zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Unikátní studie LCA vyčíslila přínos sběru a recyklace elektrozařízení pro životní prostředí

20.08.2010
Recyklace
Zpětný odběr
Unikátní studie LCA vyčíslila přínos sběru a recyklace elektrozařízení pro životní prostředí

Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování. Tato zjištění přinesla analýza dopadu sběru a recyklace televizí a monitorů na životní prostředí, jejíž vytvoření iniciovala nezisková společnost ASEKOL. Výsledek studie, která je celosvětově unikátní, jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení je pro životní prostředí přínosný.

Třídění a recyklace elektroodpadu probíhá v ČR již pět let. Za tu dobu zde byla zajištěna recyklace 1 302 222 televizí a 694 238 monitorů. Nezisková společnost ASEKOL, která zpětný odběr televizí, monitorů a dalších elektrozařízení zajišťuje, se rozhodla zjistit jeho konkrétní dopady na životní prostředí. V rámci Fondu ASEKOL proto loni ASEKOL částkou ve výši 270 000 podpořil analýzu LCA (Life Cycle Assessment) Ing. Marie Tiché ze společnosti MT Konzult. "Třídění a recyklace jsou obecně považovány za činnosti příznivé pro životní prostředí a za jednu z hlavních cest k udržitelnému rozvoji. Nyní jsme schopni přínos zpětného odběru vyčíslit konkrétně. Díky sběru a recyklaci elektrozařízení dochází k významnému snížení emisí skleníkových plynů, úspor energie a surovin," říká jednatel společnosti ASEKOL Jan Vrba.

Sběr a recyklace televizí a monitorů v ČR doposud uspořil 298 276 MWh elektřiny, což je například roční spotřeba domácností Královéhradeckého kraje. Využitím 7690 tun uhlí by se parní lokomotivou pětkrát objel svět. Primární suroviny, které se díky recyklaci nemusí vytěžit, váží více než Eiffelova věž. Úspora téměř 1,5 miliardy m3 vody se rovná denní spotřebě obyvatel města Brna a blíží se objemu desátého největšího jezera na světě, Ontarijského jezera. Snížením emisí skleníkových plynů o 79 722 tun CO2 ekv. se maže roční produkce 40 000 osobních aut. Dále se uspořilo téměř 6 milionů litrů ropy a snížila produkce nebezpečných odpadů o 301 983 tun.

"Studie LCA posoudila systém zpětného odběru televizorů a počítačových monitorů. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu nebo k jejich konečnému zneškodnění. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie byly prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu," vysvětluje metodiku studie autorka Marie Tichá a dodává: "Výsledná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech."

Přínos sběru a recyklace televizí a monitorů pro životní prostředí

TV

Monitory

Celkem

Počet sebraných kusů za období 2005 - 2010*

1 302 222

694 238

1 996 460

Úspora elektrická energie (MWh)

211 468

86 808

298 276

Úspora ropy (l)

3 763 422

2 117 426

5 880 848

Úspora uhlí (t)

5 704

1986

7690

Úspora primárních surovin (t)

12 671

965

13 636

Úspora vody (m3)

970 155

525 538

1 495 693

Snížení produkce nebezpečného odpadu (t)

188 822

113 161

301 983

Snížení produkce skleníkových plynů (t CO2 ekv.)

57 298

22 424

79 722

* Počet sebraných televizí a počítačových monitorů kolektivním systémem ASEKOL od srpna 2005 do května 2010.


Kontakty

ASEKOL s. r. o.: Dobrušská 1, Praha 4, manažerka komunikace: Hana Ansorgová, e-mail: ansorgova@asekol.cz, tel.: 602 164 173, www.asekol.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí