zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Stavební úřad v Kadani projednával, zda může povolit Prunéřov. Podle zákona nemůže.

06.11.2010
Energie
Stavební úřad v Kadani projednával, zda může povolit Prunéřov. Podle zákona nemůže.

Kadaň, 4. listopadu 2010 - V Kadani dnes proběhlo veřejné projednání
žádosti ČEZu o vydání územního rozhodnutí pro vybudování tří nových
bloků v největší české hnědouhelné elektrárně Prunéřov. ČEZ v tomto
řízení usiluje o získání dalšího důležitého povolení pro svůj projekt.
Věcné i právní nedostatky předloženého projektu přitom stavebnímu úřadu
znemožňují toto povolení vydat. Projekt ČEZu totiž neodpovídá požadavkům
právních předpisů, když počítá s využitím technologie, která má nižší
než zákonem požadovanou účinnost. To by znamenalo ročně statisíce tun
spáleného uhlí navíc a zbytečně vyšší emise CO2 a dalších znečišťujících
látek. Stavební úřad navíc nemůže ignorovat skutečnost, že značná část
podkladové dokumentace trpí nezákonností v důsledku toho, že ČEZ porušil
své povinnosti v předcházejících řízeních. Proti záměru navíc otevřeně
vystoupila řada místních občanů žijících v sousedství elektrárny. Ti
poukazovali zejména na fakt, že samotný provoz Prunéřova by v řadě míst
mohl vést k překročení limitů škodlivin v ovzduší, které Světová
zdravotnická organizace doporučuje k ochraně zdraví.

Ekologický právní servis a Greenpeace již téměř dva roky upozorňují na
skutečnost, že ČEZem předložený projekt Prunéřova nesplňuje zákonné
parametry tzv. nejlepších dostupných technik (Best Available Techniques,
BAT). Ty zejména vyžadují, aby nově budované bloky elektrárny dosahovaly
čisté tepelné účinnosti nejméně 42%. To, že klíčový požadavek na
účinnost není splněn, přitom potvrdili nejen zahraniční experti, ale i
Ministerstvo životního prostředí ve svém předchozím rozhodnutí týkajícím
se Prunéřova. Platí přitom, že elektrárna, která kritérium BAT nesplní,
nemůže vůbec obdržet povolení k provozu. Stavební úřad v Kadani přitom
tuto zjevnou nezákonnost nemůže ignorovat. (1)

Rozpor se zákonnými požadavky na použití nejlepších dostupných technik
přitom není jediným důvodem k zamítnutí žádosti ČEZu. Žádost o vydání
stavebního povolení se totiž opírá o nezákonný proces EIA (posouzení
vlivu záměru na životní prostředí. Souhlasným stanoviskem EIA dalo MZP
pod vedením Rut Bízkové ČEZu danajský dar. Podkopalo totiž účinně
legalitu jakéhokoliv územního rozhodnutí, které bude k projektu ČEZu
vydáno.(2)
Neméně závažným zjištěním je fakt, že parametry elektrárny Prunéřov II,
tak jak je navrhuje společnost ČEZ, by mohly znamenat nepřijatelná
zdravotní rizika pro obyvatele žijících v jejím okolí. Podle podkladů
poskytnutých společností ČEZ by samotná elektrárna paradoxně mohla
minimálně další čtvrtstoletí vystavovat desetitisíce lidí hodnotám
znečištění oxidem siřičitým (SO2), které přesahují hodnoty doporučené
Světovou zdravotnickou organizací (WHO). (3)

Právník Ekologického právního servisu Jan Šrytr k tomu řekl: "Již od
počátku projednávání Prunéřova se snažíme upozornit na fakt, že
nezákonnost, kterou ČEZ způsobil tím, že odmítl předložit účinnější a
tudíž celkově šetrnější variantu Prunéřova nelze odstranit tím, že před
ní úřady zavřou oči. ČEZ však nadále "buší" do úřadů jako hluchý do
vrat, pravděpodobně v domnění, že se na celou věc zapomene. Takové
jednání se přitom nejeví jako racionální. I kdyby s touto taktikou u
úřadu uspěl, jediné čeho dosáhne, bude vydání dalšího nezákonného
rozhodnutí, které bude následně zrušeno."

Vedoucí energetické a klimatické kampaně Jan Rovenský dodal: "Plán ČEZu
představuje zcela zbytečné ohrožení pro stovky tisíc obyvatel
Chomutovska, kteří by byli na dalších 25 let vystaveni vyšším
koncentracím znečištění, než kolik je považováno za bezpečné pro lidské
zdraví. Představuje ohrožení pro klima a vážný negativní precedens -
pokud nebude muset emise muset snižovat největší český zdroj znečištění,
proč by měli ti menší? To všechno přitom kvůli výrobě elektřiny, kterou
ČEZ masivně vyváží. Pokud stavební úřad územní rozhodnutí vydá, neporuší
tím jen zákon, ale především oprávněné zájmy Severočechů i obětí
klimatických změn na opačném konci světa."

Petr Neubauer z Chomutov - pod pokličkou ČEZu dodal: "Pro nás je
nepřijatelné, abychom byli nuceni dýchat jedovaté imise z Prunéřova
dalších 25 let, zvláště pokud se ani po rekonstrukci nedočkáme zásadního
zlepšení kvality ovzduší, tím hůř, že na některých místech by se
koncentrace jedovatých plynů mohla dokonce zvýšit. Pokud ČEZ nechce,
nebo nemůže použít nejlepší možnou technologii, neměl by stavět vůbec
nic a stávající elektrárnu neprodleně uzavřít."


Kontakty:
Jan Šrytr, právník Ekologického právního servisu
Tel: +420 775 154 087, e-mail: jan.srytr@eps.cz
Jan Rovenský, vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace ČR
Tel: +420 723 623 238, e-mail: jan.rovensky@greenpeace.org
Petr Neubauer, Chomutov - pod pokličkou ČEZu, e-mail: cvppc@centrum.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí