zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přihlaste se na studium - Odpady, jejich využití a zneškodňování

14.09.2010
Odpady
Přihlaste se na studium - Odpady, jejich využití a zneškodňování

Pokročilé studium na VŠCHT v rámci celoživotního vzdělávání

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE
Fakulta technologie ochrany prostředí
Ústav chemie ochrany prostředí


pořádají pokročilé studium v rámci celoživotního vzdělávání

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Jedná se o třítýdenní studium, které bylo na VŠCHT Praha pod názvem "Odpady, jejich využití a zneškodňování" pořádáno od roku 1993 čtrnáctkrát. Další - patnácté, je zaměřené mimo jiné na význam aktuálních právních úprav v ČR a jejich srovnání s odpovídajícími legislativními a technologickými opatřeními EU. Významná část programu je věnována funkci odpadového hospodáře a programům odpadového hospodářství. Součástí výuky jsou rovněž přednášky související s hodnocením nebezpečných vlastností odpadů, technologiím jejich zpracování a odpadům z jednotlivých průmyslových odvětví. Na konci studia se konají exkurze do moderních zařízení na zpracování odpadů. Studium je určeno pro pracovníky s vysokoškolským, případně středoškolským vzděláním z průmyslu, státní správy, zemědělství, podnikatelské sféry, vysokých škol a dalších organizací, kteří se zabývají problematikou odpadového hospodářství a kteří si chtějí rozšířit znalosti a zvýšit kvalifikaci v tomto oboru. Zvyšování kvalifikace pracovníků v odpadovém hospodářství je v souvislosti s opatřeními zákona o odpadech i v zájmu zainteresovaných průmyslových podniků a organizací. Přednášet budou přední odborníci z jednotlivých odvětví odpadového hospodářství. Odborný program je průběžně aktualizován se zřetelem na nové poznatky a technologické trendy v odpadovém hospodářství. Účastníkům bude po složení závěrečné zkoušky vydáno osvědčení o úspěšném absolvování studia.


Časový plán
1. týden - 10. - 14. leden 2011 (odpadové hospodářství, legislativa)
2. týden - 7. - 11. únor 2011 (způsoby využití a odstraňování odpadů)
3. týden - 23. - 27. květen 2011 (odpady z některých prům. odvětví, exkurze)
Odborný garant: Prof.Ing.M. Kuraš CSc., tel.: 2 2044 4114
Organizační vedoucí (garant kursu): Ing.M. Březina CSc.
tel.: 2 2044 4147, fax 2 2044 5029, e-mail: Milan.Brezina@vscht.cz
Uzávěrka přihlášek 30.11.2010; konečná cena 15 500 Kč
www.vscht.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí