zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Intersolar Evropa 2010 - Budoucnost sluneční energie v nových technologiích

08.09.2010
Solární energie
Intersolar Evropa 2010 - Budoucnost sluneční energie v nových technologiích

Rekordních 1884 vystavovatelů letos představilo na světovém veletrhu Intersolar Evropa v Mnichově budoucnost solárních systémů.

Vystavené exponáty shlédlo přes 72 tisíc návštěvníků ze 156 zemí světa.
Největší účast měly německé firmy ( 894 ), dále Čína (339 firem), Španělsko (73 firem), Itálie (69 firem) a Rakousko (57 společností). Výstavní plocha vzrostla o dalších 29% v tomto roce na 134,000 m2, zahrnující dvanáct sálů a venkovní plochy.

Velké uznání letošnímu ročníku projevili vystavovatelé. "Velké množství vynikajících mezinárodních kontaktů usnadňuje přístup na nové zahraniční trhy a napomáhá dalšímu rozšiřování exportních podniků," říká Carsten König, generální ředitel německé asociace solárního průmyslu. V průzkumu 94% vystavovatelů dotazovaných na úroveň veletrhu ji ohodnotilo jako "velmi dobrou" nebo "vynikající".
Také průzkum provedený mezi návštěvníky ukázal, velmi příznivé hodnocení. 70% dotázaných návštěvníků hodnotilo letošní Intersolar jako "velmi dobrý" nebo "vynikající".
Veletrh byl rozdělen na základní kategorie "Fotovoltaika", "Solární tepelná technika", a nově přibyla kategorie "PV výrobní technologie".

Letos poprvé německá asociace solárního průmyslu (BSW-Solar) zařadila také prezentace výrobků, strojní techniky a služeb pro elektrifikaci vzdálených regionů ("off-grid"). Specifickou čístí veletrhu byl "SOLARHAUS 50 +" speciální výstava na využití sluneční energie v domácnostech. Řada kompozic vykazovala až 50 procentní podíl energie v domácnostech ze slunce.
Vystavovatelé konstatovali, že že Intersolar Evropa dokáže podporovat vytváření sítí mezi různými technologiemi. Většina vystavovatelů ocenila rozšíření Intersolaru i na další kontinenty, především Intersolar Severní Amerika v San Francisku, který letos měl už 2. ročník a nově připravované veletrhy Intersolar Indie v Mumbai a Intersolar Čína v Šanghaji.

Devět průkopnických technologií získalo ocenění Intersolar AWARD

Intersolar Evropa se letos konala už pořetí, celkově to byl už 19. Ročník vycházející z předešlých akcí konaných ve Freiburgu. V letošním ročníku byly ceny udělovany v oblasti "Fotovoltaika" a "Solární tepelná technika", a poprvé v kategorii "PV Technologie výroby". Intersolar AWARD International Technology byla předána devíti mimořádně inovativním společnostem. Ceny udělovaly Solar Promotion GmbH a Freiburg und Wirtschaft Touristik Messe GmbH & Co KG (FWTM), ve spolupráci s německou Asociací solárního průmyslu Association (BSW-Solar).
Vítězové soutěže byli vybráni třemi nezávislými porotami složenými z odborníků z oblasti výzkumu, vědy, průmyslu, obchodu a médií. Z každé kategorie byli vybráni tři vítězové. Oceněné produkty či řešení byly vybírány z těch, které byly vystaveny poprvé buď na Intersolar Evropa nebo Intersolar Severní Amerika v roce 2010, nebo takové, které představují významné zdokonalení výrobku ve srovnání s předchozími výstavami. Všechny oceněné exponáty musely doložit testy nebo byly ozkoušeny v průmyslovém použití.

Vítězové v kategorii "Fotovoltaika"

V kategorii Fotovoltaika byly oceněny tři společnosti:

V Curychu založená společnost ABB Schweiz AG, která se specializuje na snižování ztrát při výrobě solární energie. Byl vyvinut inteligentní produkt pro fotovoltaické aplikace, "S800PV-M". Systém zajišťuje, že nedotčené řetězce nadále fungují normálně a poskytují výnos v případě částečného neúspěchu ve fotovoltaické instalaci. Díky své nízké spotřebě energie, mohou řetězce ovládat bez velké ztráty vzdálenou spínací jednotku (RSU) a poskytují dodatečné zabezpečení (např. v případě požáru). Výrobek vykazuje dlouhou funkční životnost a výrazně eliminuje případné škodlivé komponenty. Speciální odpínač dokáže odpojit stejnosměrné části fotovoltaického systému s hodnotami jmenovitého proudu až do 125A a je možno ho používat do ss napětí 1200 V a provozovat při teplotách okolí do 60°C. Dá se použít ve fotovoltaickém systému jako hlavní vypínač. Odpínač je možno dálkově vypínat přes dodatečně namontovaný podpěťový spínač.

Gehrlicher Solar se sídlem v Neustadtu a Dornachu v Německu získal ocenění za inovační dopravní a montážní systém pro velkoplošné fotovoltaické moduly. Z důvodu vyšší hospodárnosti se fotovoltaické moduly pro volné plochy vyrábějí stále větší a těžší (neboť mají mimo jiné menší neaktivní okrajové zóny a potřebují méně zásuvek a kabelů). Tím se zhoršuje manipulace s nimi a manuální montáž je prakticky vyloučená. Proto se pustila firma Gehrlicher Solar do vývoje zařízení pro velikost modulů 5,7 m^2 (formát 2,20 x 2,60 m) o hmotnosti 120 kg. Vytvořila integrovanou logistickou koncepci od výrobce modulů až po montáž na volné ploše. Takto se podařilo firmě snížit manipulační a montážní časy a tím i náklady. Konstruktéři vyvinuli opakovaně použitelné dřevěné dopravní kazety pro 18 modulů, ve kterých jsou moduly dopravovány od výrobce až na místo montáže. "Gerlichův montážní robot", vybavený pásy do obtížnějších terénů, uchopí poté modul pomocí ramene, opatřeného šesti přísavkami a vyzvedne jej z kazety. Umístění na podstavnou konstrukci je pak již jen dílem okamžiku, neboť je zde využito osvědčeného kolejnicového systému řady GEHRTEC, kdy modul sjede do příslušných zarážek samovolně takříkajíc vlastní váhou. Není zapotřebí nic šroubovat či jinak mechanicky upínat. Potřebné kovové kolejnice na zadní straně modulů jsou nalepeny již ve výrobě. Robot pracovně nazývaný "Robbi" však může být skutečně efektivní jen pokud je také mechanizováno doplňování plných kazet na robotu, aby se zkrátily mezičasy. I zde se našlo řešení - stroj se nazývá "Feeder" a dodává "Robbimu" plné kazety vždy s 18 moduly. Do klasického dopravního 20" kontejneru se vejde šest transportních kazet, tedy dohromady 180 modulů. Prostor kontejneru je tak dokonale využit, což rovněž přispívá k hospodárnosti koncepce. Prvním projektem, kde se tato technologie realizovala, je fotovoltaická elektrárna s výkonem 0,5 MW, využívající tenkovrstvé moduly s výše uvedenými rozměry. Je umístěna nedaleko logistického centra Gehrlicher Solar v Neustadtu a její výstavba byla zahájena v prosinci 2009. Jedná se o první referenční zařízení tohoto druhu v Evropě, které bylo postaveno 25 pracovníky za pouhé tři týdny v drsných zimních podmínkách (!).

SMA Solar Technology AG, firma sídlící v německém Niestetalu,byla oceněna za centrální střídač, který splňuje všechny moderní požadavky a kombinuje nejnovější technické prvky v jeden praktický celek. Jeho "Sunny Central 800CP" dokáže spolehlivě pracovat v jakýkoliv povětrnostních podmínkách s nominálním výkonem 800 kVA. Vysoký výkon je umožněn, inteligentním řízením a koncepčním větráním. Kromě toho je systém vybaven integrovanou monitorovací jednotkou (string monitoring) opravující chyby řízení. Instalace je velmi jednoduchá a náklady jsou sníženy díky kompaktnímu designu měniče. Střídač Sunny Central 800CP může být nainstalován bez betonové stanice a nabízí maximální výkon na malé ploše. Tato nová řada střídačů s kompaktním vnitřním vybavením, inovační technologií a maximální účinností 98,7 % přinese mimo jiné výrazně nižší systémové náklady a jednodušší montáž na volných prostranstvích.

Vítězové v "Solární tepelná technika" kategorie

Technologie ukládající energii jsou klíčem k využití slunečního tepla, a to zejména v případě velké části vytápění pomocí solární technologie. Společnost FSAVE Solartechnik GmbH se sídlem v Kasselu (Německo) prostřednictvím svého systému na ukládání tepla ve vyrovnávací nádrži "FLEXSAVE" nabízí možnost pokrýt potřeby vytápění stávajících budov pomocí solární technologie. Modulární, krychlový design umožňuje, že může být instalován ve stávajících obytných budovách. Beztlakový zásobník s objemem 2200 litrů je vhodný jak pro ukládání a vyrovnávání paměti slunečního tepla, tak třeba pro propojení s kotlem na tuhá paliva. Použití nových materiálů udržuje výrobní náklady na minimu.

Po celém světě roste poptávka po chlazení, které zvedá spotřeby energie závratných výšin. Solární chladicí systémy (adsorpční ledničky) představují energeticky úspornou alternativu oproti hladovým kompresorovým technikám.. Z tohoto důvodu byl Intersolar AWARD uádělen berlínské společnosti InvenSor GmbH. Ve srovnání s konvenční tepelnou ledničkou "InvenSor Adsorption Refrigerator (LTC)" může být provozován s výrazně nižšími teplotami. InvenSor používá zeolity místo běžně používaného gelu oxidu křemičitého ke zvýšení účinnosti. Ve spojení s širokými plochými kolektory lze spotřebu energie snížit o více než 70%. Čistá voda slouží jako chladivo šetrné k životnímu prostředí. Nízká spotřeba energie a relativně nízké emise hluku také charakterizují kompaktní přístroj.

Pozitivní příklad spolupráce vědy, výzkumu a výroby demonstruje výsledek na zadaném projektu Ústavu pro pozemní stavitelství a design. Na zadání se podílely Universita Stuttgart (structural design), Ritter Energie-und Umwelttechnik GmbH & Co KG (colector develpment), Hydro Building Systems GmbH (WICONA) (facade construction) a Frener & Reifer Metallbau GmbH (facade construction), který nabízí jejich nový přístup k fasádě s integraovanými vakuovými trubicemi. Společná práce na vývoji vyústila ve vítězný "CPC Office / Systém WICONA" fasádový kolektor, který splňuje budoucí požadavky na moderních kancelářských budovách se skleněnými fasádami. Architektonické aspekty, jako je transparentnost modulů, osvětlení místnosti, tepelná ochrana v kombinaci s vysokou účinností kolektoru jsou na tomto výrobku patrné. Solární teplo je k dispozici pro vytápění a chlazení při teplotách až 100 ° C.

Vítězové v "PV Technologie výroby" kategorie

Festo AG & Co KG z Esslingenu (Německo) obdržela ocenění za své extrémně rychlé zpracování systému, "High Speed H-Portal". Kombinace technologií pro bytovou výstavbu nízká hmotnost oceněného zařízení je vhodné v nejmenším prostoru, zaručuje úsporu energie a zdrojů. Jádrem zařízení je modul (zvedání a otáčení modulu), který pracuje velmi efektivně.
Švýcarská společnost GEMO-TEC Ltd. získala cenu za inovativní modul "NICE process". Tento proces představuje alternativu k zapouzdření modulu, pracuje s vzduchotěsným a vodotěsným těsněním bez pájení, což je šetrné k životnímu prostředí. Snížením výrobních kroků současně snižuje výrobní náklady, které musí být provedeny.

Gebr. Schmid GmbH + Co, se sídlem v Freudenstadtu (Německo) dostala cenu za inovativní bezkontakní "LTP 1500/Laser Transfer Printing" používaný při procesu metalizace. Jeho funkční vlastnosti jsou srovnatelné se standardními postupy sítotisku. Modulární systém umožňuje snadnou integraci do stávajících výrobních linek a použité technologie obejde s rozpouštědlem na bázi pasty a odstraňuje jednu z fází sušení.
Intersolar Europa 2011 bude konat 8. - 10. června opět na Novém výstavišti v Mnichově.
www.intersolar.de.

Autor: Zdeněk Kučera
Zdroj: Časopis Alternativní energie - www.alen.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí