zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Priority MŽP budou v roce 2011 na evropské úrovni

05.01.2011
Politika
Priority MŽP budou v roce 2011 na evropské úrovni

Hlavním úkolem ministerstva pro rok 2011 bude nejen zachování dobrého postavení, ale i jeho další rozvíjení a posilování pro zajištění dlouhodobého vlivu ČR na formulování realistické globální a regionální politiky a praktických opatření na podporu udržitelného rozvoje a účinné ochrany životního prostředí.

Aktivně v Evropě

Aktivní vystupování a dobrá pověst v rámci Evropské unie bude pro resort prioritní, a to z několika důvodů. Jedním z nich je plnění závazků plynoucích ze stávající environmentální legislativy EU a s tím související priorita minimalizovat počet řízení o porušení Smlouvy o EU vedených Evropskou komisí (EK) proti ČR v oblasti životního prostředí.

Zásadní bude mimo jiné přijetí nápravy ve věci namítané neúplné transpozice směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). V současné době je připravován a s Evropskou komisí konzultován návrh nové právní úpravy, která vyvrátí jakékoliv pochybnosti EK o souladu české právní úpravy s evropskou směrnicí EIA.

Ve vztahu k Evropské komisi bude také důležité obnovit důvěru v řádné a transparentní nakládání s prostředky z evropských fondů v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Významné dokumenty

Na evropské půdě bude v tomto roce probíhat diskuse k několika důležitým strategickým dokumentům. Bude pokračovat zásadní debata ke směřování politiky životního prostředí EU po roce 2012, kdy skončí platnost stávající politiky, tzv. 6. akčního programu EU pro životní prostředí.

MŽP se do této diskuse aktivně zapojuje již od loňského roku a bude také zajišťovat provázanost politiky EU v oblasti životního prostředí s přípravou Státní politiky životního prostředí České republiky, která by v roce 2011 měla být schválena vládou, a s dalšími připravovanými strategickými a koncepčními dokumenty ČR.

Nový rozpočet

Letos budou také probíhat s velkou intenzitou debaty o podobě budoucího rozpočtového rámce EU. Nová struktura rozpočtu by měla být úzce navázána na cíle klíčového evropského strategického dokumentu "Strategie Evropa 2020". Při debatách o budoucím rozpočtu pro nás budou zásadní diskuse ke způsobu integrace opatření na ochranu klimatu, energetické a materiálové účinnosti do všech relevantních kapitol rozpočtu EU, k budoucnosti politiky soudržnosti či zachování finančního programu LIFE+, včetně diskuse o výši finančních prostředků určených na jednotlivé kapitoly.

Rovněž bude pokračovat debata k prioritám v oblasti životního prostředí EU v rámci nastavení budoucí kohezní politiky po r. 2013 a také k reformě Společné zemědělské politiky EU, kde je třeba zohlednit environmentální potřeby. Neméně důležité bude rovněž schvalování nové energetické politiky EU.

Evropa a V4

Rok 2011 bude navíc rokem "středoevropského" předsednictví v Radě EU, neboť v prvním pololetí předsedá Maďarsko následované od července Polskem. MŽP s oběma zeměmi spolupracovalo při přípravě jejich předsednictví a předávalo jim zkušenosti s předsednictvím v roce 2009. ČR bude v roce 2011 současně předsedat Visegradské skupině (V4) a výše uvedená evropská strategická témata hodlá MŽP zařadit na program setkání ministrů životního prostředí V4 na konci tohoto roku.

Michaela Jendeková, tiskové oddělení MŽP

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
28
11. 2017
28.11.2017 - Seminář, školení
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
14
11. 2020
14.11.2020 - Seminář, školení
Hradec Králové,
Hotel Tereziánský dvůr
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí