zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Centrum ekologické výchovy jako vzor

25.08.2010
Ekologické stavění, bydlení
Ekologické vzdělání a výchova
Centrum ekologické výchovy jako vzor

Koncepce objektu v centru krajiny, poznamenané těžbou černého uhlí, byla řešena ve vysokém standardu energetické úspornosti. Důsledným provedením navržených skladeb konstrukcí včetně všech detailů se snížila spotřeba tepla o více než padesát procent proti běžně prováděným stavbám.

Úsporám energií napomohl i systém vytápění, ohřev teplé vody, rekuperace a použití systému fotovoltaiky. Byly zde využity například nepálené cihly, ovčí vlna, dřevovláknité desky Hofatex, celulóza či asfaltové recykláty. Důležitou roli v ohledu na životní prostředí také hraje "čistá odstranitelnost" stavby při její budoucí recyklaci.

V blízkosti domu je sad, kde bylo vysazeno téměř sto tradičních odrůd a druhů stromů a keřů, které by měly být uchovány pro další generace.

DŮM V TRADIČNÍM MĚŘÍTKU

Kompozičně se jedná o kubus, orientovaný po vrstevnici svahu. Dvě dřevěná podlaží na zděném soklu se do krajiny otevírají okny a arkýři. K přilehlé silničce hmota objektu klesá o jedno podlaží - dům si tak uchovává tradiční měřítko. Výškový úskok je řešen plynule a střešní schodiště propojuje obě úrovně střechy.

Suterén obsahuje technické zázemí, v přízemí se nacházejí prostory pro výuku a v patře je osm pokojů a jedno malé apartmá. Interiéru dominují dřevo a nepálené cihly. Každý pokoj v 2. NP je zasvěcen jednomu druhu z domácích stromů, podle kterého je také pojmenován (javorový, olšový, bukový atd.). Daná dřevina se v místnostech stala i materiálem dveří, podlahy a nábytku.

Na střeše se nacházejí solární kolektory, fotovoltaický panel a střešní zeleň. Dešťová voda ze střechy je zadržována v podzemní nádrži a využita k zálivce a splachování záchodů.

DIFUZNĚ OTEVŘENÝ PLÁŠŤ

Skladbu obvodového pláště autoři řešili jako difuzně otevřený systém Insowoll tak, aby byl obal budovy spolehlivý po tepelně vlhkostní stránce. Z exteriéru skladba začíná dřevovláknitou deskou, která zvyšuje tepelně akumulační schopnosti pláště. Z interiéru tvoří přidanou tepelnou izolaci ovčí vlna, která má dobré účinky na vnitřní mikroklima. Finální povrch pláště byl zhotoven z modřínových fošen. Ve spodních partiích se použil provětrávaný fasádní systém s cembonitovými deskami.

Střecha byla izolována foukanou celulózou. Za přínos v oblasti výplní otvorů mohou být považována špaletová okna s vnitřním a vnějším dvojsklem, použitá jako průběžná v obou arkýřích.

Z PRŮBĚHU STAVBY

Dvoupodlažní dřevěná konstrukce byla osazena na betonovém suterénu. Nosný systém suterénu je stěnový, s monolitickou železobetonovou stropní deskou. Stěny schodiště až do 2. NP byly provedeny z betonových prolévacích tvárnic.

Strop nad 1. PP je tvořen železobetonovou deskou tl. 200 mm s vykonzolovanými přesahy přes obvodové stěny a podobně je tomu i u dvou arkýřů.

Schodišťová ramena jsou provedena jako prefabrikovaná, kotvená k monolitickým podestám.

Obvodové stěny jsou zateplené pod úrovní terénu a 300 mm nad terénem extrudovaným polystyrenem tl. 300 mm, který zároveň tvoří soklovou partii fasádního pláště.

Horní patra jsou z trámkového systému ztuženého sádrovláknitými a OSB deskami, kombinované s těžkým skeletem z masivních dřevěných lepených prvků. Tento systém umožnil výrazné celoplošné prosklení.

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

Nosný systém 1. a 2. NP je kombinovaný, stěnový a sloupový - z masivních lepených prvků, které jsou použity především v prostorách s potřebou větší a volnější dispozice. Většinou se dá hovořit o systému příčném o různých rozponech. Nosné stěny po obvodě a středová vnitřní stěna tvoří rámová konstrukce z KVH trámků tl. 180 mm. Opláštěné jsou buď deskami OSB, Fermacell nebo sádrokartonovými deskami. Stěny jsou v plné tloušťce vyplněny minerální vlnou.

Obvodové stěny se směrem do interiéru doplnily sádrokartonovou předsazenou stěnou pro účely rozvodů instalací. Příčky mají stejnou konstrukci z KVH profilů o tl. 80 až 100 mm, které jsou opláštěné deskami Fermacell nebo sádrokartonovými různých požárních odolností. Tam, kde je umístěno větší množství instalačních rozvodů, jsou příčky ztužené ještě OSB deskami.

Strop nad 1. NP je dřevěný trámový. Nosný prvek byl proveden z lepených tenkostěnných I nosníků - pásnice je z trámku a stěna z OSB desky. Horní záklop je z desek OSB se systémem pero-drážka. Zespod je mezi nosníky vložena desková minerální izolace tl. 100 mm, spodní záklop byl zhotoven jako sádrokartonový podhled požárního charakteru.

V jídelně, sálu a knihovně byl požadavek na větší rozpon stropu. Proto se jako hlavní nosný prvek použily pohledové trámy z masivních lepených prvků s příčnými ztužujícími trámky. Horní záklop je zde také z desek OSB se systémem pero-drážka. Spodní část se i v tomto případě řešila vyplněním deskovou minerální izolací, spodní záklop byl proveden sádrokartonovým podhledem požárního charakteru tak, aby lepené nosníky vystupovaly jako pohledové interiérové prvky. Dále tu byl uplatněn i akustický sádrokartonový podhled.

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

Strop nad 2. NP je zároveň střešním pláštěm, podobně jako nad částí 1. NP s terasou. Nosné prvky jsou stejné jako u spodního patra, horní pásnice byla ještě doplněna trámky, které tvoří požadovaný střešní spád. Spodní záklop je z OSB desek a horní z desek DHF 15 pero-drážka, které mají funkci difuzní vrstvy. Dutina mezi záklopy byla vyplněna foukanou celulózou od firmy Isocell v tloušťce 500 mm.

Následuje pojistná fólie a rošt z latí, jenž tvoří provětrávanou dutinu. Na něj se pokládaly OSB desky, které byly podkladní vrstvou pro vlastní střešní hydroizolaci. Jedná se o měkčenou PVC fólii o tloušťce 1,5 mm s odolností proti prorůstání kořínků. Pokládala se na ochrannou geotextilii. Poslední vrstvou střechy je intenzivní i extenzivní zeleň a také palubky z modřínového dřeva.

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

Dům se vytápí pomocí dvou kotlů pro spalování dřevěných peletek o výkonu 15 a 25 kW. Každý kotel má samostatný okruh a kotel s výkonem 25 KW by měl pokrýt potřebu tepla pro celý objekt. Větrání je zde řízené nucené se zpětnou rekuperací. Zajištěno je dvěma centrálními jednotkami s rekuperačními výměníky ZZT a cirkulací. První zabezpečuje společné prostory a využívá převážně stávající vzduch, druhá pracuje odděleně pro potřeby ubytovacích prostor a využívá 100% čerstvého vzduchu.

Energie ze solárních panelů je určená k ohřevu TUV ve dvou akumulačních zásobnících s vrstveným ukládáním vody. To znamená, že se ohřátá voda ukládá do té ze čtyř teplotních vrstev zásobníků, která je nejbližší teplotě ohřáté vody. Tímto způsobem je možno dosáhnout zhruba 20% zvýšení účinnosti solárního ohřevu vody oproti standardnímu.

Solární soustava byla rozdělena do dvou větví o 18 a 16 m2 plochy. Primární okruh je zapojen k deskovému výměníku tepla pro přípravu teplé vody, sekundární okruh do dvou nárazových akumulačních zásobníků teplé vody, každý o objemu 1000 l.

Bylo použito 17 deskových solárních kolektorů o rozměru 1988 x 1041 x 90 mm (plášť z Al, trubky a absorber z Cu, povrch absorberu - selektivní vrstva). Účinnost kolektoru je 86 %, předpokládaná měrná roční výroba tepla 652 kWh/rok.m2.

Fotovoltaický systém aplikuje přímou výrobu elektrické energie ze slunečního záření pomocí solárních článků.V tomto případě byl použit pouze jeden článek, a to v systému OFF GRID, při kterém se vyrábí elektřina pro vlastní potřebu, tedy pro pohon dvou oběhových čerpadel vlastních okruhů solárních kolektorů.

BIOLOGICKÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Typová čistírna AS-VARIO comp 100N má tři části: usazovací, kam voda natéká a kde se mechanicky předčišťuje, dále aktivační, kde je voda biologicky dočištěna, a část dosazovací, kde dochází k sedimentaci kalových vloček a následnému odtoku vyčištěné vody. Tato čistírna má rezervu asi 60 % pro budoucí napojení osady Čabárna, respektive záchranné stanice AVES.

VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY

V rámci úspory nákladů je dešťová voda ze střechy svedena přes speciální filtr do podzemní akumulační nádrže o objemu 6000 l. Využívá se pro splachování WC, pro úklid, jako zálivka střešní vegetace a samozřejmě pro potřeby zavlažování okolní vegetace.

Celý systém doplňuje čerpací zařízení umístěné v nádrži a spínací jednotka, osazená v suterénu. Od ní je pak v objektu zajištěn nezávislý rozvod užitkové vody.


ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

 • Název stavby: Centrum ekologické výchovy Kladno
 • Investor: Statutární město Kladno
 • Architekti: Ing. arch. Jan Červený, Ing. Mikoláš Vavřín
 • Koncepce stavebního řešení: Ing. arch. Josef Smola
 • Stavební řešení: Vít Přibyl
 • Statické řešení: Ing. Václav Jandáček
 • Vzduchotechnika a UT: Ing. Tomáš Matuška, Ing. Vladimír Zmrhal
 • Zdravotní technika: Ing. Lenka Vodrlindová, Ing. Bohumil Vodrlind
 • Elektroinstalace: Martin Frühauf
 • Požární řešení: Ing. Petr Havlíček
 • Vegetační úpravy: Ing. Eva Vízková
 • Dodavatel: Skanska a.s., závod 02
 • Obestavěný prostor: 4935 m3
 • Zastavěná plocha: 491 m2
 • Užitná plocha: 949 m2
 • Koeficienty prostupu tepla: stěna 0,14 W/m2K, střecha 0,06 W/m2K, okno-sklo 0,6 W/m2K, okno-rám 0,8 W/m2K


Ing. Petr Flek
Skanska a.s.

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí