zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Než se rozhodnete pro změnu

08.10.2010
Energie
Než se rozhodnete pro změnu

V poslední době se změna operátora stala doslova hitem. Podmínky trhu a legislativy k tomu dozrály. Stávající dodavatelé jedné z energií rozšířili nabídku do druhé z hlavních oblastí a do povědomí potenciálních zákazníků vstoupila i řada méně známých či dokonce nových prodejců

Nabídky nás oslovují z masových médií i přímo na ulicích a u dveří našich domácností. I přes občasné poklesy ceny energií v dlouhodobém horizontu stoupají a vyhlídky na nejbližší dobu působí na mnoho lidí jako velký černý mrak.

Není tedy divu, že hlavním motorem vedoucím ke dnes modernímu trendu změny operátora je cena. Mám tedy na mysli cenu přímou. Tu, kterou platíme pravidelně formou záloh a vyúčtování. Je to však jediná cena, kterou za energie platíme nebo v budoucnu budeme platit?

Teď nemám na mysli "ekologické příplatky", které se do cen promítnou a promítají jako spoluúčast na ekologizaci energií a na včasném zajištění jejich alternativních zdrojů do budoucna. Mířím spíše k tomu, že neplatíme jen za energii jako takovou, ale za kompletní službu spojenou s infrastrukturou, jejím rozvojem a údržbou, za zajištění rezerv pro případ výpadku zdrojů a za řadu dalších, doplňkových služeb.

Ostatně všichni si jistě pamatujeme chvíle, kdy se uzavřely ruské kohouty s plynem. Česká republika tedy na rozdíl od řady jiných obstála na výbornou, ale jen díky tomu, že se zde včas myslelo na rezervy. A jejich potenciál se musí dále rozvíjet. Cena, kterou zákazník zaplatí, tedy nemusí být vyčíslena jen finančně, ale také třeba tím, že bude postižen častými výpadky, že se v zimě přijde o zdroj vytápění a jeho dodavatel nebude mít zájem situaci rychle řešit...

Mnoho nových firem na trhu získává své zákazníky argumentem, který lze pocítit téměř okamžitě - jde o snížení ceny. To je jistě vítané pro každého z nás, i pro ty, kteří svého dodavatele nezmění. Cenová konkurence optimalizuje cenu. Bylo by však chybou, aby v rámci boje o zákazníka všichni poskytovatelé energií podřídili veškeré aktivity jen snížení ceny. To bychom se brzy asi ponořili do chladu a tmy.

Na jedné straně existují velcí tradiční dodavatelé, které někteří z nás obecně i nenávidí, už jenom pro jejich velikost a zisky. Méně však už vnímáme jejich přínosy. Na druhé straně tu jsou dodavatelé noví, s lákavou nabídkou, ale co o nich víme?

Většina z nich funguje čistě na obchodním principu a energie nakupuje a zase prodává. Jedná se o firmy mladé, a tedy bez přebujelé administrativy, která by zatěžovala náklady, ale hlavně: nemusí se starat o rozvoj sítí, o zajištění dostatečných zdrojů, o rezervy.

Jejich činnost se podobá více té, kterou vykonávají obchodníci s cennými papíry. Levně nakoupit a se ziskem prodat. Ale i zkušení investoři na burze občas pohoří. Obchodník s energií musí být navíc schopen mít zajištěné dostatečné množství energie pro každý okamžik, pro každého zákazníka, pro všechny jeho potřeby!

Jak už jsem se zmínil, na jedné straně jde o ozdravný proces cenotvorby, na straně druhé však většina z nás není schopna odhadnout, jak budou jednotlivé firmy úspěšné z dlouhodobějšího hlediska. Podaří se jim vždy nakoupit energie tak, aby dodržely své dlouhodobé závazky nižších cen? Budou se dále podílet i na rezervách a dalším rozvoji služeb? Budou dobře hospodařit, nebo se dočkáme řady krachů, jako tomu bylo třeba na poli cestovních kanceláří? A co bude potom se zákazníky? Nezůstanou na pomyslném ostrově odříznutí od zbytku světa a čekající, až je někdo "dopraví zpět do civilizace"?

Dodavatel poslední instance

Až tak katastrofické by to jistě být nemělo. Naštěstí je u nás energetická koncepce natolik rozvinutá, že snaží katastrofickým scénářům předcházet. Už od roku 2005 platí novelizovaný energetický zákon, který v souladu s pravidly Evropské unie zavedl celou řadu opatření.

Jedním z těch nejdůležitějších z pohledu malého odběratele je takzvaný dodavatel poslední instance. Jedná se o dodavatele elektřiny nebo plynu, který má za určitých podmínek povinnost dodávat elektřinu nebo plyn domácnostem nebo malým zákazníkům za ceny regulované Energetickým regulačním úřadem.

Dodavatel poslední instance je tedy pojistkou pro malé zákazníky, kteří sice využijí svého práva na volbu dodavatele elektřiny či plynu, avšak když tento z jakýchkoli příčin selže, postará se dodavatel poslední instance, bude-li o to požádán, o dodávky elektřinu či plynu. Mohou také žádat ochranu i kvůli nespokojenosti s dodavatelem a nemusejí přitom nic zdůvodňovat. Dodavatel poslední instance však logicky nebude zajišťovat náhradní dodávku v případě zákazníků, u nichž byl zjištěn neoprávněný odběr elektřiny nebo plynu.

Dodavatele poslední instance vybírá Energetický regulační úřad z držitelů licence na obchod s elektřinou nebo plynem.

Další možností ochrany je ERU. Zákazník, jehož dodavatel energií neplní své závazky, se může obrátit právě na Energetický regulační úřad. Ten stížnost buď přímo vyřídí nebo, v závažnějších a technicky náročnějších případech, požádá o spolupráci Státní energetickou inspekci. Ta podle výsledku šetření rozhodne, případně udělí sankci.

Energie jako služba

Vraťme se ještě k otázce, co za cenu, kterou platíme, vlastně dostaneme. V základní ceně je samozřejmě zahrnuto vše, co s dodávkou nutně souvisí. Podíváme-li se však na jednotlivé nabídky, můžeme zjistit, že zatímco u některých dodavatelů prodej končí dodávkou energie za smluvenou cenu, jiní pojímají dodávku jako komplexní službu, ke které poskytují celou řadu dalších nabídek a možností.

Jde například o zprostředkování nabídek na nákup nových spotřebičů, kde zvýhodnění může dosahovat i několika desítek procent z ceny, nabízejí pomoc při hledání úspor energií nebo v případě havárií a závad. V konečném součtu může hodnota takto čerpaných výhod výrazně převýšit rozdíly v cenách jednotlivých poskytovatelů.

Před volbou dodavatele je tedy zapotřebí počítat s více faktory než jen se základním rozdílem v ceně. Je zapotřebí pečlivě prostudovat kompletní nabídku, což ostatně platí i pro stávající zákazníky. Kolik lidí ani netuší, jaké výhody jim jejich stávající dodavatel nabízí, a tudíž je mnohdy ani vůbec nevyužívají.

Co lze získat spolu s Pražskou Plynárenskou

Pro lepší orientaci v tom, co lze od některých dodavatelů získat proti těm, kteří prodávají čistě energii jako takovou, se pojďme podívat na konkrétní nabídku společnosti Pražská Plynárenská, která je pro Prahu Dodavatelem poslední instance.

Významným argumentem při dnešních cenách plynových spotřebičů, zvláště pak těch sloužících k vytápění nebo ohřevu vody, je sleva na pořízení těchto spotřebičů a služeb s nimi souvisejících. Partneři Pražské plynárenské zde nabízejí slevy běžně ve výši až 30 %. S pomocí věrnostního programu Zákaznická karta lze ovšem získat i řadu slev nesouvisejících přímo s plynem. Jedná se o zvýhodnění v rámci partnerské sítě, zahrnující cestovní kanceláře, kulturní, sportovní a relaxační střediska, restaurace a vybrané obchody.

Zvýhodněné podmínky má Pražská plynárenská sjednány také pro nonstop asistenční službu POMOC 24, která se netýká jen nefunkčních plynových spotřebičů, ale zahrnuje i elektrikářské, instalatérské, topenářské, zámečnické, sklenářské či kanalizační služby.

Řadu služeb zahrnujících vyčištění, montáž či opravy plynových spotřebičů nebo revizi bytové instalace může ovšem zákazník získat i zcela zdarma, zaváže-li se k odběru na určité časové období. Podobně je to dnes zcela běžné například v souvislosti se službami mobilních operátorů.

Mezi výhody je zapotřebí započítat i odměnu za získání nového zákazníka, vyplacení 1,1 % z přeplatků na zálohách, možnost bezplatné zápůjčky přenosného detektoru úniku plynu, a dále to, že většinu záležitostí spojených se zemním plynem mohou zákazníci vyřídit na všech pražských pobočkách České pošty.

AUTOR: Michael Málek

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí