zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Energetický management pro města a obce

15.12.2010
Energie
Urbánní ekologie
Energetický management pro města a obce

Města a obce - nejen v České republice - stojí před velkou výzvou v oblasti hospodaření s energií, tj. jak ve snižování spotřeby energie, tak ve zvyšování energetické soběstačnosti.

V první dekádě nového tisíciletí vzrostly ceny energie (centrálního tepla a zemního plynu) o zhruba 60 % a tento nárůst citelně zasáhl i městské a obecní rozpočty. Samosprávám se navíc sníží příspěvek na výkon přenesené působnosti pro rok 2011 o 17,6 %. Proto musejí hledat způsoby a opatření, jak optimálně provozovat svůj majetek a snižovat provozní výdaje.

PLZEŇ JIŽ MÁ SVÉ OCENĚNÍ

Význam energetického managementu na úrovni měst a obcí dokládá i ocenění Plzně za projekt Energ.etický TERČ v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR 2010. >>Tento projekt je zaměřen na energetické manažerství základních škol s cílem ovlivnit chování uživatelů budov těchto škol, a tím snížit jejich energetickou náročnost. Jen za rok 2009 se díky tomu v plzeňských základních školách uspořila energie za více než 1 milion Kč,<< zdůrazňuje energetický manažer města Plzně Ing. František Kůrka.

Zavedení energetického managementu je systémovým a investičně nenáročným krokem. Cílem je postupné dosahování významných úspor energie a zlepšení organizace práce v rámci městského či obecního úřadu. Důsledný energetický management má následující přínosy:

 • stabilizace spotřeby energie a souvisejících výdajů,
 • města platí pouze za energii, kterou skutečně spotřebují,
 • inventarizace odběrných míst a příprava na jejich konsolidaci,
 • včasné odhalení havárií, černých odběrů,
 • užívání budov energeticky vhodným způsobem.


Na rozdíl od technických, často investičně náročných opatření se energetický management zaměřuje především na organizační opatření, a umožňuje tak dosahování energetických úspor až do výše 30 % s minimálními vstupními náklady. Klíčovou otázkou je sledování spotřeby energie v minimálně měsíčních intervalech, její vyhodnocování a přijetí vhodných opatření. Navíc pozice energetického manažera je po úspěšném zavedení systému plně finančně nezávislá, tj. vydělá si na sebe z uspořených finančních prostředků za energii.

REKONSTRUKCE BUDOV V BRNĚ-NOVÉM LÍSKOVCI

Ve většině měst a obcí neexistuje jednotný systém sledování spotřeby všech druhů energie ve všech budovách a zařízeních v majetku města. >>Pravidelné týdenní sledování spotřeby energie, vyhodnocování a provádění následných nízkonákladových opatření nám umožnilo po rekonstrukci budovy snížit spotřebu energie pod úroveň doporučenou energetickým auditorem,<< zdůrazňuje Jan Sponar, investiční technik městské části Brno-Nový Lískovec. Od roku 2000, kdy městská část uskutečňuje energetické manažerství, se stala ukázkovým příkladem rekonstrukcí budov v majetku města v nízkoenergetickém standardu.

Mnohdy je velmi těžké prosadit rekonstrukce budov města v nízkoenergetic-kém standardu, protože investice je vždy vyšší, než když budova pouze splňuje požadované hodnoty normy. Pokud ale do výpočtu zahrneme střízlivý nárůst cen energie (ve výši 3 % ročně), je návratnost takové rekonstrukce nižší proti rekonstrukci splňující požadavky normy. V neprospěch rekonstrukce podle požadavků normy hovoří zvyšující se ceny energie.

K odpovědné práci je energetickému manažerovi potřeba vytvořit přijatelné podmínky. Proto je dobré neomezovat jeho výkon jen na jednu osobu, ale sestavit >>tým energetického manažera<<, který je složen z pracovníků úřadu i podřízených institucí, tak, aby jejich spolupráce pokryla veškerou agendu související s využíváním energie.

EVROPA PODPORUJE MĚSTA S UDRŽITELNOU ENERGETIKOU

Covenant of Mayors, neboli Úmluva starostů a primátorů, je aktuální iniciativou Evropské komise. Členové této iniciativy se přihlašují k cíli snížit své emise CO2 do roku 2020 výrazněji, než stanovuje EU; ta se zavazuje snížit emise CO2 o 20 % do roku 2020 proti stavu v roce 1990. Výhodou zapojení do této iniciativy je členství v celoevropské síti progresivních měst v oblasti ochrany klimatu (v současné době má Covenant of Mayors již přes 2100 členů z více než dvaceti evropských zemí) a větší možnost zapojení se do evropských projektů udržitelné energetiky.

Města, která systém energetického managementu již zavedla, mohou nejen dlou-hodobě snižovat svoji závislost na externích dodavatelích energie a stabilizovat provozní výdaje, ale pomocí energe-tického plánu mít koncepční a finanční výhled, jak svoje budovy a zařízení provozovat v nejlepším energetickém standardu. V praxi již první inventarizace odběrných míst odhalí nemalé finanční úspory, kdy je možné např. nastavit výhodnější odběrové sazby, či zrušit odběrná místa, která dlouhodobě nespotřebovávají energii.


JAROSLAV KLUSÁK
PORSENNA o. p. s.

Energetický management

Je to soubor opatření, jejichž cílem je efektivní řízení a snižování spotřeby energie. Jde o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství, který se skládá z následujících činností:

 • měření spotřeby energie,
 • stanovení potenciálu úspor energie,
 • vypracování energetického plánu a realizace opatření,
 • vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření,
 • porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených,
 • aktualizace energetických koncepcí, energetických plánů města a akčních plánů.

Pro tyto účely společnost PORSENNA o. p. s., zprovoznila aplikaci, jejíž funkce lze bezplatně vyzkoušet na webu www.energetickymanagement.cz.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí