zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ENVIRONMENTÁLNÍ ZNAČENÍ

17.07.1999
EMS
ENVIRONMENTÁLNÍ ZNAČENÍ
Informace o vzniku nového zpravodaje CEMC
Úvodem ke zpravodaji ENVIRONMENTÁLNÍ ZNAČENÍ Pod pojmem environmentální značení rozumíme všechny způsoby označování výrobku nebo služby z hlediska jejich působení na životní prostředí. Patří sem Národní program označování ekologicky šetrných výrobků, popř. i vlastní prohlášení výrobce o vlastnostech výrobku z hlediska vlivu na životní prostředí. Paleta environmentálního značení je tedy velmi široká a jeho kategorizací se zabývá skupina norem z řady ISO 14000, konkrétně normy ISO 14020 až ISO 14025. V České republice dosud neexistuje platforma, kde by mohly být jednotlivé typy environmentálního značení ukázány a vysvětleny, kde by mohla být uváděna a vysvětlována i analogická značení existující v cizích zemích, popřípadě, kde by mohly probíhat i odborné diskuse k danému problému. Národní program označování ekologicky šetrných výrobků existuje již od roku 1994 a jeho značka je dosud mezi spotřebiteli i výrobci málo známa, proto chceme dosavadní informační postupy doplnit i tímto způsobem. Environmentální značení působí ve vyspělých zemích jako ekonomický tržně orientovaný nástroj environmentální politiky, přispívající k ochraně životního prostředí. Pro vyvolání a udržení trhu s ekologickými výrobky je zapotřebí zajištění nabídky a poptávky po takových výrobcích. Je zapotřebí, aby výrobce stejně jako spotřebitel získal přehled o druzích environmentálního značení, o jejich používání a způsobech jejich získávání. Je prospěšné znát i zkušenosti zahraničních výrobců a pro exportující firmy je výhodné vyznat se i v environmentálním značení používaným v zemích obchodních partnerů. ?Environmentální značení? bude vydávat CEMC. Vydavatele zastupuje výkonný ředitel CEMC MUDr. Roman Vyhnánek. Šéfredaktorem časopisu ?Environmentální značení? je RNDr. Zdeněk Suchánek. Externím redaktorem časopisu ?Environmentální značení? je Ing. Květoslava Remtová, CSc., která působí na Katedře životního prostředí VŠE, kde vede kurs ?Strategie podniku v péči o životním prostředí? a kurs ?Cesty k čistší produkci a spotřebě?. Je členem Technické normalizační komise a vice-prezidentem Asociace manažerů čistší produkce. Do redakční rady byli přizvání tito specialisté: Ing. Immo Bellman (MŽP), Petr Saifríd (ČEÚ), Mgr. Pavel Doucha (Ekologický právní servis), Ing. Dobro-mila Lebrová (MPO), Ing. Ivan Landa (MZem), Ing. Jana Lukešová (J.L. LOGISTIKA). Časopis bude vydáván čtvrtletně a bude přinášet veškeré informace týkající se environmentálního značení všech typů, tj. typu I (ekolabeling), typu II (značení mimo ekolabeling), typu III (prohlášení výrobců) bude se zabývat i hraničními oblastmi a bude také mapovat nové trendy environmentálních politik a opatření vázaných na výrobky (např. DfE - Design for Environment). Budeme uveřejňovat novinky z oblasti environmentálního značení, vyplývající z jednání výborů a pracovních skupin v rámci Mezinárodní organizace norem ? ISO i ostatních mezi-národních jednání, popřípadě stano-viska významných institucí k různým typům environmentálního značení. V praktické části budou uveřejňovány nové výrobkové kategorie jednotlivých ekolabelingových systémů a jejich směrnice. Budou se uveřejňovat podstatné informace, potřebné pro získání známky ?Ekologicky šetrný výrobek? a také seznamy podniků i výrobků, jež tuto známku získaly. Výběrově budou publikovány informace o podnicích a výrobcích, které získaly obdobné známky v zahraničí. Zároveň budeme upozorňovat i na změny, ke kterým v daném typu značení došlo.Bude zde rubrika pro kritické připomínky podniků a spotřebitelů k praktickému používání environmentálního značení a výsledky průzkumných ověřovacích testů. Určitý prostor bude ponechán i odborníkům pro vyjádření jejich připomínek a pro vzájemnou diskusi a tříbení názorů. Redakce
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
21
1. 2021
21.1.2021 - Konference
Online
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí