zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Novinky z EU

17.01.2011
Energie
Obecné
Ovzduší
Příroda
Zemědělství
Havárie
Novinky z EU

Informace z České podnikatelské reprezentace při EU v Bruselu..

Zamezení závažných havárií s přítomností nebezpečných látek

Směrnice Směrnice Evropského parlamentu a Rady o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek 96/82/ES byla přijata, aby snížila v budoucnu riziko obdobných havárií. Na základě směrnice musejí podniky vykazovat, jaká přijaly bezpečnostní opatření, a zavádět přísnou kontrolu nakládání s nebezpečnými látkami. Současný návrh vychází z toho, že od roku 1996 došlo k dalšímu vývoji v této oblasti jak po strance technologické, tak i legislativní. Návrh usiluje například i o sladění systému EU se systémem OSN, čímž bude dosaženo toho, že bude celosvětově používáno stejné názvosloví. Nová směrnice by měla začít platit od roku 2015.

Budoucí mechanismy ekologického rozvoje projednávány v Evropském parlamentu

Zástupce pracovní skupiny BUSINESSEUROPE zabývající se změnou klimatu se dne 12. ledna zúčastnil jednání Evropského parlamentu, které se zabývalo ekologickým rozvojem a obchodováním s emisními povolenkami. Návrh rozhodnutí omezuje používání kreditů z průmyslových projektů po roce 2012. Tento návrh bude přezkoumán Radou a Parlamentem a očekávané ukončení postupu projednávání ve výborech je naplánováno na konec ledna 2011. BUSINESSEUROPE připomíná, že tyto mechanismy jsou velmi důležité pro nákladově efektivní snížení emisí a jsou prvním krokem k celosvětovému trhu s uhlíkem. Budoucí omezení proto musí být řádně odůvodněné a průhledné, nesmí vytvářet nejistoty na trhu a nesmí být retroaktivní. Kompletní návrhy Konfederace evropského podnikání naleznete zde.

Obchodování s emisemi

Na základě směrnice o systému EU obchodování s emisními povolenkami Komise prověří, zda je trh s emisními povolenkami dostatečně chráněn před obchodováním zasvěcených osob a manipulací s trhem, a případně předloží návrhy s cílem tuto ochranu zajistit. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Posílený rámec dohledu nad trhem pro systém EU pro obchodování s emisemi nabízí první posouzení současné úrovně ochrany trhu s uhlíkem před takovýmto zneužíváním trhu nebo podobnými problémy. Na základě této inventury Komise zahájí širokou konzultaci se zúčastněnými stranami o tom, jak nejlépe postupovat během první poloviny roku 2011, s cílem předložit v případě nutnosti do konce roku 2011 legislativní návrh.

Účinnost a provázanost hygienických a fytosanitárních kontrol dovozu potravin, krmiv, zvířat a rostlin

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě se zabývá analýzou účinnosti a provázanosti hygienických a fytosanitárních kontrol dovozu potravin, krmiv, zvířat a rostlin. Z výsledků vyplývá, že EU disponuje dostatečnými kapacitami pro posouzení rizika dovozu, harmonizovaným přístupem ke kontrolám a jasnými a soudržnými právními předpisy. EU tak společně s členskými státy zaručuje jak provázanost tak účinnost svých kontrol. Požadavky na dovozní kontroly jsou zakotveny v nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002 (obecné potravinové právo), které je doplněno nařízením o úředních kontrolách krmiv a potravin (ES) č. 882/2004. Účinnost dovozních kontrol pak v prvé řadě zaručuje Potravinový a veterinární úřad (FVO) a Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

EU splní svůj závazek v oblasti energetické spotřeby do roku 2020

Evropská asociace pro větrnou energii (EWEA) zveřejnila tento týden studii, která ukazuje, že EU je schopná splnit svůj závazek v oblasti energetické spotřeby. EU se zavázala, že do roku 2020 bude 20 procent její konečné energetické spotřeby pocházet z obnovitelných zdrojů. Dle studie bude největší podíl pocházet především z větrné energie. Ta bude tvořit více než 14 procent z celkové poptávky po elektřině. Mezi největší země, produkující větrnou energii bude patřit Dánsko a Irsko. Další čísla studie ukazují, že své závazky splní deset států. Dalších 15 si povede dokonce lépe, než se zavázalo. Jedinými dvěma státy, které svých závazků nedostojí, budou Itálie a Lucembursko. V České republice se odhaduje podíl obnovitelných zdrojů v roce 202 na 13,5 procenta.

Komise vítá nové normy pro společné nabíječky mobilních telefonů

Na základě mandátu od Evropské komise, vypracovaly evropské normalizační orgány CEN, CENELEC a ETSI harmonizované normy, potřebné k výrobě společných nabíjecích přístrojů pro mobilní telefony v EU. Tento počin by měl být nejnovějším vývojem v procesu směřujícím k celosvětové jednotné nabíječce. V červnu 2009 se dohodlo čtrnácti předních výrobců mobilních telefonů na harmonizaci nabíječek pro datové mobilní telefony, které mohou být připojeny k počítači, na území EU. Komise si od zavedení takových telefonů na trh slibuje především usnadnění nabíjení pro spotřebitele a snížení odpadu v podnicích. V současné době totiž uživatelé, kteří chtějí změnit svůj mobilní telefon, musí obvykle získat novou nabíječku a zlikvidovat tu starou, i když je v dobrém stavu. Komise tak reaguje na poptávku občanů na společnou nabíječku. Evropská komise očekává, že první společné nabíječky a mobilní telefony kompatibilní s novými standardy se na evropský trh dostanou v prvních měsících roku 2011. Více informací k této problematice naleznete zde.


Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
ABF
8
2. 2018
8-10.2.2018 - Veletrh, výstava
Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí