zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Unesení členského shromáždění Svazu marginálních oblastí ze dne 2. 12. 2010

07.12.2010
Zemědělství
Unesení členského shromáždění Svazu marginálních oblastí ze dne 2. 12. 2010

Shromáždění SMO požaduje plné dorovnání přímých plateb českým zemědělcům tak, jak bylo vyjednáno při vstupu do Evropské unie. S ohledem na zhoršující se ekonomickou situaci v zemědělském sektoru a posilující ochranu zemědělců v okolních státech z národních rozpočtů je tento požadavek nutnou podmínkou pro plnění všech úkolů kladených na zemědělce v rámci národní a evropské legislativy.

Shromáždění SMO požaduje po MZe ČR jasnou deklaraci a zajištění konkurenceschopných podmínek pro všechny výrobní oblasti, včetně horských a podhorských oblastí. Nelze na jedné straně stupňovat legislativní požadavky kladené na zemědělce a na druhé straně za veřejné služby neplatit adekvátní náhradu. V souvislosti se změnami devizového zákona se obáváme o další konkurenceschopnost českého zemědělství, protože se postupně ocitáme na hřišti, kde neplatí stejná práva a stejné povinnosti pro všechny zúčastněné. Proto požadujeme odstranění předkupních práv u pozemků, které zemědělci koupili od státu a zaplatili, aby je mohli využít pro zlepšení přístupu k úvěrům pro svůj rozvoj.

Shromáždění SMO deklaruje a přijímá svoji zodpovědnost za vysokou přírodní hodnotu a všeobecnou atraktivitu horských a podhorských oblastí. Požadujeme po vládě České republiky, aby v rámci Evropské unie vyjednala podmínky, které budou v horských a podhorských oblastech umožňovat produkci vysoce kvalitních potravin při splnění všech environmentálních omezení v národních parcích a chráněných krajinných oblastech. Vysoký výskyt zvláště chráněných území v naší zemi považujeme za příležitost pro produkci potravin s nejvyšší přírodní hodnotou a jakostí, a to i za cenu celkově nižší produkce. Nemůžeme závodit ve výnosech, ale v kvalitě potravin, kvalitě životního prostředí a výsledné úrovni života v těchto oblastech. Evropa se utápí v nadprodukci bezejmenných potravin, proto se musíme orientovat na kvalitu, nikoli na kvantitu.

Požadujeme zajistit odpovídající podmínky pro rozšiřování chovu skotu, ovcí a koz na loukách a pastvinách a bránit tak zvyšování erozního tlaku souvisejícího s příliš vysokým zorněním především v LFA oblastech. Ověřili jsme si, že chov skotu, ovcí a koz na trvalých travních porostech je nejúčinnější a nejlevnější metodou, jak omezovat vlivy klimatických změn a zároveň i cestou, jak nejefektivnějším způsobem zajistit trvale udržitelnou produkčnost zemědělských horských a podhorských oblastí na co největší ploše.

Vyzýváme vládu, aby nedopustila stav, kdy se bude zemědělcům v ČR nadále ekonomicky vyplácet hospodaření v rozporu s klimatickými a přírodními podmínkami jenom proto, že ten, kdo přírodní zdroje chrání, za to není adekvátně odměněn a ten, kdo přírodní zdroje poškozuje, za to není adekvátně zpoplatněn. Apelujeme na podporu produkce s jasně deklarovanou kvalitou a původem, aby se v očích veřejnosti zviditelňovala regionální produkce před uniformní nespecifikovatelnou kvantitou. Ztotožnění českých spotřebitelů s kvalitními českými produkty považujeme za jednu z nejlevnějších cest, jak zajistit prosperitu českým potravinám i v budoucnu.

Přestože jsou horské a podhorské oblasti svými specifickými půdními a klimatickými charakteristikami a špatnou dostupností méně konkurenceschopné oproti nejúrodnějším zemědělským oblastem, mohou na druhou stranu nabídnout mnohem více veřejných statků počínaje neopakovatelnou členitostí a turistickou atraktivitou pro obyvatele z nížinných městských oblastí a konče nezaměnitelnými specialitami z místní zemědělské produkce.

V Chrudimi, dne 2.12.2010
SMO

Svaz marginálních oblastí sdružuje farmáře z horských, podhorských a příhraničních oblastí ČR zabývající se převážně živočišnou výrobou. Členy SMO či jeho členských organizací je více než 950 zemědělských farem.

Kontakt:
Svaz marginálních oblastí, Horní Police čp. 1, 471 06 Česká Lípa, tel/fax: 487 861 368
předseda Ing. Milan Boleslav, tel: 737 284 225
Internet: www.lfa.cz, email: lfa@lfa.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí