaviáru;
3) Inovaci intenzivních metod produkce hospodářsky a sportovně významných druhů ryb;
4) Vývoj a inovaci systémů kontinuálního monitoringu;
kvality vody využívajících ryby a raky (obrázek 3) jako bioindikátory s inovativními postupy v rámci managementu vodárenských nádrží;
5) Inovaci sledování výskytu cizorodých látek v životním prostředí, hodnocením vlivu na exponované organismy s možností eliminace v čistírenských procesech.
Posledním, tedy 6. cílem je vytvoření systematické základny znalostí pro vývoj experimentálních technik v rámci centra.


Rozšíří se tak základna pro posílení rybářského základního, aplikovaného a technologického výzkumu včetně vzdělávání. Centrum při svých inovacích bude úzce spolupracovat s nejvýznamnějšími producenty a podnikatelskými subjekty v rámci ČR a EU zaměřenými na produkci ryb a kvalitní vody.

Mezi subjekty, které budou mít z projektu prospěch, patří mimo jiné: konzumenti rybího masa či kaviáru, veřejnost spotřebovávající vodu z veřejných vodovodů, vodárenské a čistírenské subjekty, sportovní rybáři, rybářské svazy, široká veřejnost tuzemská i zahraniční, která přijde do kontaktu s výstupy výzkumných záměrů.

Dalším významným rozvojovým doplňkem činnosti fakulty je schválení žádosti o podporu projektu "Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany" (CZ.1.02/7.1.00/09.06274) v rámci Operačního programu Životního prostředí, 7. prioritní osy. Cílem projektu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, zvýšením vzdělanosti a informovanosti veřejnosti v otázkách ochrany vodního prostředí. Tento cíl bude naplňován v novém středisku, které vznikne rekonstrukcí skladových prostor bývalého Wölflů mlýna FROV JU ve Vodňanech včetně ubytovacích kapacit s celkovými náklady 65 mil. Kč.

Středisko plánuje pořádat minimálně 25-30 akcí ročně pro 700-1 000 osob z řad široké veřejnosti, školní mládeže, státní správy, vodohospodářů a rybářů. Realizace projektu je plánována na roky 2010-2013.
Centrum výzkumu a středisko výchovy Vodňanech posune FROV JU na úplně jinou úroveň jak ve výzkumu, tak i v komunikaci se zahraničím. Nebude přístrojově "hůře" vybaveným pracovištěm ve srovnání s renomovanými pracovišti v USA, Francii či Japonsku. V Česku i ve střední a východní Evropě je dnešní FROV JU pracovištěm známým již téměř 90 let. Nové zázemí a vybavení jej ( ale i ČR ) posune mezi světovou extraligu ústavů a fakult, které vytvářejí světový potenciál v objevech, publikacích, patentech a inovacích.

Zdroj - prof. O. Linhart, Ing. P. Plachtová, FROV JU, úvodní data: Ing. V. Lukeš
Hana Bumbová, tisk.mluvčí JU, 26.7.2010

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí