zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Proměny českého venkova

10.09.2010
Zemědělství
Proměny českého venkova

Dne 15.9.2010 proběhne od 10:00 do 17:00 v obci Nečtiny seminář s názvem "Proměny českého venkova". Venkovský prostor v České republice prošel za posledních 60 let velmi výraznou proměnou. Kolektivizace zemědělství, odsun původních německých obyvatel nebo násilné potlačování plurality venkovského kulturního a společenského života výrazně proměnily charakter vesnic, venkovskou krajinu, způsoby hospodaření i tradice, které se na venkově předávaly celá staletí z generace na generaci. Velmi výrazně ovlivnila podobu venkova také změna politického sytému v devadesátých letech. Návrat politické, kulturní i občanské plurality zahájil transformaci celé české společnosti, tedy i venkovských oblastí. Tato změna měla na venkov, jak již to bývá, dopad pozitivní i negativní. Mezi pozitivní dopady lze určitě zařadit postupnou obnovu venkovského kulturního i přírodního dědictví, obnovu spolkové kulturní, společenské, politické i ekologické činnosti, rozvoj venkovského podnikání i touhu resp. snahu nalézt ztracenou paměť vesnic a krajiny. Mezi negativní dopady nepochybně patří úbytek pracovních příležitostí, zvýšená migrace mladých lidí do měst či stále se zhoršující veřejná dopravní obslužnost venkovského prostoru. Ať již jsou tyto změny důsledkem komunistického režimu či nástupem pluralitní demokracie, utvářejí společně stávající podobu venkovského prostoru a budou určující pro to, jakou roli bude hrát venkov v 21. století. Cílem semináře je některé z výše uvedených vlivů, změn či fenoménů popsat a v následné diskusi se pokusit definovat roli venkovského prostoru v krátkodobé i dlouhodobé perspektivě.

Seminář, který je určen zástupcům krajské i obecní samosprávy, státní správy, neziskových organizací, vzdělávacích institucí nebo i jednotlivcům zabývajících se venkovskou problematikou, je rozdělen na čtyři části. První část semináře se bude zabývat problematikou vývoje i současného stavu venkovských obcí. V rámci tohoto bloku budou předneseny příspěvky na téma: vliv kolektivizace na současný venkov, vývoj a fungování místních politik či typologie venkovského prostoru. Druhá část bude věnována jednomu z největších fenoménů českého venkova - chatařství a chalupářství. Druhým příspěvkem v této části bude představení metody "Interpretace místního dědictví". Tato metoda pomáhá zvýšit atraktivitu místního kulturního a přírodního dědictví pro místní obyvatele i návštěvníky venkovských obcí. Třetí část semináře se skládá z workshopu, v rámci kterého budou účastníci semináře diskutovat na téma "Jaká je budoucnost českého venkova". Na závěr semináře proběhne exkurze v obci Nečtiny, která jako vítěz celostátního kola soutěže Vesnice roku 2002 může nabídnout účastníkům semináře zajímavé podněty pro jejich další činnost.

Seminář pořádá Centrum pro komunitní práci, Spolek pro obnovu venkova a obec Nečtiny za finanční podpory Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Zájemci o účast na semináři se mohou registrovat na e-mailové adrese administrativa.zc@cpkp.cz, nebo telefonicky na čísle 377 329 558.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí