zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Otevřený dopis ministru Ivanu Fuksovi k novým tendrům, které připravil státní podnik Lesy ČR

03.08.2010
Les
Otevřený dopis ministru Ivanu Fuksovi k novým tendrům, které připravil státní podnik Lesy ČR

Vážený pane ministře,

blahopřejeme Vám k nástupu do funkce ministra zemědělství České republiky.
Do Vaší kompetence spadá též lesní hospodářství, včetně agendy největšího správce lesů a
producenta dříví v zemi - státního podniku Lesy ČR.

Protože nám nakládání se státními lesy není lhostejné a chování jejich správce - podniku Lesy ČR
- zásadně ovlivňuje naše zájmy a činnost, obracíme se na Vás ve věci zadávání zakázek na
služby v oblasti pěstební a těžební činnosti a prodej dříví u Lesů ČR.
Způsob obhospodařování státních lesů významně ovlivňuje tvorbu a strukturu tržního prostředí
v oblasti lesnických služeb i obchodu se dřívím. Zároveň významným způsobem ovlivňuje
zaměstnanost a ekonomický rozvoj našeho venkova i zdravotní stav lesních porostů v majetku
státu i lesů sousedních vlastníků.

Lesy ČR v uplynulých dnech opakovaně avizovaly připravenost opětovně vypsat sporný obří tendr
na zakázky na lesní práce a prodej dříví do roku 2011, který byl po silné předchozí kritice krátce
před volbami zrušen. Právě Vaše schválení jeho podmínek označují Lesy ČR za klíčové.
Protože tyto podmínky nebyly vedením Lesů ČR ani tentokrát předloženy veřejnosti ani
zainteresovaným stranám k diskusi, byť časový prostor pro tento krok existoval, věříme, že
schválíte pouze takové řešení, jež bude v souladu s koaliční smlouvou i s usnesením Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR (PSP) k tendrům Lesů ČR ze dne 16. dubna 2010.
Připomínáme, že poslanci Občanské demokratické strany toto usnesení PSP téměř jednomyslně
podpořila a z jeho obsahu vyplývají zejména tyto doporučující zadání pro ministra zemědělství a
vedení Lesů ČR:

  • koncepce zadávání lesnických zakázek umožní řádnou péči o lesy a zlepšování jejich ekologických a celospolečenských funkcí, jako je rekreace, ochrana lesní půdy a zadržování vody ad.
  • koncepce zadávání lesnických zakázek podpoří rozvoj venkova tím, že nebude diskriminovat živnostníky, malé a střední firmy
  • koncepce zakázek zavede dynamický obchodní systém, který zajistí všem partnerům rovné podmínky
  • koncepce nákupu služeb a prodeje dříví bude ekonomicky výhodná pro stát


Rádi bychom Vám touto cestou společně dali na vědomí naši plnou podporu návrhu řešení
v zakázkách a koncepci Lesů ČR, který připravila k tomu určená a jmenovaná expertní skupina
Národního lesnického programu II. (dále NLP) - klíčové akce 17. Tento návrh se opírá o těžko
zpochybnitelné odborné analýzy:

Ing. František Kaňok: www.uhul.cz
E.T.Kearney pro MZe, část 1: www.uhul.cz
E.T.Kearney pro Mze, část 2: www.uhul.cz
Ing. Vladimír Dolejský: www.uhul.cz

Rovněž výše zmíněné usnesení PSP ČR doporučilo ministru zemědělství a vládě postupovat
podle návrhu příslušné expertní skupiny NLP. Pokud byste měl o vhodnosti týmem NLP
navrženého řešení pochybnosti, věříme, že nás přizvete k případným jednáním na téma koncepce
obhospodařování státních lesů.

Případnou diskuzí u kulatého stolu na toto téma, k níž doporučujeme přizvat i ostatní zástupce
zainteresovaných stran, tj. včetně zástupců krajských samospráv, expertního týmu NLP i dalších
nezávislých odborníků, lze rovněž nepochybně předejít názorovým a diskusním konfliktům nad
ukvapenými rozhodnutími. Připomínáme, že Vaše rozhodnutí k obřímu tendru Lesů ČR ovlivní
budoucí vývoj v celém lesnicko-dřevařském podnikatelském odvětví stejně jako kvalitu
ekologických a společenských funkcí lesů v majetku státu.

Děkujeme a přejeme Vám dobré rozhodnutí

Za Asociaci českých a moravských dřevozpracovatelů
prezident asociace Ing. Zdeněk Valný, Ph.D.
Za Hnutí DUHA - Přátele Země ČR
programový ředitel Mgr. Vojtěch Kotecký
Za Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
předseda sdružení Ing. František Kučera
Za Sdružení živnostníků v lesním hospodářství
předseda sdružení Petr Šubert
Za správnost ručí: Mgr. Vojtěch Kotecký

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí