zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na FÓRUM O KRAJINĚ

29.09.2010
Příroda
Pozvánka na FÓRUM O KRAJINĚ

Pod záštitou ministra zemědělství, pana ing. Ivana Fuksy a za finančního přispění Ministerstva zemědělství ČR, sekce lesního hospodářství

a ve spolupráci se Sekcí krajinářské architektury - SKA IFLA CZ, při Společnosti
pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s.
Mediální partner: www.enviweb.cz

Téma: Cílová charakteristika krajiny a Evropská úmluva o krajině
v regionálních podmínkách (modelový příklad Lednicko - Valtický areál)
Termín: 14.10. - 15.10. 2010
Místo: Mendelova univerzita v Brně - Zahradnická fakulta v Lednici
Cíl workshopu: Cílem 3. setkání FÓRA O KRAJINĚ bude na základě konkrétních ukázek
v terénu a následné diskuse získat názory a postoje odborníků různých
krajinných profesí na problémy související s procesem harmonizace
přírodní, kulturní a sociálně ekonomické složky krajiny Dolní Moravy,
zejména konfliktu ochrany, správy a plánování Národní kulturní památky
Lednicko - Valtického areálu, památky UNESCO, zapsané v Seznamu
světového dědictví a významné lokality NATURA 2000. Cílem tohoto
regionálního workshopu je při příležitosti X. výročí zahájení ratifikačního
procesu Evropské úmluvy o krajině ukázat v souladu s ČLÁNKY 5. a 6.
možnosti a cesty k řešení této problematiky a v závěrečné rezoluci poukázat
na legislativní nesoulad jednotlivých rezortů při managementu krajiny tohoto
regionu.

Program:

14.10. 2010 8.00 - 9.30 Prezence
9.30 - 12.30 Tematická exkurze po LVA s ukázkami jednotlivých
charakteristických typů krajin a problematických míst,
které reprezentují síly a tlaky, které tuto významnou
krajinu mění a které mají zásadní vliv na její vnímání
místním obyvatelstvem a jejími návštěvníky (přesný
program a trasa bude přílohou programu).
12.30 - 13.30 Oběd
14.00 - 14.10 Zahájení 3. setkání FÓRA O KRAJINĚ
a workshopu MANAGEMENT KULTURNÍ KRAJINY
(Petr Kučera za všechny organizátory, dále zástupci
ministerstev a Krajského úřadu Jihomoravského kraje)
14.10 - 14.30 1. prezentace - Martin Stránský - CENELC.CZ
Evropská úmluva o krajině a současný stav v ČR
14.30 - 14.50 2. prezentace - Alena Salašová - Mendelova univerzita
(Management kulturní krajiny - koordinace činností
v plánovaní, umění mezioborové diskuse při definování
cílových charakteristik krajiny)
14.50 - 15.10 3. prezentace - Jan Vybíral - Biosférická rezervace
Dolní Morava, o.p.s., (Spolupráce krajinných profesí,
koordinační role BR na příkladech LVA, význam
vzorových objektů)
15.10 - 15.20 Přestávka na kávu
15.25 - 16.30 Moderovaná diskuse (Stránský a Salašová)
16.30 - 16.45 Přestávka na kávu
16.45 - 18.00 Závěr diskuze a návrh rezoluce
18.00 - 19.00 Ubytování a volno
19.00 - 24.00 Večeře v prostorách Lednického zámku formou rautu,
propojení s tradičním programem Trendy a tradice
(slavnostní vyhlášení vítězných projektů), pokračování
volné diskuse
Pokračování programu
15.10. 2010
9.00 - 9.10 Zahájení druhého dne FÓRA O KRAJINĚ A
WORKSHOPU MANAGEMENT KULTURNÍ RAJINY
9.10 - 11.00 1. část - environmentální aspekty rozvoje kulturní
krajiny (ochrana bio a geodiverzity)
11.0 - 11.10 Přestávka na kávu
11.10 - 13.00 2. část - sociální aspekty rozvoje kulturní krajiny
(vnímání krajiny a vztah obyvatel ke krajině, rozvoj
rekreace, ochrana kulturního dědictví)
13.00 - 14.00 Oběd
14.00 - 16.00 3. část - hospodářské aspekty rozvoje kulturní krajiny
(management krajiny z pohledu tzv. krajinotvorných
profesí)
16.00 - 16.10 Přestávka na kávu
16.10 - 18.00 4. část - Závěrečná diskuse nad celkovým
legislativním rámcem a možné spolupráce v souladu
s principy Evropské úmluvy o krajině a Prohlášením
vlády ČR.
18.00 - 18.20 Slavnostní ukončení III. Setkání FÓRUM O KRAJINĚ
a workshopu MANAGEMENT KULTURNÍ KRAJINY
Dolní Moravy.

Za pořadatele: Ing. akad. arch. Martin Stránský
Doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Ing. Karel Vančura
Ing. Jan Vybíral

Prezence a odjezd na exkurzi:
Akce se koná ve čtvrtek a pátek, 14.-15. října 2010, prezence účastníků je v budově
Zahradnické fakulty v Lednici na adrese: Valtická 337, 691 44 Lednice, od 8.00
hodin. Při prezenci se dozvíte místo nástupu do autobusu na tematickou exkurzi,
kterou celá akce začíná - prosíme Vás proto o dochvilnost, nenechávejte prezenci na
poslední chvíli! Při prezenci obdržíte exkurzního průvodce. Na výše uvedené adrese
budou probíhat i přednášky a diskuse dle programu.

Možnost ubytování:
Účastníci si ubytování rezervují a hradí sami. Pořadatelé ubytování
nezprostředkovávají. Doporučená ubytovací zařízení:
www.penziony.cz
Nejblíže areálu ZF je Penzion Myslivna a Penzion u Štorků, dále ubytování
v soukromí Penzion Zora a Rezidence u Vlašťovek, příp. apartmány Černý jezdec.

Organizační pokyny:

1. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo je hradí jejich
vysílající organizace.
2. Abstrakty referátů i celé znění Vašich příspěvků zašlete laskavě elektronicky
do termínu 30.9. 2010 na adresu: jan.vybiral@dolnimorava.org
3. Účastnický poplatek zahrnuje tištěný sborník abstraktů referátů, CD
s kompletními přednáškami, občerstvení, 2x oběd, večerní raut a účast na
exkurzi (autobus). Účastnický poplatek (jednotný i při částečné účasti, či účasti
bez exkurze) činí 500,- Kč, přihláška viz. poslední strana pozvánky.
4. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte ve prospěch účtu ČLS
u LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 1/126, Praha 5, PSČ 150 00,
č.ú. 5115061308/4000, k.s. 0308, v.s. 2241014. Přednášející vložné neplatí.
5. Upozornění: ČLS je plátcem DPH, DIČ: CZ00549746.
6. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 4. října 2010
na e-mail cesles@csvts.cz (e-mailové přihlášky upřednostňujeme!), eventuelně
poštovní: ČLS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Na 1 přihlášku lze přihlásit
více účastníků. Po uvedeném termínu je nutné účast dohodnout telefonicky s
organizačním garantem a platbu provést v hotovosti na místě.
7. Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka. Vložné nebude vráceno,
ale pošleme Vám sborník referátů.
8. Přijetí závazných přihlášek zaslaných jinak než mailem nepotvrzujeme.
9. Prosíme o včasné zaslání přihlášek.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.


Kontakt na pořadatele:

ODBORNÍ GARANTI: ING. AK. ARCH. MARTIN STRÁNSKÝ, CENELC.CZ, O.P.S.
stransky.martin@cenelc.cz
ING. JAN VYBÍRAL, BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA, O.P.S.
Jan.vybiral@dolnimorava.org, 724 523 300 (abstrakty a odborné příspěvky)
DOC. ING. ALENA SALAŠOVÁ, MU BRNO, ZAHRADNICKÁ FAKULTA
V LEDNICI alena.salasova@gmail.com

ORGANIZAČNÍ GARANT: ING. KAREL VANČURA, ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, O.S.
cesles@csvts.cz, mobil: 776 791 401 (přihlášky a vložné)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí