zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ochrana investorů dle Energetické charty

21.12.2010
Solární energie
Ochrana investorů dle Energetické charty

Novela zákona č. 180/2005 Sb. zavádějící tzv. srážkovou daň na tržby z prodeje elektřiny vyrobené ve fotovoltaických elektrárnách prošla nyní již i Senátem a lze čekat že daný zákon nabude k 1.1.2011 účinnosti.

Je tedy pravděpodobné, že se řada zahraničních investorů pokusí proti tomuto postupu bránit cestou investiční arbitráže.

V tomto ohledu lze uvažovat o využití poměrně málo známé mezinárodní dohody, a to Dohody k Energetické chartě. Jejími členy je celá řada států, mj. všechny státy Evropské unie. Dohoda k Energetické chartě kromě jiného poskytuje investorům do energetických projektů ochranu, která je obdobná bilaterálním mezinárodním dohodám o ochraně investic. Ustanovení o řešení sporů mezi investorem a smluvním státem jsou primárně zakotvena v čl. 26 dohody. Dle tohoto článku Česká republika udělila svůj souhlas s řešením sporů v oblasti upravené dohodou cestou mezinárodní arbitráže, s některými odchylkami.

Dohoda nabízí tři možné arbitrážní tribunály: (i) International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID); (ii) ad hoc jediného rozhodce resp. ad hoc rozhodčí tribunál ustanovený dle pravidel UNCITRAL; nebo (iii) Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce.

Řada investorů do fotovoltaických projektů tedy zřejmě využije ochranu právě dle Dohody k Energetické chartě. Tato mezinárodní dohoda jim totiž jednak umožní společný postup, tj. podání žaloby více investory bez ohledu na stát jejich sídla, což u bilaterálních dohod bývá obtížnější, a dále umožní investiční arbitráž i investorům ze států, které nemají s ČR uzavřenou samostatnou dohodu o ochraně investic.

------------------

Protection of investors under the Energy Charter

An amendment to Act No. 180/2005 Coll. introducing withholding tax on the sales of electricity produced by solar power plants has already passed the Senate and can be expected to become effective on 1 January 2011. Therefore, it is likely that a number of foreign investors will defend their position by way of an investment arbitration.

In this respect relatively little known international treaty, Energy Charter Treaty should be considered. Its members are many states, including all EU member states. Energy Charter Treaty, inter alia, provides the investors into energy projects with protection comparable to bilateral investment treaties. Provisions on settlement of disputes between an investor and host state are primarily governed by Art. 26 of the Treaty. According to this Article the Czech Republic granted its consent with the settlement of disputes by means of international arbitration under the Treaty, with minor exemptions.

There are three possible venues of arbitration: (i) International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID); (ii) ad hoc sole arbitrator or arbitration tribunal established under the rules of UNCITRAL; or (iii) Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce.

Correspondingly, it may be expected that many investors in photovoltaic projects will apply for the protection under its provisions. First of all, this treaty will enable the investors to opt for the joint approach, i.e. joint action filed by more investors regardless of the state of their seat, which is usually more complicated based on bilateral treaties. The treaty will further enable the investors from states which do not have a separate bilateral treaty with the Czech Republic to use its protection mechanism, i.e. to file an arbitration action.

Mgr. Tomáš Procházka
advokát
E-mail: tomas.prochazka@akds.cz
Tel.: +420 255 706 519
Fax: +420 255 706 550

Mgr. Renata Francová
E-mail: renata.francova@akds.cz
Tel.: +420 255 706 526
Fax: +420 255 706 550

DVORAK & SPOL.
advokatni kancelar / law offices

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí