zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co čeká MŽP v novém roce

04.01.2011
Politika
Co čeká MŽP v novém roce

V roce 2011 se MŽP bude soustřeďovat na řešení řady legislativních i nelegislativních úkolů. K nim patří zkvalitňování ochrany ovzduší nebo emisní povolenky. Zásadním krokem však bude nová politika životního prostředí, která je zpracovávána s perspektivou do roku 2020.

Dlouhodobou prioritou v ochraně životního prostředí je zlepšení kvality ovzduší, zejména v parametrech, které nejvíce ovlivňují lidské zdraví - tedy ve snižování koncentrací tuhých znečišťujících látek (označovaných PM10 a PM2,5) a polycyklických aromatických uhlovodíků (např. benzo(a)pyren). Podle posledních statistik umírá v Česku ročně v průměru 100 000 lidí, z toho asi 15 % v důsledku znečištění ovzduší, asi 1500 lidí umírá z důvodu znečištění ovzduší částicemi PM2,5. Pro srovnání - při dopravních nehodách zahynulo v roce 2010 734 lidí.

Na začátku letošního roku by měla být schválena poslanecká novela zákona o ovzduší, kterou předložili poslanci Drobil, Lukša a Kočí. Novela zavádí nízkoemisní zóny ve městech a možnost výrazněji ovlivňovat znečišťování z velkých energetických a průmyslových zdrojů. Zároveň bude vládě předložen zcela nový zákon o ovzduší.

V prvním čtvrtletí roku navrhne MŽP vládě ke schválení plán investic firem, které chtějí získat v roce 2013 a následujících povolenky na emise skleníkových plynů zdarma. Místo placení povolenek musí tyto firmy investovat prostředky ve výši tržní ceny povolenek do modernizace svých provozů tak, aby se emise skleníkových plynů snížily. MŽP považuje tuto cestu podpory inovací a zvyšování energetické účinnosti za velmi efektivní. Vedle snížení emisí skleníkových plynů vesměs povede také je snížení znečištění ovzduší základními znečišťujícími látkami.

"Prvořadým úkolem ministerstva však bude prokázat, že všechny své kompetence vykonává řádně, transparentně, v zájmu občanů a ochrany životního prostředí ČR. MŽP bude usilovat o navrácení dobrého jména resortu při nakládání s finančními prostředky obecně, s prostředky evropských fondů v rámci operačního programu Životní prostředí zvláště," zdůrazňuje 1. náměstkyně MŽP Rut Bízková.

I programové prohlášení vlády obsahuje řadu dalších úkolů, které bude MŽP v letošním roce řešit. Jedná se zejména o protipovodňová opatření, nakládání s odpady a zvyšování energetické účinnosti na straně výroby i spotřeby energie, zejména v budovách. Všechny tyto úkoly budou řešeny jak legislativně, např. přípravou nového zákona o odpadech, koncepcí odpadového hospodářství a spoluprací na novelizaci právních předpisů ke zvýšení energetické efektivnosti budov, tak fakticky prostřednictvím projektů realizovaných v rámci operačního programu Životní prostředí.

Více informací ke znečištění ovzduší vytápěním: http://www.mzp.cz/cz/znecisteni_ovzdusi_vytapeni

Michaela Jendeková, tiskové oddělení MŽP

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
21
11. 2017
21.11.2017 - Seminář, školení
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
28
11. 2017
28.11.2017 - Seminář, školení
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
14
11. 2020
14.11.2020 - Seminář, školení
Hradec Králové,
Hotel Tereziánský dvůr
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí