zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Úprava vody z vlastních zdrojů

30.09.2010
Pitná voda
Úprava vody z vlastních zdrojů

Využívání zdrojů podzemní vody se stalo trendem poslední doby. Možnosti realizace vlastního zdroje řeší majitelé a uživatelé jak rodinných domů, tak rovněž chalup a chat.

V místech, kde není možnost připojení na vodovodní řád, jsou individuální zdroje nutností. Přesto i v oblastech plně pokrytých vodou z řádu není využívání podzemní vody výjimkou. Jedná se o relativně dostupné zdroje pitné či užitkové vody, bez závislosti na existenci nebo výstavbě vodáren, vodovodních přivaděčů či řádu.

Kromě nezávislosti nelze opominout ani finanční stránku v souvislosti se stále rostoucí cenou vodného. Provoz úpravny vody se pohybuje v řádech korun, pořizovací náklady zařízení nejsou v současné době rovněž vysoké.

Zdroje podzemní vody jsou různé kvality, liší se podle lokality. Požadavky na kvalitu pitné vody stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb. plně splňují tyto zdroje jen ve výjimečných případech. V případě, že majitel či uživatel studny zjistí, že voda v ní nevyhovuje požadavkům normy pitné vody a prokáže se překročení limitů látek obsažených ve vodě, je nutné vodu upravit.

Nejčastějšími problémy, spojenými s individuálními zdroji, jsou vysoký obsah železa a manganu ve vodě, mikrobiologická kontaminace, tvrdost vody a zvýšený obsah dusičnanů.

DESINFEKCE VODY

Bakterie a další mikroorganismy jsou běžnou součástí životního prostředí, včetně vody. Přidáváním velmi malých dávek chlóru do vody se zabezpečí desinfekce vody a zabrání se množení bakterií ve vodovodní síti.

Desinfekcí se předchází vzniku usazenin mikrobiologického charakteru na vnitřních stěnách potrubí, které jsou ideálním místem na množení bakterií.

Dávkovací stanice Waleon ochrání vodu před nebezpečnými bakteriemi. Na základě signálu z vodoměru dochází k přesnému dávkování chlóru přímo do tlakového rozvodu vody.

Instaluje se na hlavním přívodu vody do objektu. Vyznačuje se přesným dávkováním, bezporuchovým provozem a jednoduchou obsluhou.

ODSTRANĚNÍ ŽELEZA A MANGANU

Automatický tlakový filtr na odstranění železa a manganu Waleon(r) účinně snižuje koncentraci těchto látek ve vodě. Před filtr je předřazena dávkovací stanice, která zajistí chemickou předúpravu surové vody a její hygienické zabezpečení. Voda poté proudí přes vrstvy speciální náplně, která se vyznačuje schopností účinně odfiltrovat všechny formy železa a manganu. Programovatelná řídicí jednotka s LCD displejem zabezpečuje možnost konfigurace jednotlivých cyklů filtrace v závislosti na kvalitě vody a typu instalace. Voda je po úpravě čirá a splňuje maximální povolené koncentrace železa a manganu, stanovené platnou legislativou.

ZMĚKČENÍ

Voda obecně obsahuje mnoho různých prvků a jejich sloučenin, u vody u nás běžně dostupné přibližně 0,5 %. Přítomnost většího množství prvků vápníku, hořčíku a jejich sloučenin však způsobuje tzv. "tvrdost" vody. Usazeniny a inkrustace, nazývané také vodní kámen, ale citelně snižují výkony čerpadel, kotlů, ohřívačů vody a způsobují škody zanášením průtočného průřezu trubních rozvodů a vodních armatur.

U vody s tvrdostí vyšší než 10° dH se doporučuje nainstalovat úpravnu na změkčení vody. Pomocí katexové technologie jsou trvale odstraněny soli vápníku a hořčíku a tím se zamezí vzniku vodního kamene.

Provoz úpravny Waleon je řízen elektronickou jednotkou, která zaručuje dlouhou životnost a spolehlivost instalovaného zařízení. Současně zajišťuje optimální dobu regenerace, tím také úsporu regenerantu a vody.

ODSTRANĚNÍ DUSIČNANŮ

Automatické úpravny vody odstraňují z vody dusitany a dusičnany pomocí speciální náplně, která se pravidelně podle potřeby automaticky regeneruje roztokem soli. Dusitany a dusičnany způsobují vážné zdravotní problémy, proto je jejich odstranění z vody na pitné účely nevyhnutelné.

Úpravna vody na odstranění dusičnanů se skládá z řídicí jednotky, sklolaminátové tlakové nádoby s náplní a zásobní nádrže pro roztok soli. Po upravení nastaveného množství vody spustí digitální řídicí jednotka s mikroprocesorem automaticky regeneraci náplně. Po ukončení procesu regenerace má směs opět 100% kapacitu absorpce a zařízení je plně připraveno na další cyklus úpravy vody.

U vody s tvrdostí vyšší než 10° dH se doporučuje nainstalovat úpravnu na změkčení vody. Pomocí katexové technologie jsou trvale odstraněny soli vápníku a hořčíku a tím se zamezí vzniku vodního kamene.

AUTOR: Dana Ambrosová

ekozbozi

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí